Rachunkowość zarzadcza


Rozdzial 1.
Rachunkowość zarzadcza…………4

1.1 Zarys historii rachunkowosci
1.2. Pojecie, funkcje i metody rachunkowosci
1.3. Rachunkowość finansowa
1.4. Pojecie i geneza rachunkowosci zarzadczej
1.5 Rachunkowość zarzadcza, a rachunkowosc finansowa
1.6 Glówne rodzaje problemów decyzyjnych rozwiazywanych w ramach rachunkowosci zarzadczej

Rozdzial 2.
Rachunkowość finansowa…………20

2.1 Istota, klasyfikacja i zadania sprawozdan finansowych
2.2 Nadrzedne zasady rachunkowosc finansowej
2.3 Bilans
2.4 Rachunek zysków i strat


Rozdzial 3.
Narzedzia rachunkowosci zarzadczej…………38

3.1 Zarządzanie kosztami jako element procesu decyzyjnego
3.2 Modele rachunku kosztów
3.3.1 Rachunek kosztów pelnych
3.2.2 Rachunek kosztów zmiennych
3.3 Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów i wyników
3.4 Planowanie i kontrola kosztów – budżetowanieRozdzial 4.
Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów i wyników…………55

4.1 Istota zarządzania scentralizowanego i zarządzania zdecentralizowanego
4.2 Osrodki odpowiedzialnosci
4.3 Ceny transferowe w systemie rozliczeń wewnetrznych
4.4 Ocena efektywnosci na podstawie wielostopniowego i wieloblokowego rachunku kosztów i wyników


Rozdzial 5.
Budzetowanie kosztów jako element systemu rachunkowości…………63

zarzadczej
5.1 Cele i zadania budżetowania
5.2 Rodzaje budżetów
5.3 Zasady budżetowania
5.4 Etapy procesu planowania kosztów przychodu
5.5 Budzetowanie a planowanie finansowe
5.6. Monitoring – analiza i interpretacja odchylen
5.6.1. Analiza odchylen kosztów bezposrednich
5.6.2. Odchylenia kosztów posrednich


Rozdzial 6.
Rachunkowość zarzadcza jako system informacyjny wspomagajacy proces zarządzania na przykładzie Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej…………83

6.1. Struktura organizacyjna Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
xyz
6.2. Podzial Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na osrodki odpowiedzialnosci.
6.2.1. Centra zysku operacyjnego
6.3. Zasady rejestracji kosztów prostych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
xyz
6.4 Zasady sporzadzania wielostopniowego i wieloblokowego rachunku kosztów i wyników
6.5 Budzetowanie
6.5.1 Budżet przychodów ze sprzedaży usług na rok 2003.
6.5.2 Roczny budżet materialów bezposrednich.
6.5.3 Budżet kosztów wydzialowych

Zakończenie…………103
Bibliografia

 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>