Projekt systemu controllingu zarządzania personelem w Telekomunikacji Polskiej S.A.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp ………3

Rozdzial I.
Identyfikacja firmy i procesów w niej zachodzacych

1. Interpretacja tytułu – zalozenia projektowe ………5
2. Opis systemu ………5
2.1. Opis funkcjonowania firmy ………5
2.2. Raport odnosnie przewidywanych zmian……… 6

Rozdzial II.
Diagnoza systemu

1. Przedmiot badania – wewnetrzne procesy zachodzace w TP S.A………. 8
2. Kryteria oceny istniejacego systemu……… 12
3. Ustalenia diagnostyczne – ocena funkcjonujacego modelu kontroli……… 13
4. Badania porównawcze ………15

Rozdzial III.
Dokumentacja projektowa

1. Zakres przedsiewziecia ………20
2. Zalozenia i zadania projektowe……… 22
3. Warianty rozwiazan……… 23
4. Wybór najlepszego wariantu ………23
5. Ekonomiczna wykladnia zmian……… 25

Rozdzial IV.
Proces wdrozenia projektu w Telekomunikacji Polskiej S.A.

1. Procedury koordynacyjne poprawnego rozwiazania ………26
2. Harmonogram realizacji przedsiewziecia……… 29
3. Proces kontroli……… 36

Zakończenie ………39
Bibliografia ………40Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.