Controlling w małych i srednich przedsiębiorstwach.

17 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp…………3

Rozdział I.
Podstawowe informacje dotyczace controllingu…………4

1. Geneza i istota controllingu
2. Rodzaje, typy i odmiany controllingu
3. Zasady controllingu
4. Zadania controllingu
5. Uniwersjalizacja systemów controllingu

Rozdział II.
System informacyjny controllingu finansowego oraz zarządzanie kosztami w małych i srednich przedsiębiorstwach…………26

1. Pojęcie małych i srednich przedsiebiorstw
2. Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce polskiej i w Unii Europejskiej
3. Analiza finansowa w małych i srednich przedsiębiorstwach
4. Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródłoinformacji o sytuacji przedsiębiorstwa
5. Analiza wskaznikowa w małych i srednich przedsiębiorstwach
6. Rachunek kosztów dzialan ABC

Podsumowanie i wnioski koncowe…………70
Bibliografia………71
Spis tabel, rysunków i shcematów…………74