Controlling w małych i srednich przedsiębiorstwach.


Wstęp…………3

Rozdzial I.
Podstawowe informacje dotyczace controllingu…………4

1. Geneza i istota controllingu
2. Rodzaje, typy i odmiany controllingu
3. Zasady controllingu
4. Zadania controllingu
5. Uniwersjalizacja systemów controllingu

Rozdzial II.
System informacyjny controllingu finansowego oraz zarzadzanie kosztami w małych i srednich przedsiębiorstwach…………26

1. Pojecie małych i srednich przedsiebiorstw
2. Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce polskiej i w Unii Europejskiej
3. Analiza finansowa w małych i srednich przedsiębiorstwach
4. Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródłoinformacji o sytuacji przedsiębiorstwa
5. Analiza wskaznikowa w małych i srednich przedsiębiorstwach
6. Rachunek kosztów dzialan ABC

Podsumowanie i wnioski koncowe…………70
Bibliografia………71
Spis tabel, rysunków i shcematów…………74

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>