Zarządzanie za pomoca controllingu kosztów w spółce XYZ.

Wstęp

Rozdzial I.
Istota, rodzaje i podstawowe pojecia controllingu

1.1 Definicje controllingu na tle literatury
1.2 Powstanie i rozwój controllingu
1.3 Rola controllingu w zarządzaniu przedsiebiorstwej
1.4 Rodzaje controllingu
1.4.1 Controlling operacyjny
1.4.2 Controlling strategiczny
1.5 Budowa oraz wdrazanie ośrodków odpowiedzialnosci


Rozdzial II
Controlling kosztów

2.1 Controlling i rachunek kosztów w przedsiębiorstwie
2.2 Koszty jako czesci skladowe procesu decyzyjnego
2.3 Zadania i rola controllera w przedsiębiorstwie
2.4 Instrumenty controllingu


Rozdzial III
Charakterystyka spółki XYZ

3.1 Opis, cele i przedmiot działalności spółki XYZ
3.2 Struktura organizacji
3.3 Analiza finansowa spółki XYZ
3.4 Charakterystyka rynku na którym dziala spólka


Rozdzial IV
Funkcjonowanie controllingu kosztów w spółce XYZ

4.1 Wdrozenie zarządzania kosztami za pomoca controllingu w spółce XYZ.
4.2 Centra odpowiedzialnosci w spółce XYZ
4.3 Planowanie oraz budżetowanie w spółce XYZ
4.4 Motywacja pracowników w centrach odpowiedzialnosci
4.5 Rola controllingu w realizowaniu zadan spółki XYZ


Zakończenie
Bibliografia.
Spis tabel.
Spis rysunków.
Zalacznik 1.


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>