Tag: analiza dochodów gminy

Analiza sytuacji finansowo – majatkowej Przedsiębiorstwa handlowego.,,
Analiza lancucha wartosci na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa Orlen S.A w latach 2007 – 2011,,
Analiza ofert plyt produkowanych w Polsce i zagranica,,
Analiza ryzyka w spółce akcyjnej XYZ na podstawie danych finansowych.,,
Analiza procesów logistycznych na wybranym przykładzie,,
Analiza finansowa KGHM S.A.,,
Analiza obciazen podatkowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnościa,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie PUHP XYZ Spólka z o.o.,,
Analiza wpływu wartosci marki na wartość przedsiębiorstwa,,
Analiza skuteczności instrumentów motywacji płacowej i pozapłacowej,,
Analiza i ocena systemów wspomagajacych zarzadzanie gospodarka materialowa na przykładzie przedsiębiorstwa ‚XYZ’,,
Analiza kryzysu finansowego,,
Analiza i ocena sytemu motywowania na podstawie przedsiębiorstwa X.,,
Analiza kosztów przedsiębiorstwa produkcyjno -handlowego XYZ Spólka z o.o.,,
Analiza systemu gospodarki odpadami w gminie XYZ.,,
Analiza i ocena kondycji finansowej gminy XYZ,,
Analiza tendencji zmian na rynku leasingu w polsce w latach 2008-2013.,,
Analiza finansowa grupy kapitalowej Lotos S.A. w latach 2011-2012,,
Analiza polskiego rynku ubezpieczen gospodarczych.,,
Analiza działalności kredytowej banku XYZ w Warszawie.,,
Analiza rynku produktów spozywczych zawierajacych naturalne skladniki o dzialaniu przeciwdiabetycznym,,
Analiza stylów kierowania w firmie,,
Analiza finansowa firmy XYZ.,,
Analiza systemu monitoringu pojazdów GPS.,,
Analiza zarządzania marketingowego na przykładzie XYZ.,,
Analiza spawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A.,,
Analiza plynnosci finansowej przedsiębiorstwa ZYX,,
Analiza pojazdów samochodowych przeznaczonych do transportu kontenera 30 stopowego.,,
Analiza zjawiska bezrobocia w powiecie XYZ.,,
Analiza zawieszen samochodów ciezarowych.,,
Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiebiorstwem na przykładzie Wojas S.A.,,
Analiza oplacalnosci banku plynaca z oszczednosciowych produktów bankowych,,
Analiza ekonomiczno- finansowa przedsiębiorstwa hotelarskiego (na przykładzie hotelu ‚Pomorze’),,
Analiza finansowa wspólnot mieszkaniowych na przykładzie miasta XYZ w latach 2004-2008,,
Analiza i ocena skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania jakością w administracji publicznej na podstawie Urzędu Miasta w Jastrzębiu- Zdroju,,
Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa budowlanego XYZ,,
Analiza sytuacji stresowej i sposoby neutralizacji stresu podczas wystapien publicznych.,,
Analiza przychodów i kosztów zakladu budżetowego na przykładzie zakladu gospodarki lokalnej,,
Analiza działalności promocyjnej Hotelu Sheraton w Krakowie.,,
Analiza finansowa PKN Orlen za lata 2001-2002,,
Analiza finansowa spólki.,,
Analiza sprzedaży wybranych wyrobów.,,
Analiza i porównanie systemów pilkarskiego szkolenia dzieci i młodzieży w Polsce oraz w Austrii.,,
Analiza wizerunku odbiorcy reklam prasy kobiecej na przykładzie magazynu Glamour.,,
Analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych PZU S.A. oraz ING.,,
Analiza finansowa XYZ S.A. w latach 2007-2011,,
Analiza porównawcza polskiego oraz wloskiego samorządu terytorialnego,,
Analiza finansowa w ocenie zdolnosci kredytowej przedsiębiorstwa.,,
Analiza wybranych adaptacji filmowych utworów literackich w polskiej kinematografii.,,
Analiza wykorzystania marketingu – mix w XYZ.,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa- hutownia XYZ.,,
Analiza funkcjonowania polskiego systemu bankowego w warunkach czlonkostwa w Unii Europejskiej.,,
Analiza ekonomiczno finansowa w ocenie działalności gospodarczej firm.,,
Analiza obrotów na krajowym rynku walutowym i rynku pozagieldowych wybranych instrumentów pochodnych,,
Analiza finansowa budżetu gminy Wysokie Mazowieckie w latach 2007-2011.,,
Analiza możliwości rozwoju turystyki uzdrowiskowej, wellness i spa w Polsce na przykładzie hotelu spa XYZ.,,
Analiza poziomu bezrobocia na lokalnym rynku powiatu, w latach 2000-2006.,,
Analiza narzedzi motywacji w firmie Krispol Sp. z o.o.,,
Analiza systemu dystrybucji i dzialan logistycznych firmy handlowej,,
Analiza systemów motywacyjnych wybranych firm – możliwości i ich wykorzystanie,,
Analiza organów administracji niezespolonej na przykładzie Urzędu Skarbowego.,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ na podstawie sprawozdan finansowych w latach 2002-2004,,
Analiza polskiego handlu zagranicznego w latach 2006-2007.,,
Analiza poziomu bezpieczenstwa i higieny pracy na przykładzie firmy produkcyjno-handlowej,,
Analiza procesu dystrybucji i próba jego doskonalenia w przedsiębiorstwie XYZ.,,
Analiza oplacalnosci inwestycji na przykładzie Firmy Handlowo Transportowej,,
Analiza finansowa firmy AMBRA S.A.,,
Analiza obrotów handlowych Polska-Niemcy w latach 2004-2008.,,
Analiza sytuacji finansowej Banku Polska Kasa Opieki Spólka Akcyjna,,
Analiza finansowa firmy XYZ Sp. z o.o.,,
Analiza sysytemu czasu pracy kierowców.,,
Analiza porównawcza gmin Godziesze Wielkie i Opatówek na przykładzie budżetów gmin w latach 2006 – 2010,,
Analiza plynnosci finansowej przedsiębiorstwa ABC.,,
Analiza rozwiazan konstrukcyjnych maszyn i urzadzen transportu bliskiego w aspekcie efektywnosci ich funkcjonowania,,
Analiza funkcjonowania obiektów hotelarskich na przykładzie XYZ,,
Analiza rozwoju firmy XYZ,,
Analiza transportu i spedycji na podstawie Odlewni Zeliwa.,,
Analiza rentownosci firmy Piekarnia XYZ Spólka Jawna.,,
Analiza funkcjonowania Bankowosci Elektronicznej na przykładzie XYZ w latach 2005 – 2009,,
Analiza wykorzystania środków z funduszy unijnych na inwestycje w gminie miejsko – wiejskiej XYZ.,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa transportowego na podstawie sprawozdan finansowych,,
Analiza wybranych zagrozen dla polskiego rybactwa sródladowego.,,
Analiza kontrowersyjnych i niestandardowych form reklamy i ich odbiór przez Polaków w świetle badan,,
Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego,,
Analiza gospodarki odpadami w gminie Goleniów,,
Analiza finansowa spółki ‚Debica’ w latach 2008-2010,,
Analiza realizacji budżetu gminy XYZ w latach.,,
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa na przykładzie funkcjonowania Cersanit S.A. w latach 2006-2008.,,
Analiza finansowa banku Pekao i BZ WBK,,
Analiza wymiany handlowej Polski z wybranymi krajami bloku wschodniego.,,
Analiza przedsiewziec inwestycyjnych na przykładzie firmy XYZ.,,
Analiza poziomu i struktury bezrobocia w powiecie XYZ w latach 2002-2006.,,
Analiza i kierunki doskonalenia systemu zarządzania jakością produkcji w XYZ S.A.,,
Analiza gospodarki odpadami w gminie XYZ.,,
Analiza procesów logistycznych na podstawie firmy XYZ.,,
Analiza elementów marketingu mix na przykładzie spółki akcyjnej XYZ,,
Analiza procesu obslugi klienta w porcie lotniczym Kraków – Balice,,
Analiza projektu komunikacji i przepływu informacji w firmie XYZ. (dostawca internetu),,
Analiza finansowa Spóldzielni Mieszkaniowej ‚XYZ’ na podstawie sprawozdan finansowych.,,
Analiza zjawiska bezrobocia w latach 2005-2009 na przykładzie powiatu XXX.,,
Analiza oferty skierowanej do klientów indywidualnych w banku XYZ.,,
Analiza funkcjonujacego systemu tachografów cyfrowych,,
Analiza kierunków rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie mazowieckim,,
Analiza kredytowania podmiotów gospodarczych na przykładzie banku PKO BP,,
Analiza rentownosci sprzedaży na przykładzie XYZ w latach 1995-1998,,
Analiza porównawcza modeli barw stosowanych w multimedialnych urzadzeniach zewnetrznych,,
Analiza tendencji rozwojowej produktów bankowych.,,
Analiza i ocena wpływu oraz roli menadzera w kreowaniu zachowan pracowników w świetle przeprowadzonych badan.,,
Analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa produkcyjnego w kontekscie prowadzonej przez nie strategii marketingowej na przykładzie XYZ,,
Analiza kondycji ekonomicznej działalności gospodarczej na przykładzie spółki Rovese S.A.,,
Analiza finansowa spółek notowanych na gieldzie na przykładzie spółek Mieszko S.A. i Wawel S.A.,,
Analiza uwarunkowan rozwoju agroturystyki w Gminie XYZ.,,
Analiza sytuacji ekonomiczno – finansowej metoda wskaznikowa na przykładzie Przedsiębiorstwa „X” w latach 2010-2012.,,
Analiza strategiczna firmy duzej spółki gieldowej XYZ.,,
Analiza ekonomiczna gospodarowania czynnikiem ludzkim,,
Analiza przewozu ładunków ponadnormatywnych transportem drogowym,,
Analiza rentownosci spółki Bioton S.A.,,
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa XYZ z branzy kosmetycznej.,,
Analiza polityki budżetowej gminy XYZ,,
Analiza popytu i podazy na usługi seksualne i handel ludzmi w krajach europejskich,,
Analiza działalności Banku Spóldzielczego.,,
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie przedsiębiorstwa XYZ,,
Analiza wpływów podatku do budżetu państwa w latach 2006-2008.,,
Analiza General Electrics Orbis S.A.,,
Analiza finansowa Lotos S.A.,,
Analiza porównawcza srodowiska pracy listonoszy miejskich oraz wiejskich.,,
Analiza zarządzania Systemem Bezpieczeństwa Informacji,,
Analiza finansowa jako narzędzie oceny stanu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstwa Vistula Group S.A. w latach 2005-2008,,
Analiza uwarunkowan rozwoju agroturystyki w gminie oraz sposoby jej finansowania (na przykładzie Miasta i Gminy XYZ).,,
Analiza wykorzystania rozwiazan ekologistyki i logistyki zwrotnej w gminie na przykładzie XYZ,,
Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa XYZ,,
Analiza zatrudnienia bialego personelu medycznego w wybranym SP ZOZ.,,
Analiza podstaw teoretycznych oraz praktycznych katechezy Dobrego Pasterza,,
Analiza porównawcza systemu podatkowego na przykładzie Polski oraz krajów Unii Europejskiej,,
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa XYZ w świetle nowych przepisów prawnych,,
Analiza porównawcza ryzyk banku i towarzystwa ubezpieczeniowego,,
Analiza finansowa spółki XYZ w latach 2004-2005.,,
Analiza finansowa spółki XYZ(branza telekomunikacyjna).,,
Analiza wpływu zanieczyszczen zawartych w osadach sciekowych na rosliny.,,
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego,,
Analiza rynku sprzedaży internetowej,,
Analiza finansowa na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza wykorzystania kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa Lena Lighting S.A,,
Analiza porównawcza ryzyk banku i towarzystwa ubezpieczeniowego.,,
Analiza zaopatrzenia w materialy i surowce do produkcji wybranych elementów tapicerki samochodowej.,,
Analiza kondycji finansowej Gminy XYZ.,,
Analiza funkcjonowania SKOK na rynku finansowym,,
Analiza ekonomiczno – finansowa przedsiębiorstwa w świetle biznesu międzynarodowego,,
Analiza finansowa firmy Kruk,,
Analiza ksiegi wieczystej jako podstawowe źródłowiedzy o stanie prawnym nieruchomości.,,
Analiza popytu na uzywane czesci pojazdów samochodowych.,,
Analiza wskaznikowa sprawozdan finansowych (na podstawie firmy XYZ).,,
Analiza finansowo-ekonomiczna Wawel S.A. w latach 2008-2010.,,
Analiza efektywnosci narzedzi analizy technicznej na rynku Forex.,,
Analiza przeslania reklamowego zawierajacego erotyczny wizerunek kobiety na przykładzie reklamy prasowej.,,
Analiza leasingu jako formy finansowania inwestycji przedsiębiorców,,
Analiza możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych zródel energii w obiekcie budowlanym,,
Analiza poziomu innowacyjnosci – ujecie regionalne,,
Analiza ekonomiczno finansowa malej firmy na przykładzie XYZ.,,
Analiza ryzyka kredytowego w wybranych bankach,,
Analiza przyczyn zagrzybien oraz problem wentylacji w budynkach mieszkalnych.,,
Analiza finansowa spółki Samsung Electronic sp. zo.o. w latach 2009-2011.,,
Analiza i ocena systemów wspomagajacych zarzadzanie gospodarka materialowa na przykładzie przedsiębiorstwa,,
Analiza wejscia Polski do strefy euro,,
Analiza uzytecznosci wspólczesnych systemów magazynowych małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce,,
Analiza finansowa na przykładzie firmy kosmetycznej XYZ Sp. z o.o.,,
Analiza obrotu towaru rolno spozywczego w latach 2006-2007.,,
Analiza rozwoju przedsiębiorstwa transportu samochodowego na przykładzie duzej firmy logistycznej.,,
Analiza porównawcza jakosci pracy gimnazjum w XYZ oraz gimnazjum publicznego nr X w XXX w zakresię kultury fizycznej.,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ S.A.,,
Analiza finansowa w firmie LPP w latach 2007-2011,,
Analiza gospodarki magazynowej na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ Sp. z o.o.(producent wyrobów drwenopochodnych.,,
Analiza rozmieszczenia i naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych w Polsce.,,
Analiza rozwiazan franczyzowych w prowadzeniu działalności gospodarczej na przykładzie McDonald,,
Analiza Finansowa jako filar analizy działalności przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej spółki gieldowej Wawel,,
Analiza oferty kart kredytowych skierowanych do studentów,,
Analiza rentownosci spółki XYZ,,
Analiza sprawozdan finansowych na podstawie XYZ Przedsiebiorstwo Budowlane Spólka z o.o.,,
Analiza odnawialnych zródel energii.,,
Analiza porównawcza systemów ocen okresowych pracowników w organizacji XXX,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa.,,
Analiza wykorzystania outsourcingu przez przedsiębiorstwa z regionu lubelskiego,,
Analiza i ocena systemów ERP w opinii ich uzytkowników,,
Analiza kredytowa podmiotów gospodarczych na przykładzie banku XYZ.,,
Analiza finansowa i kapitaloa Comes SA.,,
Analiza znaczenia motywacji pracowników jako elementu zarządzania zasobami ludzkimi.,,
Analiza poziomu i struktury dochodów gminy na przykładzie gminy Tuchów.,,
Analiza skuteczności, efektywności i funkcjonowania systemu zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001 : 2000 na przykładzie firmy XYZ,,
Analiza kosztów zatrudnienia w gminie XYZ.,,
Analiza marketingu bezpośredniego na przykładzie firmy XYZ.,,
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Apple,,
Analiza wyniku finansowego w przedsiębiorstwie xyz w latach,,
Analiza strategiczna dla jednostki non-profit na przykładzie zakladu opieki zdrowotnej.,,
Analiza finansowa w ocenie grupy kapitalowej na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ,,
Analiza i ocena systemu motywacyjnego pracowników na przykładzie Credit Agricole Bank Polska,,
Analiza porównawcza procesów motywacyjnych na przykładzie MSP,,
Analiza rentownosci przedsiębiorstwa obuwniczego XYZ,,
Analiza urazowosci wśród zawodników rugby dwóch klubów ekstraklasy w Polsce,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa XZY na podstawie sprawozdan finansowych,,
Analiza polsko-rosyjskich stosunków handlowych.,,
Analiza programu firmy Amplico Life.,,
Analiza porównawcza oplacalnosci inwestowania w sektorze bankowości,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza rozwoju rynku internetowego po 2000 roku w Polsce,,
Analiza sytuacji politycznej Pólwyspu Koreanskiego,,
Analiza i ocena rynku nowoczesnych powierzchni magazynowych w Polsce w latach 2008-2013.,,
Analiza płynności finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ S.A.,,
Analiza techniczna jako narzędzie wspomagajace inwestowanie na Gieldzie Papierów Wartosciowych na przykładzie spółki PKO BP.,,
Analiza funkcjonowania nieruchomości na przykładzie powiatu XYZ.,,
Analiza rynku kredytów hipotecznych w Polsce.,,
Analiza wpływu systemu komunikowania na efektywność procesu zarządzania Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej,,
Analiza wartosci przedsiębiorstwa na przykładzie PKN ORLEN,,
Analiza działalności i procesów logistycznych hurtowni chemicznej.,,
Analiza wpływu komunikacji na kulturę organizacyjną firmy Inter Cars S.A,,
Analiza przestrzennego zróznicowania rynku pracy w województwie slaskim na poziomie powiatów.,,
Analiza i ocena stanu bezpieczenstwa pracy w zakładzie produkujacym wózki dzieciece.,,
Analiza porównawcza wyników oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach mechaników pojazdów samochodowych,,
Analiza działalności banków komercyjnych na przykładzie banku PKO BP S.A.,,
Analiza finansowa Pollena Ewa i Kolastyna,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa budowlanego na przykładzie firmy X S.A.,,
Analiza sytuacji majatkowo-kapitalowej ‚Rainbow Tours’ s.a. na podstawie bilansu w latach 2005-2009.,,
Analiza ekonomiczno-finansowa jako narzędzie oceny zdolnosci kredytowej i minimalizacji ryzyka kredytowego na przykładzie banku XYZ i firmy XXX,,
Analiza wskaznikowa podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki Zelmer s.a..,,
Analiza przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ,,
Analiza i ocena finansowa przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdan finansowych na przykładzie XYZ.,,
Analiza efektów wdrozenia systemu klasy MRP II,,
Analiza modeli marketingowych.,,
Analiza Europejskiego Funduszu Spolecznego z punktu widzenia polityki społecznej w Polsce.,,
Analiza kosztów eksploatacji pojazdów na przykadzie miejskich zakladów autobusowych w Krakowie.,,
Analiza i ocena procesu zaopatrzenia i planowania potrzeb materialowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym XYZ,,
Analiza tradycyjnych oraz nowych form indywidualnych ubezpieczen zyciowych na przykładzie PZU, Commercial Union i Nationale-Nederlanden.,,
Analiza jakości usług na przykładzie Starostwa Powiatowego w Gliwicach.,,
Analiza struktury uzytków gruntowych w gminie Dynów,,
Analiza porównawcza wybranych demokracji zachodnioeuropejskich i demokracji w Polsce,,
Analiza i ocena systemu bezpieczenstwa pracy w polskim górnictwie weglowym,,
Analiza rynku lokalnego miasta Bytomia, Gliwic i Siemianowic slaskich.,,
Analiza ekonomiczno-finansowa jako narzędzie oceny przedsiębiorstwa na podstawie banków X i Y.,,
Analiza i ocena strategii marketingowej przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Kalisza w latach 1993-2004.,,
Analiza porównawcza rynku nieruchomości Slupska i Koszalina.,,
Analiza mediów i sygnalów sieci komputerowych,,
Analiza rozwiazan konstrukcyjnych ukladów rozrzadu wspólczesnych samochodów osobowych,,
Analiza porównawcza faktoringu i forfaitingu.,,
Analiza logistyki transportu w firmie transportowej,,
Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej na podstawie sprawozdan finansowych.,,
Analiza rynku ubezpieczen kredytów hipotecznych w Polsce.,,
Analiza finansowa spóldzielni mieszkaniowej.,,
Analiza plynnosci finansowej przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na przykładzie hotelu Baranowski w Slubicach,,
Analiza finansowa Amica Wronki S.A. w latach 2007-2011,,
Analiza i ocena dostepnosci transportowej miasta XYZ.,,
Analiza strategiczna firmy Vistula S.A.,,
Analiza porównawcza kosztów eksploatacyjnych pojazdów dwóch firm transportowych,,
Analiza przeslanek wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej (małych przedsiebiorców).,,
Analiza SWOT Galerii Miejskiej Arsenal i Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu.,,
Analiza funduszy europejskich w finansowaniu gminy XYZ.,,
Analiza marketingowa firmy na podstawie firmy XYZ.,,
Analiza tendencji na rynku finansowania nieruchomości mieszkalnych w Polsce.,,
Analiza zmian bezpieczenstwa w ruchu drogowym w Polsce na tle wybranych krajów w latach 1970-2009,,
Analiza systemu motywacyjnego w nowoczesnej firmie budowlanej XYZ Sp. z o.o. z Lubonia,,
Analiza oddzialywania stacji elektorenergetycznej ‚Narew’ na srodowisko,,
Analiza procesów logistyczncyh w firmie.,,
Analiza działalności kredytowej Banku XYZ S.A. w Warszawie.,,
Analiza sil i oporów dzialajacych na pojazd samochodowy.,,
Analiza porównawcza struktury i dynamiki portfela inwestycyjnego OFE w Polsce,,
Analiza działalności kredytowej banku na przykładzie banku XYZ,,
Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej firm ubiegajacych się o kredyt na przykładzie banku XYZ.,,
Analiza i ocena gospodarowania kapitalem ludzkim w przedsiębiorstwie na przykładzie XXX,,
Analiza skupu produktów zwierzecych w latach 2000 – 2008,,
Analiza sytuacji kapitalowo-majatkowo Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A w latach 2007-2010,,
Analiza ekonomiczna i ekologiczna silników z bezposrednim wtryskiem benzyny,,
Analiza działalności gospodarczej wspólnoty mieszkaniowej.,,
Analiza procesu negocjacji na przykładzie filmów,,
Analiza procesu wytwarzania opakowan z tektury litej i falistej.,,
Analiza finansowa XYZ S.A.,,
Analiza zastosowania faktoringu,,
Analiza rynku piwa Heineken ‚Grupa Zywca’ w latach 1993 – 2010,,
Analiza wskaznikowa na przykładzie wybranej spółki gieldowej,,
Analiza finansowa spółki XYZ.,,
Analiza finansowa Generali Zycie T.U. S.A.,,
Analiza kosztów na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ S.A.,,
Analiza podatkowa i prawna leasingu.,,
Analiza wpływu komunikacji interpersonalnej na efektywność zarządzania organizacją na przykładzie firmy CCC S.A.,,
Analiza i ocena sluzb zajmujacych się zwalczaniem przestepczosci zorganizowanej w Polsce,,
Analiza funkcjonowania podatku Vat na przykładzie firmy handlowej XYZ,,
Analiza finansowa na podstawie danych spółki XYZ s.a. w latach 2011-2014.,,
Analiza przeslanek wyboru formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej,,
Analiza obciążeń podatkiem dochodowym podmiotów gospodarczych w Polsce,,
Analiza porównawcza konkurencyjnosci firm uslugowych na przykładzie spa i wellness.,,
Analiza statystyczna wskazników dostepnosci i jakosci usługi powszechnej na przykładzie TP S.A. w latach 2006-2010,,
Analiza dystrybucji i jej kanalów na przykładzie firmy XYZ.,,
Analiza poziomu i struktury kosztów jednostki gospodarczej,,
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ S.A.,,
Analiza dzialan techniczno-taktycznych zapasników w stylu klasycznym wśród zawodników wieku 16-17 lat – na przykładzie,,
Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa PGNiG S.A. w latach 2008-2011,,
Analiza i ocena działalności centrum dystrybucyjnego Tesco,,
Analiza finansowa i wskaznikowa przedsiębiorstwa ORBIS S.A.,,
Analiza ukladów jezdnych samochodów ciezarowych, analiza i projekt linii diagnostycznej.,,
Analiza wybranych procesów magazynowych na przykładzie firmy XYZ (producent podlóg drewnianych.,,
Analiza systemu motywacyjnego na przykładzie firmy XYZ.,,
Analiza i ocena ergonomiczna wybranych stanowisk pracy z monitorem ekranowym przy zastosowaniu list kontrolnych i aplikacji komputerowych,,
Analiza i ocena efektywnosci systemów informatycznych wykorzystywanych jako czynnik wspomagania funkcji logistycznych przedsiębiorstwa,,
Analiza równomiernosci produkcji mleka i składników odzywczych w okresie roku kalendarzowego w stadach o róznej technoogii chowu,,
Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,,
Analiza sytuacji majatkowo-finansowej przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiebiorstwem,,
Analiza i ocena oferty kredytowej banku na przykładzie XYZ w latach 2004-2007.,,
Analiza rentownosci przedsiębiorstwa.,,
Analiza rentownosci przedsiębiorstwa xyz sp. z o.o./ profitability analysis of xyz limited liability company.,,
Analiza rentownosci działalności banku na przykładzie banku XYZ w Warszawie.,,
Analiza obciazen podatkowych malego przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XXX.,,
Analiza ekonomiczno finansowa spółki produkcyjno handlowej XYZ 2009/2011 (projekt),,
Analiza funkcjonowania logistyki produkcji w zakładzie stolarskim.,,
Analiza polityki budżetowej gminy XYZ w latach 1998-2001.,,
Analiza przepływu informacji w aspekcie obsługi klientów w urzędzie gminy,,
Analiza zródel finansowania zadan realizowanych przez gmine na przykładzie gminy Bedzino w latach 2007-2012,,
Analiza porównawcza sprawnosci, rentownosci i plynnosci aktywów przedsiębiorstwa lubelski wegiel &222;Bogdanka&221;S.A w latach 2005 &211; 2007.,,
Analiza szkodliwosci i uciazliwosci pracy sortowacza odpadów komunalnych.,,
Analiza plynnosci finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej na przykładzie Kopalni Wegla Kamiennego,,
Analiza wybranych powikłań cukrzycy Typu 2.,,
Analiza SWOT przedsiębiorstwa XYZ.,,

Podatki i opłaty lokalne w gminie Kołobrzeg 4.31/5 (26)

Streszczenie……….. 3 Wstęp……….. 4 1. Wprowadzenie do tematyki 2. Uzasadnienie wyboru tematu………… 5 3. Cel i zakres pracy………… 6 4. Struktura pracy………… 6 5. Metoda badań………… 7 Rozdział I Elementy teorii podatku-podstawowe instytucje w prawie podatkowym 1. Ogólne zagadnienia podatków ………… 9 2. System podatkowy………… 12 3. Obowiązek podatkowy………… 13 4. Zobowiązania podatkowe………… 13 5. […]

Analiza wyniku finansowego w przedsiębiorstwie xyz w latach 4.39/5 (23)

Wstęp Rozdział 1 Wynik finansowy przedsiębiorstwa i jego analiza       1.1 Istota i ujęcie wyniku finansowego przedsiębiorstwa 1.2 Metody i narzędzia analizy wyniku finansowego przedsiębiorstwa 1.3 Rentowność jako miara efektywności przedsiębiorstwa Rozdział 2 Charakterystyka przedsiębiorstwa       2.1 Rys historyczny i forma prawnoorganizacyjna przedsiębiorstwa 2.2 Przedmiot działalności spółki 2.3 Analiza pozycji w branży 2.4 Zatrudnienie 2.5 Sprawozdania finansowe […]

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie zakładu cukierniczego XYZ 4.22/5 (23)

Wstęp……….3 Rozdział I Teoria małych i średnich przedsiębiorstw       1.1 Pojęcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw……….4 1.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce i gospodarce……….10 1.3 Udział małych i średnich przedsiębiorstw w PKB……….12 1.4 Liczba małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce……….14 Rozdział II Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw       2.1 Istota finansowania małych i średnich przedsiębiorstw……….18 […]

Analiza porównawcza systemów ocen okresowych pracowników w organizacji XXX 4.23/5 (26)

Wstęp Rozdział I Wprowadzenie do systemu ocen okresowych organizacji       1.1 Cele, funkcje i miejsce systemu ocen okresowych pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi 1.2 Kryteria ocen i ich opracowywanie 1.3 Metody oceny pracowników 1.4 System oceny pracowników – fazy tworzenia 1.5 Autorytet oceniających 1.6 Uczestnicy procesu oceniania 1.7 Częstotliwość oceny pracowników 1.8 Błędy systemu ocen okresowych […]

Analiza i ocena kondycji finansowej gminy XYZ 4.42/5 (24)

Wstęp………..3 Rozdział I Sprawozdania finansowe w procesie zarządzania       1.1 Ogólne zagadnienia dotyczące rachunkowości……….. 5 1.2 Istota sprawozdań finansowych i zasady ich sporządzania ………..10 1.3 Rodzaje sprawozdań finansowych ………..15 1.4 Strony zainteresowane sytuacją finansową i majątkową firm ………..21 Rozdział II Charakterystyka badanego podmiotu       2.1 Informacje ogólne dotyczące jednostki……….. 25 2.2 Zakres wykonywanych działań ………..30 2.3 Budżet […]

Doskonalenie procesu komunikacji w wybranej organizacji 4.36/5 (28)

Wstęp……….4 Rozdział 1 Proces komunikacji w organizacji       1.1.Istota procesu komunikacji w organizacji……….5 1.1.1. Pojęcie komunikacji……….5 1.1.2. Modele procesów komunikacji……….7 1.2. Komunikacja w organizacji……….10 1.2.1. Formy komunikowania się w organizacji……….12 1.3.Bariery komunikowania się w organizacji i ich przezwyciężanie……….15 Rozdział 2 Metody komunikacji zorientowane na twórcze rozwiązywanie problemów       2.1.Grupy, zespoły zadaniowe i komitety……….20 2.2.Koła jakości ……….26 2.3.Metoda […]

Wpływ przejęcia na kondycję finansową podmiotu gospodarczego na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ 4.43/5 (23)

Wstęp Rozdział I Istota Fuzji i przejęć       1.1.Pojęcie i istota fuzji i przejęć 1.2.Geneza procesów fuzji i przejęć 1.3.Motywy procesów fuzji i przejęć 1.4.Rodzaje procesów fuzji i przejęć Rozdział II Regulacje prawne w zakresie fuzji i przejęć       2.1.Prawo handlowe w procesach fuzji i przejęć 2.2.Przepisy antymonopolowe w procesach fuzji i przejęć 2.3.Aspekty rachunkowe w procesach […]

Analiza systemów motywacyjnych wybranych firm – możliwości i ich wykorzystanie 4.2/5 (20)

Wstęp Rozdział 1 Koncepcje motywacji 1.1. Motywacja jako pojęcie w psychologii 1.2. Teorie treści 1.2.1. Hierarchia potrzeb Maslova 1.2.2. Czynniki motywujące i czynniki higieny według Herzberga 1.2.3. Teoria potrzeb Claytona Alderfera 1.2.4. Trychotomia potrzeb Davida McClellanda 1.2.5. Teorie pracy Dauglasa McGregora 1.2.6. Teorie treści – porównanie 1.3. Teorie procesu 1.3.1. Teoria oczekiwań wartości V.H. Vrooma […]

Analiza porównawcza procesów motywacyjnych na przykładzie MSP 4.16/5 (25)

Wstęp………6 Rozdział 1 Motywacja i jej znaczenie dla organizacji 1.1. Pojęcie i istota motywacji ………7 1.2. Definicja i elementy procesu motywacji ………11 1.3. Modele motywacji w literaturze……… 14 1.4. Czynniki oddziałujące na motywację w pracy ………19 Rozdział 2 Rodzaje motywacji 2.1. Klasyfikacja motywacji w przedsiębiorstwach       2.2. Charakterystyka motywacji wewnętrznej ………25 2.3. Specyfika motywacji zewnętrznej ………27 […]

Jakość świadczonych usług hotelarskich w opinii klientów (na przykładzie hotelu ‘Hermitage’ w Brześciu) 4.22/5 (23)

Wstęp……….9 Rozdział I Rrynek usług hotelarskich 1.1 Tendencje rozwoju współczesnego hotelarstwa………. 12 1.2 Obiekty hotelarskie – rodzaje, klasyfikacja, kategoryzacja………. 13 1.3 Usługi hotelarskie – definicja, klasyfikacja………. 16 Rozdział II Jakość usług hotelarskich w ujęciu teoretycznym 2.1. Definicja i istota jakości ……….19 2.2. Ekonomiczne uwarunkowania tworzenia systemu zarządzania jakością w hotelach ……….21 2.3. Metody badania jakości […]

Ocena rentowności spółek branży logistycznej notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie 4.15/5 (20)

Wstęp………4 Rozdział 1 Istota i znaczenie analizy rentowności spółki  1.1. Pojęcie analizy rentowności ………6 1.2. Rola analizy rentowności w analizie finansowej……… 9 1.3. Sprawozdawczość finansowa – źródło informacji do oceny rentowności spółki ………11 Rozdział 2 Branża logistyczna w Polsce 2.1. Pojęcie, rola i znaczenie branży logistycznej ………15 2.2. Stan obecny rynku branży logistycznej ………17 2.3. […]

Badanie procesów magazynowania w wybranym przedsiębiorstwie 4.21/5 (19)

Wstęp……….4 Rozdział 1 Charakterystyka ogólna obiektu i procesu magazynowego 1.1. Definicje podstawowych pojęć 1.2. Rola, funkcje, zadania magazynu 1.3. Podział magazynów 1.4. Pojęcie centrum dystrybucyjnego 1.5. Strefy i układy technologiczne magazynów. 1.5.1. Podział magazynu na strefy 1.5.2. Układy technologiczne magazynów Rozdział 2 Charakterystyka procesów magazynowych 2.1. Charakterystyka faz procesu magazynowania 2.1.1. Faza 1 – Przyjęcie […]

System wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwie na przykładzie XXX 4.21/5 (19)

Wstęp Rozdział I Ogólne zagadnienia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi 1.1. Pojęcie i ewolucja ZZL 1.2. Modele ZZL 1.3. Struktura organizacyjna komórek personalnych 1.4. Płaszczyzny polityki personalnej Rozdział II Podstawowe zagadnienia z zakresu wynagrodzeń 2.1. Pojęcie wynagrodzeń i jego funkcje 2.2. Formy wynagrodzeń 2.3. Struktura wynagrodzeń 2.4. Determinanty oddziałujące na kształtowanie systemu wynagrodzeń Rozdział III […]

Analiza i ocena systemu motywacyjnego pracowników na przykładzie Credit Agricole Bank Polska 4.22/5 (18)

Wstęp ………6 Rodział 1 Motywowanie w procesie zarządzania 1.1 Interpretacja pojęć: motywacja, motyw, motywowanie……… 8 1.2 Rodzaje motywacji. Przegląd teorii motywowania ………10 1.3 Proces motywowania i modele motywacji ………17 Rodział 2 Finansowe narzędzia oddziaływania motywacyjnego 2.1 Płaca jako czynnik motywacji ………21 2.2 Kształtowanie płacy zasadniczej……… 24 2.3 Motywowanie przez premię ………27 Rodział 3 Motywowanie pozapłacowe […]

Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego XXX 4.19/5 (26)

Wstęp………..3 Rozdział I Podstawowe zagadnienia dotyczące środków trwałych       1.1. Pojęcie i funkcje środków trwałych ………..5 1.2. Klasyfikacja środków trwałych ………..8 1.3. Ustalenie wartości początkowej środków trwałych……….. 12 1.4. Zmiany w wartości początkowej środków trwałych ………..18 1.5. Ewidencja środków trwałych ………..21 Rozdział II Metody amortyzacji środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym       2.1. Istota i funkcje […]

Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdział I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdział II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy […]

Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdział I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdział II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy […]

Gospodarstwa domowe na rynku kredytowym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdział I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdział II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy […]

Struktura wydatków gospodarstw domowych w latach 2008-2011 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdział I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdział II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy […]

Rola gospodarstw domowych na rynku pracy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdział I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdział II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy […]

Glówne źródła dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdział I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdział II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy […]

Gospodarstwa domowe na rynkach finansowych w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdział I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdział II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy […]

Bilans majatkowy gospodarstwa domowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdział I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdział II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy […]

Gospodarstwa domowe w systemie finansowym jako dawcy i biorcy kapitalu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdział I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdział II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy […]

Czynniki wpływajace na zachowania ekonomiczne gospodarstw domowych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdział I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdział II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych  2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy […]