Tag: Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie

Analiza usprawnień logistycznych w transporcie drogowym na przykładzie przewozu pszenicy konsumpcyjnej w Polsce na trasie Cichoradz – Gdynia Port Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 1.1. Sformułowanie przedmiotu badawczego 1.2. Przedmiot pracy 1.3. Geneza pracy 1.4. Główny cel pracy 1.5. Cele szczegółowe pracy Rozdział 2 Charakterystyka przepisów prawnych 2.1. Charakterystyka przepisów prawnych Wspólnoty Europejskiej 2.1.1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr…

Zarządzanie projektem informatycznym na podstawie Poczty Polskiej 4.38/5 (21)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Zarządzanie projektami w organizacjach 1.1. Istota projektu, podstawowe pojęcia, definicje i klasyfikacja projektów 1.2. Zarządzanie projektami w organizacjach 1.3. Zarządzanie projektami informatycznymi Rozdział II Zarządzanie projektem według standardu PMBoK 2.1. Ogólna charakterystyka standardu PMBOK 2.2. Grupy procesów…

Wykorzystanie systemów informatycznych w rozwoju i zarządzaniu sklepami monopolowymi 5/5 (9)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Wykorzystanie systemu CRM w małym przedsiębiorstwie 1.1.Historia CRM ………6 1.2.Podstawy CRM ………11 1.3.Zarządzanie kontaktami z klientami poprzez CRM……… 14 1.4.CRM jako strategia i informatyczne narzędzia wspierające jej realiz………16 1.5.Korzyści wynikające z wdrożenia systemu klasy CRM……… 25 Rozdział…

Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie jako narzędzie kształtujące wynik finansowy 5/5 (8)

Przez administrator

Wstęp…………5 Rozdział 1 Charakterystyka kosztów w przedsiębiorstwie 1.1. Pojęcie i istota kosztów………… 8 1.2. Klasyfikacja kosztów………… 10 1.3. Układy gromadzenia kosztów………… 12 1.3.1. Układ rodzajowy kosztów …………12 1.3.2. Układ funkcjonalny kosztów …………14 1.4. Koszty stałe i koszty zmienne w przedsiębiorstwie…

Zarządzanie kosztami na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ 5/5 (8)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Istota zarządzania kosztami przedsiębiorstwa 1.1. Pojęcie i znaczenie zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie…………5 1.2. Cele, czynniki i funkcje zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie…………10 1.3. Zależności pomiędzy kosztami a wydatkami przedsiębiorstwa…………12 1.4. Strategiczny wymiar zarządzania kosztami przedsiębiorstwa…………13 Rozdział 2 Instrumenty…

Balanced scorecard – alternatywa dla tradycyjnych systemów finansowych w zarządzaniu strategią 5/5 (9)

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział I Współczesna rachunkowość zarządcza jako system wspierający sterowanie 1.1. Pojęcie i geneza rachunkowości zarządczej …………7 1.2. Rachunkowość zarządcza a controlling …………11 1.3. Globalne zasady rachunkowości zarządczej – wpływ, istotność, zaufanie i wartość …………13 1.4. Ewolucja rachunkowości zarządczej na…

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie transportowym 5/5 (12)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Transport w organizacji przepływów fizycznych w łańcuchach dostaw 1.1. Pojęcie i rola transportu w logistyce 1.2. Zadania działalności spedycyjnej 1.3. Transport i spedycja w przepływach międzynarodowych Rozdział 2 Outsourcing usług transportowo-spedycyjnych 2.1. Usługi logistyczne w łańcuchach dostaw…

Analiza porównawcza kosztów dotyczących przewozów pełnopojazdowych na przykładzie firmy transportowej 5/5 (9)

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I podstawy organizacji transportu – zagadnienia wybrane 1.1. Charakterystyka transportu………… 6 1.2. Ujęcie organizacyjne transportu …………12 1.3. Systematyka pojęć związanych z kosztami transportu …………14 Rozdział II Koszty w transporcie 2.1. Koszty krańcowe a opłaty transportowe …………17 2.2. Zasady…

Ryzyko jakosciowo- ilosciowe w hotelarstwie (na przykładzie hotelu ‚Zacisze’) 4.3/5 (20)

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie hotelarskim 1.1. Istota ryzyka i niepewnosci w działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego 1.2. Źródła ryzyka w działalności gospodarczej przedsiebiorstw hotelarskich 1.3. Klasyfikacja ryzyka przedsiebiorstw hotelarskich 1.4. Pomiar ryzyka w przedsiębiorstwie hotelarskim Rozdział 2. Ryzyko jakosciowe…

Rachunkowość zarzadcza 5/5 (11)

Przez administrator

Rozdział 1. Rachunkowość zarzadcza…………4 1.1 Zarys historii rachunkowosci 1.2. Pojęcie, funkcje i metody rachunkowosci 1.3. Rachunkowość finansowa 1.4. Pojęcie i geneza rachunkowosci zarzadczej 1.5 Rachunkowość zarzadcza, a rachunkowosc finansowa 1.6 Glówne rodzaje problemów decyzyjnych rozwiazywanych w ramach rachunkowosci zarzadczej Rozdział…

Strategie podatkowe w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. 4.3/5 (92)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Przedsiebiorstwo a system podatkowy………5 1. Czynniki majace wpływ na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. 2. Podatek jako element ksztaltujacy wybór strategii przedsiębiorstwa. 1.2.1. Definicja podatku. 1.2.2. Elementy konstrukcji podatku. 1.2.3. Funkcje podatków. 1.2.4. Podstawowe konstrukcje podatków. 1.3. Rys historyczny…

Charakterystyka systemów rachunku kosztów w przedsiębiorstwie 4.37/5 (73)

Przez administrator

Wstęp …………3 Rozdział 1. Rachunek kosztów jako podsystem rachunkowości 1.1. Pojęcie i istota rachunku kosztów …………5 1.2. Rola i zadania rachunku kosztów………… 6 1.3. Funkcje rachunku kosztów …………7 1.4. Rachunkowość zarządcza a rachunek kosztów …………9 1.5. Współczesne zarządzanie kosztami …………11…

Controlling w małych i srednich przedsiębiorstwach. 4.36/5 (42)

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I. Podstawowe informacje dotyczace controllingu…………4 1. Geneza i istota controllingu 2. Rodzaje, typy i odmiany controllingu 3. Zasady controllingu 4. Zadania controllingu 5. Uniwersjalizacja systemów controllingu Rozdział II. System informacyjny controllingu finansowego oraz zarządzanie kosztami w małych i…

Raporty zarzadcze wykorzystywane w controllingu na przykładzie przedsiębiorstwa z branzy hotelarskiej 4.38/5 (42)

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Istota oraz znaczenie controllingu w przedsiębiorstwie 1.1.Cel i zakres rachunkowosci zarzadczej……….. 8 1.2.Pojęcie i interpretacja controllingu……….. 12 1.3.Controlling a rachunkowosc ……….. 15 1.4.Klasyfikacja oraz funkcje controllingu ………..19 1.5.Zadania i rola controllera ……….. 26 Rozdział II Raporty zarzadczy…

Realizacja procesów inwestycyjno-budowlanych w systemie Project Management 4.31/5 (54)

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział 1. Projekt………..2 1.1. Cykl zycia projektu 1.2. Zarządzanie projektami (Project Management) 1.3. Od zarządzania projektami do zarządzania przez projekty 1.4. Procesy zarządzania projektami 1.5. Omówienie procesów zarządzania projektami Rozdział 2. Project Manager na przykładzie sektora inwestycyjno-budowlanego………..14 2.1. Istota…

Bilans banku Pekao 4.36/5 (36)

Przez administrator

Wstęp…………2 Rozdział 1. Zarządzanie dzialalnoscia banku. 1.1. Analiza kosztów działania …………4 1.2. System rachunku kosztów dzialan ABC…………13 1.3. Controlling operacyjny jako instrument zarządzania kosztami działania …………14 1.4. Wskazniki operacyjne aktywów, kapitału i przychodów…………22 Rozdział 2. Bilans banku jako narzedzie zarządzania…