Rola logistyki w zarządzaniu kosztami w przedsiębiorstwie na przykładzie XYZ.


Wstęp……….3

Rozdzial 1
Rola i zadani logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem……….5

1.1. Pojecie logistyki i procesów logistycznych
1.2. Funkcje i zadania logistyki w odniesieniu do kosztów w przedsiębiorstwie
1.3. Zarządzanie logistyczne przedsiebiorstwem na przykładzie gospodarki
zapasami – koszty zapasów
1.4. Logistyka metoda racjonalizacji kosztów przedsiębiorstwa
1.5. Logistyka w Polsce a integracja z Unia Europejska


Rozdzial 2
Koszty działalności logistycznej w wybranych procesach zarządzania w przedsiębiorstwie……….23

2.1. Koszty logistyki i ich prezentacja
2.2. Koszty magazynowania i utrzymywania zapasów w XYZ
2.3. Wielkosc zapasów a koszty produkcji


Rozdzial 3
Analiza gospodarowania zapasami w XYZ – koszty procesów na przelomie
trzech okresów……….47

3.1. Gospodarka zapasami
3.1.1. Ocena procesu gospodarowania zapasami w 1998 roku
3.1.2. Ocena procesu gospodarowania zapasami w 2000 roku
3.1.3. Ocena procesu gospodarowania zapasami w 2001 roku
3.2. Analiza porównawcza wpływu gospodarki zapasami na ksztaltowanie sie
kosztów
3.3. Ocena gospodarki zapasami w latach 1999-2001


Zakończenie……….77
Bibliografia
Spis schematów
Spis tabel
Spis wykresów

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>