Zarządzanie za pomoca controllingu kosztów w spółce XYZ. 4.36/5 (33)

17 października 2015 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział I.
Istota, rodzaje i podstawowe pojęcia controllingu

1.1 Definicje controllingu na tle literatury
1.2 Powstanie i rozwój controllingu
1.3 Rola controllingu w zarządzaniu przedsiebiorstwej
1.4 Rodzaje controllingu
1.4.1 Controlling operacyjny
1.4.2 Controlling strategiczny
1.5 Budowa oraz wdrazanie ośrodków odpowiedzialnosci


Rozdział II
Controlling kosztów

2.1 Controlling i rachunek kosztów w przedsiębiorstwie
2.2 Koszty jako czesci skladowe procesu decyzyjnego
2.3 Zadania i rola controllera w przedsiębiorstwie
2.4 Instrumenty controllingu


Rozdział III
Charakterystyka spółki XYZ

3.1 Opis, cele i przedmiot działalności spółki XYZ
3.2 Struktura organizacji
3.3 Analiza finansowa spółki XYZ
3.4 Charakterystyka rynku na którym dziala spólka


Rozdział IV
Funkcjonowanie controllingu kosztów w spółce XYZ

4.1 Wdrozenie zarządzania kosztami za pomoca controllingu w spółce XYZ.
4.2 Centra odpowiedzialnosci w spółce XYZ
4.3 Planowanie oraz budżetowanie w spółce XYZ
4.4 Motywacja pracowników w centrach odpowiedzialnosci
4.5 Rola controllingu w realizowaniu zadan spółki XYZ


Zakończenie
Bibliografia.
Spis tabel.
Spis rysunków.
Zalacznik 1.


Oceń