Projekt systemu controllingu zarządzania personelem w Telekomunikacji Polskiej S.A.


Wstęp ………3

Rozdzial I.
Identyfikacja firmy i procesów w niej zachodzacych

1. Interpretacja tytułu – zalozenia projektowe ………5
2. Opis systemu ………5
2.1. Opis funkcjonowania firmy ………5
2.2. Raport odnosnie przewidywanych zmian……… 6

Rozdzial II.
Diagnoza systemu

1. Przedmiot badania – wewnetrzne procesy zachodzace w TP S.A………. 8
2. Kryteria oceny istniejacego systemu……… 12
3. Ustalenia diagnostyczne – ocena funkcjonujacego modelu kontroli……… 13
4. Badania porównawcze ………15

Rozdzial III.
Dokumentacja projektowa

1. Zakres przedsiewziecia ………20
2. Zalozenia i zadania projektowe……… 22
3. Warianty rozwiazan……… 23
4. Wybór najlepszego wariantu ………23
5. Ekonomiczna wykladnia zmian……… 25

Rozdzial IV.
Proces wdrozenia projektu w Telekomunikacji Polskiej S.A.

1. Procedury koordynacyjne poprawnego rozwiazania ………26
2. Harmonogram realizacji przedsiewziecia……… 29
3. Proces kontroli……… 36

Zakończenie ………39
Bibliografia ………40

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>