Rachunkowość zarzadcza


Rozdzial 1.
Rachunkowość zarzadcza…………4

1.1 Zarys historii rachunkowosci
1.2. Pojecie, funkcje i metody rachunkowosci
1.3. Rachunkowość finansowa
1.4. Pojecie i geneza rachunkowosci zarzadczej
1.5 Rachunkowość zarzadcza, a rachunkowosc finansowa
1.6 Glówne rodzaje problemów decyzyjnych rozwiazywanych w ramach rachunkowosci zarzadczej

Rozdzial 2.
Rachunkowość finansowa…………20

2.1 Istota, klasyfikacja i zadania sprawozdan finansowych
2.2 Nadrzedne zasady rachunkowosc finansowej
2.3 Bilans
2.4 Rachunek zysków i strat


Rozdzial 3.
Narzedzia rachunkowosci zarzadczej…………38

3.1 Zarządzanie kosztami jako element procesu decyzyjnego
3.2 Modele rachunku kosztów
3.3.1 Rachunek kosztów pelnych
3.2.2 Rachunek kosztów zmiennych
3.3 Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów i wyników
3.4 Planowanie i kontrola kosztów – budżetowanieRozdzial 4.
Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów i wyników…………55

4.1 Istota zarządzania scentralizowanego i zarządzania zdecentralizowanego
4.2 Osrodki odpowiedzialnosci
4.3 Ceny transferowe w systemie rozliczeń wewnetrznych
4.4 Ocena efektywnosci na podstawie wielostopniowego i wieloblokowego rachunku kosztów i wyników


Rozdzial 5.
Budzetowanie kosztów jako element systemu rachunkowości…………63

zarzadczej
5.1 Cele i zadania budżetowania
5.2 Rodzaje budżetów
5.3 Zasady budżetowania
5.4 Etapy procesu planowania kosztów przychodu
5.5 Budzetowanie a planowanie finansowe
5.6. Monitoring – analiza i interpretacja odchylen
5.6.1. Analiza odchylen kosztów bezposrednich
5.6.2. Odchylenia kosztów posrednich


Rozdzial 6.
Rachunkowość zarzadcza jako system informacyjny wspomagajacy proces zarządzania na przykładzie Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej…………83

6.1. Struktura organizacyjna Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
xyz
6.2. Podzial Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na osrodki odpowiedzialnosci.
6.2.1. Centra zysku operacyjnego
6.3. Zasady rejestracji kosztów prostych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
xyz
6.4 Zasady sporzadzania wielostopniowego i wieloblokowego rachunku kosztów i wyników
6.5 Budzetowanie
6.5.1 Budżet przychodów ze sprzedaży usług na rok 2003.
6.5.2 Roczny budżet materialów bezposrednich.
6.5.3 Budżet kosztów wydzialowych

Zakończenie…………103
Bibliografia

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>