Zasady ewidencji i rozliczania kosztów na przykładzie wybranej jednostki gospodarczej


Wstęp………3

Rozdzial I.
Pojecie i podzial kosztów

1.1 Pojecie kosztów………5
1.2 Klasyfikacja kosztów ………7
1.3 Metody rozliczania kosztów ………16

Rozdzial II.
Koszty jako przedmiot rachunku kosztów

2.1 Znaczenie i etapy rachunku kosztów ……… 21
2.2 Ewidencja i rozliczanie kosztów ……… 24
2.3 Zakres analizy kosztów……… 47

Rozdzial III.
Rola kosztów w przedsiębiorstwie

3.1 Ogólna charakterystyka badanego obiektu……… 55
3.2 Zasady rozliczania kosztów w badanym przedsiębiorstwie……… 66
3.3 Analiza kosztów rodzajowych ………73

Zakończenie ………78
Bibliografia ………80
Spis tabel ……… 81
Spis schematów ………82
Spis wykresów……… 83

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>