Strategie podatkowe w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.


Wstęp……….3

Rozdzial I
Przedsiebiorstwo a system
podatkowy………5

1. Czynniki majace wpływ na efektywne zarzadzanie
przedsiębiorstwem.
2. Podatek jako element ksztaltujacy wybór
strategii przedsiębiorstwa.
1.2.1. Definicja podatku.
1.2.2. Elementy konstrukcji podatku.
1.2.3. Funkcje podatków.
1.2.4. Podstawowe konstrukcje podatków.
1.3. Rys historyczny i geneza podatku dochodowego w Polsce.
1.3.1. Kształtowanie się konstrukcji podatku dochodowego.
1.3.2. Rozwój podatku dochodowego w Polsce.


Rozdzial II
Polskie prawo podatkowe w ujęciu Ordynacji
podatkowej……………………18

2.1 Zakres i struktura polskiego prawa
podatkowego.
2.1.1 Struktura pionowa zródel polskiego prawa
podatkowego.
2.1.2 Struktura pozioma zródel polskiego prawa
podatkowego.
2.2 Ordynacja podatkowa w systemie polskiego prawa
podatkowego.
2.2.1 Pojecie obowiazku oraz zobowiazania
podatkowego.
2.2.2 Wygasanie zobowiazan
podatkowych.
2.2.3 Odpowiedzialnosc majatkowa za zobowiazania
podatkowe.
2.2.4 Zmiana przepisów karnych
podatkowych.


Rozdzial III
Podatek dochodowy od osób prawnych w latach dziewiecdziesiatych…….29

3.1 Uwarunkowania prawne podatku dochodowego od osób
prawnych.
3.1.1. Podmiot i przedmiot
opodatkowania.
3.1.2 Przychód.
3.1.3 Koszty uzyskania przychodów.
3.1.4. Wydatki nie bedace kosztami uzyskania przychodów.
3.1.5 Zwolnienia
przedmiotowe.
3.1.6. Podstawa opodatkowania i wysokość
podatku.
3.2 Zarys oceny funkcjonowania podatku dochodowego od
osób prawnych w latach dziewiecdziesiatych.


Rozdzial IV
Strategie podatku dochodowego od osób prawnych w
efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem…..67

4.1. Strategia
kosztowa.
4.2. Strategia
dochodowa.
4.3. Polityka
dywidendy.


Zakończenie.
Bibliografia.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>