Projekt systemu controllingu zarządzania personelem w Telekomunikacji Polskiej S.A. 4.41/5 (49)

17 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp ………3

Rozdział I.
Identyfikacja firmy i procesów w niej zachodzacych

1. Interpretacja tytułu – zalozenia projektowe ………5
2. Opis systemu ………5
2.1. Opis funkcjonowania firmy ………5
2.2. Raport odnosnie przewidywanych zmian……… 6

Rozdział II.
Diagnoza systemu

1. Przedmiot badania – wewnetrzne procesy zachodzace w TP S.A………. 8
2. Kryteria oceny istniejacego systemu……… 12
3. Ustalenia diagnostyczne – ocena funkcjonujacego modelu kontroli……… 13
4. Badania porównawcze ………15

Rozdział III.
Dokumentacja projektowa

1. Zakres przedsiewziecia ………20
2. Zalozenia i zadania projektowe……… 22
3. Warianty rozwiazan……… 23
4. Wybór najlepszego wariantu ………23
5. Ekonomiczna wykladnia zmian……… 25

Rozdział IV.
Proces wdrozenia projektu w Telekomunikacji Polskiej S.A.

1. Procedury koordynacyjne poprawnego rozwiazania ………26
2. Harmonogram realizacji przedsiewziecia……… 29
3. Proces kontroli……… 36

Zakończenie ………39
Bibliografia ………40

Oceń