Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Ogólne zagadnienia kosztów……….5

1. Istota i zakres kosztów
2. Kryteria klasyfikacji kosztów
3. Warianty ewidencji kosztów
4. Zakres, funkcje i systemy rachunku kosztów
5. Historyczne ujecie kosztów

Rozdzial II.
Analiza kosztów w ukladzie podmiotowym, kalkulacyjnym i kosztów jednostkowych……….34

1. Pojecie, cel i zakres analizy kosztów
2. Ocena kosztów wedlug typów działalności i podmiotów wewnetrznych
3. Analiza kosztów posrednich i bezposrednich
4. Badanie kosztów ogólnych i jednostkowych

Rozdzial III.
Charakterystyka firmy produkcyjnej……….57

1. Charakterystyka firmy
2. Ewidencja kosztów wedlug rodzajów
3. Kalkulacyjny rachunek kosztów
4. Zasady rozliczania kosztów w badanej jednostce

Rozdzial IV.
Badanie kosztów w firmie produkcyjnej……….70

1. Analiza struktury i dynamiki kosztów w ukladzie rodzajowym
2. Analiza struktury i dynamiki kosztów w ukladzie kalkulacyjnym
3. Koszty, a wynik finansowy i podatkowy
4. Ujecie kosztów w sprawozdawczosci

Podsumowanie i wnioski koncowe……….94
Bibliografia
Spis tabel, rysunków i schematów

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>