Efektywność pracy pracowników w przedsiębiorstwie outsourcingowym

7 grudnia 2022 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Outsourcing

1.1 Pojęcie outsourcingu
1.2 Rozwój rynku outsourcingowego
1.3 Rodzaje outsourcingu
1.4 Zalety i wady outsourcingu

Rozdział 2
Ocena programu wdrożenia pracownika na stanowisko kierownika zmiany w firmie outsourcingowej


2.1 Etapy wdrożenia pracownika
2.2 Programy wdrożenia
2.3 Zakres obowiązków pracownika
2.4 Ocena wdrożenia pracownika/informacja zwrotna

Rozdział 3
Diagnoza efektywności pracowników

3.1 Metodologia badań
3.2 Charakterystyka przedsiębiorstwa
3.3 Ocena roczna kierownika zmiany w dziale sprzedaży i logistyki
3.4 Wnioski diagnostyczne

Zakończenie
Spis rysunków
Spis tabel
Bibliografia
Aneks