Zarządzanie za pomoca controllingu kosztów w spółce XYZ.

Wstęp

Rozdzial I.
Istota, rodzaje i podstawowe pojecia controllingu

1.1 Definicje controllingu na tle literatury
1.2 Powstanie i rozwój controllingu
1.3 Rola controllingu w zarządzaniu przedsiebiorstwej
1.4 Rodzaje controllingu
1.4.1 Controlling operacyjny
1.4.2 Controlling strategiczny
1.5 Budowa oraz wdrazanie ośrodków odpowiedzialnosci


Rozdzial II
Controlling kosztów

2.1 Controlling i rachunek kosztów w przedsiębiorstwie
2.2 Koszty jako czesci skladowe procesu decyzyjnego
2.3 Zadania i rola controllera w przedsiębiorstwie
2.4 Instrumenty controllingu


Rozdzial III
Charakterystyka spółki XYZ

3.1 Opis, cele i przedmiot działalności spółki XYZ
3.2 Struktura organizacji
3.3 Analiza finansowa spółki XYZ
3.4 Charakterystyka rynku na którym dziala spólka


Rozdzial IV
Funkcjonowanie controllingu kosztów w spółce XYZ

4.1 Wdrozenie zarządzania kosztami za pomoca controllingu w spółce XYZ.
4.2 Centra odpowiedzialnosci w spółce XYZ
4.3 Planowanie oraz budżetowanie w spółce XYZ
4.4 Motywacja pracowników w centrach odpowiedzialnosci
4.5 Rola controllingu w realizowaniu zadan spółki XYZ


Zakończenie
Bibliografia.
Spis tabel.
Spis rysunków.
Zalacznik 1.


 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>