Tag: prace dyplomowe analiza finansowa

Rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1 Kompleksowy wymiar komunikacji 1.1 Definicja, cechy i funkcje komunikowania……… 6 1.2 Formy komunikowania ………11 1.3 Bariery w komunikowaniu się……… 20 1.4 Nowe media w komunikowaniu społecznym ………24 Rozdział 2 Komunikacja w organizacji 2.1 Istota i znaczenie komunikacji w organizacji ………28 2.2 Formalne…

Zarządzanie procesami w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Ewolucyjne podejscie do zarządzania potencjalem ludzkim. 1.1. Cele i zadania zwiazane z zarządzaniem zasobami ludzkimi……….4 1.2. Rozwój i ewolucja koncepcji……….11 1.3. Wspólczesne tendencje i trendy w zarzadzaniu……….13 Rozdział II Kapital ludzki jako strategiczny element zarządzania. 2.1. Pojęcie i rozwój kapitału ludzkiego……….18 2.2.…

Systemy motywacyjne w Auto Center Szic oraz Autosalon Sizc.

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Motywowanie pracowników jako element zarządzania przedsiebiorstwem 1. Znaczenie kapitału ludzkiego w wybranych szkolach zarządzania………..6 2. Definicja motywacji i motywowania oraz jej cele i funkcje………..8 3. Teorie motywacji………..12 3.1 Teoria tresci ………..12 3.2 Teoria procesu ………..16 4. Narzedzia motywacji……….. 20 4.1. Finansowe narzedzia…

Ocena gospodarowania przychodami i wydatkami Funduszu Ubezpieczen Spolecznych w Polsce w latach 2008-2012

Przez administrator

Streszczenie………..5 Wstęp……….. 7 Rozdział 1. Przeglad pismiennictwa 1.1. Podstawowe zagadnienia z zakresu Funduszu Ubezpieczen Spolecznych……….. 8 1.2. Źródła finansowania działalności FUS ………..22 1.3. Prawne możliwości rozdysponowania środków finansowych z FUS……….. 26 Rozdział 2. Zalozenia metodyczne badan 2.1. Cel, hipoteza, pytania badawcze……….. 29 2.2. Zakres badan…

Ryzyko jakosciowo- ilosciowe w hotelarstwie (na przykładzie hotelu 'Zacisze’)

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie hotelarskim 1.1. Istota ryzyka i niepewnosci w działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego 1.2. Źródła ryzyka w działalności gospodarczej przedsiebiorstw hotelarskich 1.3. Klasyfikacja ryzyka przedsiebiorstw hotelarskich 1.4. Pomiar ryzyka w przedsiębiorstwie hotelarskim Rozdział 2. Ryzyko jakosciowe w hotelu 'Zacisze’ 2.1. Zalozenia…

Wynagrodzenia w Urzedzie Miejskim

Przez administrator

Wstęp…………2 Rozdział I Istota wynagrodzeń za prace 1. Pojęcie wynagrodzeń i ich funkcje…………4 2. Cechy i zasady wynagrodzenia za prace…………7 3. Skladniki wynagrodzenia…………11 4. Formy plac…………13 Rozdział II Charakterystyka składników, systemów i strategii wynagrodzen 1. Pojęcie wynagrodzenia calkowitego…………18 2. Analiza strategii wynagrodzen…………18 3. Systemy wynagradzania…

Analiza wykorzystania środków z funduszy unijnych na inwestycje w gminie miejsko – wiejskiej XYZ.

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I. Gmina i jej zadania w strukturze samorządu terytorialnego 1.1. Pojęcie i charakterystyka samorządu terytorialnego ………7 1.2. Zadania samorządu terytorialnego………11 1.3. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego………15 1.4. Zadania gminy ………18 Rozdział II. Gmina miejsko wiejska XYZ jako obiekt badan- charakterystyka spoleczno gospodarcza…

Fundusze unijne a rozwój infrastruktury technicznej w Polsce.

Przez administrator

Wstęp 4 Rozdział I Fundusze strukturalne Unii Europejskiej       1.1 Charakterystyka środków finansowych Unii Europejskiej ………6 1.2 Metody pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej ……… 18 1.3 Narodowa Strategia Spójności, jako polski plan pozyskiwania środków finansowych Unii Europejskiej ………23 Rozdział II Analiza polskiej infrastruktury technicznej       2.1…

Fundusze jako instrumenty finansowe polityki strukturalnej i ich znaczenia dla polskiej gospodarki

Przez administrator

Wstęp……… 3 Rozdział I Istota, zasady i instrumenty polityki strukturalnej unii europejskiej. 1.1. Istota i geneza funduszy strukturalnych Unii Europejskiej……… 6 1.2. Cele i zasady działania funduszy strukturalnych……… 10 1.3. Fundusze jako instrumenty finansowe realizacji celów polityki strukturalnej……… 17 1.4. Rozmiary i struktura środków w…

Ocena wykorzystania środków finansowych Unii Europejskiej w gminie na przykładzie miasta/gminy XYZ

Przez administrator

Wstęp………… 4 Rozdział I Fundusze Unii Europejskiej 1. Narodowy Plan Rozwoju podstawa wykorzystania unijnych środków pomocowych………… 6 2. Cele i zadania polityki strukturalnej Unii Europejskiej………… 7 3. Instrumenty polityki regionalnej oraz źródła finansowania………… 10 4. Charakterystyka Funduszy Strukturalnych …………13 5. Dostepnosc funduszy pomocowych dla jednostek…

Fundusze Unii Europejskiej i ich wpływ na rozwój gminy XYZ.

Przez administrator

Wstęp………. 9 Rozdział I Pojęcie samorządu lokalnego 1.1. Definicja samorządu lokalnego ……….11 1.2. Istota samorządu terytorialnego………. 12 1.3. Role i zadania gminy ……….14 1.4. Budżet podstawa gospodarki finansowej samorządu terytorialnego………. 18 Rozdział II Fundusze strukturalne i programy operacyjne unii europejskiej dla Polski na lata 2007-2013…

Pozyskiwanie środków unijnych na finansowanie zadan gminy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I.Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego 1.Budżet jednostki samorządu terytorialnego 2.Proces tworzenia i realizacji budżetu gminy 3.Źródła dochodów gminy 4.Glówne kierunki wydawania srodków Rozdział II.Fundusze Unii Europejskiej dla finansowania zadan gminy 1.Cele Unii i srodki ich realizacji 2.Fundusze unijne dla samorzadów gminnych jako instrumenty finansowe…

Wpływ funduszy strukturalnych UE na rozwój gospodarczy i jakosc zycia w regionie swietokrzyskim.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Polityka regionalna Unii Europejskiej 1.1 Istota polityki regionalnej Unii Europejskiej 1.2 Zasady polityki regionalnej 1.3 Organizacja i finansowanie polityki regionalnej Rozdział 2 Fundusze strukturalne jako finansowe narzedzia polityki strukturalnej Unii Europejskiej 2.1. Europejski Fundusz Spoleczny (EFS) 2.2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)…

Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój Gminy Dzierzgon.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Rola i znaczenie funduszy europejskich dla rozwoju gmin w Polsce 1.1 Cele i zasady polityki strukturalnej UE 1.2 Programy operacyjne kierowane na rozwój gmin w Polsce 1.3 Alokacja środków unijnych przeznaczonych na rozwój gmin w woj. Pomorskim w latach 2007 -2013 Rozdział…

Analiza tradycyjnych oraz nowych form indywidualnych ubezpieczen zyciowych na przykładzie PZU, Commercial Union i Nationale-Nederlanden.

Przez administrator

Wstęp …………3 Rozdział I. Zarys historii ubezpieczen na zycie. …………5 1.1. Poczatki ubezpieczen na zycie i ich ewolucja. …………5 1.1.1. Pierwsze przejawy ubezpieczen (’praubezpieczenia’) od starozytnosci do sredniowiecza. …………5 1.1.2. Okres drugi rozwoju ubezpieczen: druga polowa IV wieku do wieku XVII wlacznie. …………6 1.1.3. Pierwsze…

Analiza strategiczna dla jednostki non-profit na przykładzie zakladu opieki zdrowotnej.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1. Organizacja non-profit jako specificzny typ organizacji(rozdzial teoretyczno-empiryczny) 1.1. Pojęcie oraz specyfika funkcjonowania organizacji non-profit ………5 1.2. Zaklad opieki zdrowotnej jako jedna z organizacji non-profit………9 1.3. Organizacje non-profit w Polsce………14 Rozdział 2. Analiza strategiczna (rozdzial empiryczny) 2.1. Istota i zakres analizy strategicznej………17 2.2.…

Kontraktowe i budżetowe źródła przychodów przedsiębiorstwa opieki zdrowotnej na przykładzie sp. z o.o.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Formy prawne i organizacyjne podmiotów wykonujacych dzialalnosc lecznicza 1. Zadania i organizacja służby zdrowia w Polsce 2. Podmioty lecznicze w świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej 3. Przedsiebiorca jako podmiot leczniczy 4. Inne podmioty wykonujace dzialalnosc lecznicza Rozdział II Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa…

Ryzyko ubezpieczeniowe a ubezpieczenia na przykładzie polskiej izby ubezpieczeniowej.

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział 1. Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym w teorii i praktyce 1.1. Pojęcie i podzial ryzyka……… 9 1.1.1. Definicja ryzyka ubezpieczeniowego ………17 1.1.2. Klasyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego……… 18 1.1.3. Ryzyko finansowe i niefinansowe ………21 1.1.4. Ryzyko statyczne i dynamiczne ………21 1.1.5. Ryzyko obiektywne i subiektywne ………21 1.1.6.…

Finansowanie ochrony zdrowia w polskim systemie ubezpieczen zdrowotnych

Przez administrator

Wstęp……… 5 Rozdział 1. Modele finansowania ochrony zdrowia……… 7 1.1 Ubezpieczeniowy model finansowania ochrony zdrowia……… 10 1.2 Zaopatrzeniowy model finansowania ochrony zdrowia……… 18 1.3 Rynkowy model finansowania ochrony zdrowia……… 25 Rozdział 2. Od zaopatrzeniowego do ubezpieczeniowego modelu finansowania ochrony zdrowia w Polsce 2.1 Model zaopatrzeniowy…

Analiza uwarunkowan rozwoju agroturystyki w gminie oraz sposoby jej finansowania (na przykładzie Miasta i Gminy XYZ).

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I Pojęcie i znaczenie agroturystyki. 1.1.Rys historyczny i definicja agroturystyki………8 1.2.Agroturystyka w Polsce i na Swiecie. 1.2.1.Agroturystyka na Swiecie………12 1.2.2.Agroturystyka w Polsce………13 1.3.Marketing w agroturystyce………18 Rozdział II Wybrane źródła finansowania agroturystyki. 2.1.Kredyty bankowe ………21 2.1.1 Preferencyjne………22 2.1.2.Inwestycyjne………24 2.2.Mikrokredyty na pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza na…

Rola turystyki w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Przez administrator

Wstęp……….9 Rozdział 1. Charakterystyka gminy Busko-Zdrój……….15 1.1. Historia gminy 1.2. Ogólna charakterystyka gminy 1.3. Budżet gminy 1.4. Walory przyrodnicze, zasoby naturalne i turystyka 1.5. Infrastruktura techniczna 1.6. Ochrona zdrowia, pomoc spoleczna i bezpieczenstwo publiczne 1.7. Oswiata i kultura 1.8. Polityka przestrzenna i inwestycje gminne Rozdział…

Efektywność i finansowanie gminnych inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie Mazurskiego Traktu Rowerowego

Przez administrator

Streszczenie………..5 Summary………..6 Wstęp……….. 7 Rozdział 1. Istota i znaczenie infrastruktury w rozwoju lokalnym 1.2. Cechy, klasyfikacje i funkcje infrastruktury……….. 8 1.2. Podstawy prawne działalności inwestycyjnej gmin……….. 11 1.3. Polityka inwestycyjna gmin ………..15 Rozdział 2. Instrumenty finansowe wspierajace rozwój infrastruktury komunalnej 2.1. Środki publiczne ………..19 2.1.1.…

Rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych w Gminie Miasta Olawa

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział 1 Uslugi i ich charakterystyka 1.1. Pojęcie usług i ich rodzaje………..6 1.2. Uslugi turystyczno-rekreacyjne pojecie i istota………..17 1.3. Czynniki rozwoju usług turystyczno-rekreacyjnych………..21 1.4. Źródła finansowania usług turystyczno-rekreacyjnych……….. 26 1.5. Podstawa prawna usług turystyczno-rekreacyjnych………..28 Rozdział 2 Uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Olawie 2.1.…

Zarządzanie finansami w turystyce

Przez administrator

Wprowadzenie……….5 1. Zarządzanie finansami przedsiebiorstw turystycznych. 1.1. Ogólna charakterystyka działalności turystycznej……….7 1.2. Pojęcie i cel zarządzania finansami……….17 1.3. Uwarunkowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwach turystycznych ……….20 1.4. Funkcje kierownictwa firmy i menedzera finansowego24 2. Wartość pieniadza w czasię 2.1. Zmiennosc wartosci pieniadza w czasię ……….26 2.2.…

Aplikowanie i wykorzystywanie funduszy UE z przeznaczeniem na rozwój turystyki w powiecie nizanskim w latach 2007-2014

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Uwagi metodologiczne 1. Ogólne uwagi o regionalnych programach operacyjnych 2. Infrastruktura turystyki a programy europejskiej współpracy terytorialnej 3. Finansowanie innowacji w turystyce ze środków unijnych Rozdział 2 Warunki i wymagania do aplikowania o srodki finansowe z funduszy strukturalnych unii europejskiej z przeznaczeniem…