Contorlling jako metoda usprawniajaca zarzadzanie w przedsiębiorstwie.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Controling w przedsiębiorstwie- aspekty teoretyczne

1.1. Pojecie, funkcje i zadania controllingu………..4
1.2. Charakterystyka i instrumenty controllingu strategicznego i operacyjnego………..9
1.3. Miejsce controllingu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa………..14
1.4. Controlling a kontrola………..16

Rozdzial II.
Sylwetka controllera w procesię wdrazania systemu

2.1. Pojecie i rola controllera………..20
2.2. Ewolucja funkcji controllera………..23
2.3. Podstawowe zadania controllera………..25
2.4. Umiejscowienie controllera w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa………..28
2.5. Wymagania stawiane przez przedsiebiorstwo wobec controllera………..33

Rozdzial III.
Wprowadzenie systemu controlingu jako metody wspierajacej zarzadzanie przedsiebiorstwem

3.1. Etapy wdrazania controllingu w przedsiębiorstwie………..36
3.2. Korzysci plynace z controllingu dla przedsiębiorstwa………..41
3.3. Bariery wprowadzenia controllingu………..46
3.4. Analiza efektywnosci controllingu jako metody usprawniajacej zarzadzanie w przedsiębiorstwie………..49

Zakończenie………..57
Spis literatury………..59
Spis tabel………..61
Spis rysunków………..61
Spis wykresów………..61
Zalaczniki………..62
Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.