Charakterystyka systemów rachunku kosztów w przedsiębiorstwie


Wstęp …………3

Rozdzial 1.
Rachunek kosztów jako podsystem rachunkowosci

1.1. Pojecie i istota rachunku kosztów …………5
1.2. Rola i zadania rachunku kosztów………… 6
1.3. Funkcje rachunku kosztów …………7
1.4. Rachunkowość zarzadcza a rachunek kosztów …………9
1.5. Wspólczesne zarzadzanie kosztami …………11

Rozdzial 2.
Kryteria klasyfikacyjne kosztów

2.1. Pojecie kosztów …………14
2.2. Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych …………15
2.3. Klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych …………19
2.4. Klasyfikacja kosztów dla celów kontrolnych …………23

Rozdzial 3.
Tradycyjne modele rachunku kosztów

3.1. Dobór systemu rachunku kosztów …………25
3.2. Rachunek kosztów pelnych …………27
3.3. Rachunek kosztów zmiennych …………31
3.4. Pozostale systemy rachunku kosztów …………34
3.5. Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów i wyników …………37

Rozdzial 4.
Nowoczesne modele rachunku kosztów

4.1. Rachunek kosztów dzialan………… 39
4.2. Rachunek kosztów docelowych …………44
4.3. Rachunek kosztów ciaglego doskonalenia …………47
4.4. Rachunek kosztów jakosci …………50

Zakończenie …………53
Spis rysunków …………55
Spis tabel …………55
Literatura …………56