Tag: prace dyplomowe analiza finansowa

Rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdział 1 Kompleksowy wymiar komunikacji 1.1 Definicja, cechy i funkcje komunikowania……… 6 1.2 Formy komunikowania ………11 1.3 Bariery w komunikowaniu się……… 20 1.4 Nowe media w komunikowaniu społecznym ………24 Rozdział 2 Komunikacja w organizacji 2.1 Istota i znaczenie komunikacji w organizacji ………28 2.2 Formalne sieci transmisji danych ………32 2.3 Nieformalne sieci transmisji danych……… 38 […]

Zarządzanie procesami w zarządzaniu zasobami ludzkimi Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….2 Rozdzial I Ewolucyjne podejscie do zarządzania potencjalem ludzkim. 1.1. Cele i zadania zwiazane z zarzadzaniem zasobami ludzkimi……….4 1.2. Rozwój i ewolucja koncepcji……….11 1.3. Wspólczesne tendencje i trendy w zarzadzaniu……….13 Rozdzial II Kapital ludzki jako strategiczny element zarządzania. 2.1. Pojecie i rozwój kapitału ludzkiego……….18 2.2. Budowanie struktury organizacji……….21 2.3. Kultura organizacji……….27 Rozdzial III Podstawowe modele […]

Systemy motywacyjne w Auto Center Szic oraz Autosalon Sizc. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………..4 Rozdzial I Motywowanie pracowników jako element zarządzania przedsiebiorstwem 1. Znaczenie kapitału ludzkiego w wybranych szkolach zarządzania………..6 2. Definicja motywacji i motywowania oraz jej cele i funkcje………..8 3. Teorie motywacji………..12 3.1 Teoria tresci ………..12 3.2 Teoria procesu ………..16 4. Narzedzia motywacji……….. 20 4.1. Finansowe narzedzia motywowania pracowników ………..20 4.2 Systemowe narzedzia motywowania pracowników……….. 21 4.3 […]

Ocena gospodarowania przychodami i wydatkami Funduszu Ubezpieczen Spolecznych w Polsce w latach 2008-2012 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Streszczenie………..5 Wstęp……….. 7 Rozdzial 1. Przeglad pismiennictwa 1.1. Podstawowe zagadnienia z zakresu Funduszu Ubezpieczen Spolecznych……….. 8 1.2. Źródła finansowania działalności FUS ………..22 1.3. Prawne możliwości rozdysponowania środków finansowych z FUS……….. 26 Rozdzial 2. Zalozenia metodyczne badan 2.1. Cel, hipoteza, pytania badawcze……….. 29 2.2. Zakres badan i źródła informacji……….. 29 2.3. Metody i techniki badawcze……….. 30 […]

Ryzyko jakosciowo- ilosciowe w hotelarstwie (na przykładzie hotelu ‚Zacisze’) Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wprowadzenie Rozdzial 1. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie hotelarskim 1.1. Istota ryzyka i niepewnosci w działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego 1.2. Źródła ryzyka w działalności gospodarczej przedsiebiorstw hotelarskich 1.3. Klasyfikacja ryzyka przedsiebiorstw hotelarskich 1.4. Pomiar ryzyka w przedsiębiorstwie hotelarskim Rozdzial 2. Ryzyko jakosciowe w hotelu ‚Zacisze’ 2.1. Zalozenia metodologiczne prowadzonych badan 2.2. Ogólna charakterystyka badanego hotelu ‚Zacisze’ 2.3. […]

Wynagrodzenia w Urzedzie Miejskim Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp…………2 Rozdzial I Istota wynagrodzeń za prace 1. Pojecie wynagrodzeń i ich funkcje…………4 2. Cechy i zasady wynagrodzenia za prace…………7 3. Skladniki wynagrodzenia…………11 4. Formy plac…………13 Rozdzial II Charakterystyka składników, systemów i strategii wynagrodzen 1. Pojecie wynagrodzenia calkowitego…………18 2. Analiza strategii wynagrodzen…………18 3. Systemy wynagradzania za efekty pracy…………21 4. Teorie motywacji a wynagradzanie za efekty…………28 […]

Analiza wykorzystania środków z funduszy unijnych na inwestycje w gminie miejsko – wiejskiej XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………5 Rozdział I. Gmina i jej zadania w strukturze samorządu terytorialnego 1.1. Pojęcie i charakterystyka samorządu terytorialnego ………7 1.2. Zadania samorządu terytorialnego………11 1.3. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego………15 1.4. Zadania gminy ………18 Rozdział II. Gmina miejsko wiejska XYZ jako obiekt badan- charakterystyka spoleczno gospodarcza 2.1. Położenie geograficzne i podział administracyjny………21 2.2. Charakterystyka demograficzna………23 2.3. […]

Fundusze unijne a rozwój infrastruktury technicznej w Polsce. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

<strong <br Wstęp 4<br <brRozdzial I <brFundusze strukturalne Unii Europejskiej <br</strong &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1 Charakterystyka środków finansowych Unii Europejskiej ………6<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2 Metody pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej ……… 18<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3 Narodowa Strategia Spójnosci, jako polski plan pozyskiwania srodków finansowych Unii Europejskiej ………23<br <br<strongRozdzial II <brAnaliza polskiej infrastruktury technicznej <br</strong &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1 Wprowadzenie do terminologii infrastruktury technicznej ………26<br […]

Fundusze jako instrumenty finansowe polityki strukturalnej i ich znaczenia dla polskiej gospodarki Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……… 3 Rozdzial I Istota, zasady i instrumenty polityki strukturalnej unii europejskiej. 1.1. Istota i geneza funduszy strukturalnych Unii Europejskiej……… 6 1.2. Cele i zasady działania funduszy strukturalnych……… 10 1.3. Fundusze jako instrumenty finansowe realizacji celów polityki strukturalnej……… 17 1.4. Rozmiary i struktura środków w perspektywie finansowej z lat 2000-2006, a priorytety Nowej Perspektywy Finansowej […]

Ocena wykorzystania środków finansowych Unii Europejskiej w gminie na przykładzie miasta/gminy XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………… 4 Rozdzial I Fundusze Unii Europejskiej 1. Narodowy Plan Rozwoju podstawa wykorzystania unijnych środków pomocowych………… 6 2. Cele i zadania polityki strukturalnej Unii Europejskiej………… 7 3. Instrumenty polityki regionalnej oraz źródła finansowania………… 10 4. Charakterystyka Funduszy Strukturalnych …………13 5. Dostepnosc funduszy pomocowych dla jednostek samorządu gminnego………… 17 Rozdzial II Samorzad gminny 1. Gmina podstawowa […]

Fundusze Unii Europejskiej i ich wpływ na rozwój gminy XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………. 9 Rozdzial I Pojecie samorządu lokalnego 1.1. Definicja samorządu lokalnego ……….11 1.2. Istota samorządu terytorialnego………. 12 1.3. Role i zadania gminy ……….14 1.4. Budżet podstawa gospodarki finansowej samorządu terytorialnego………. 18 Rozdzial II Fundusze strukturalne i programy operacyjne unii europejskiej dla Polski na lata 2007-2013 2.1. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej dla Polski na lata 2007-2013 […]

Pozyskiwanie środków unijnych na finansowanie zadan gminy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial I.Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego 1.Budżet jednostki samorządu terytorialnego 2.Proces tworzenia i realizacji budżetu gminy 3.Źródła dochodów gminy 4.Glówne kierunki wydawania srodków Rozdzial II.Fundusze Unii Europejskiej dla finansowania zadan gminy 1.Cele Unii i srodki ich realizacji 2.Fundusze unijne dla samorzadów gminnych jako instrumenty finansowe Unii Europejskiej 3.Zasady pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej 4.Kryteria […]

Wpływ funduszy strukturalnych UE na rozwój gospodarczy i jakosc zycia w regionie swietokrzyskim. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial 1 Polityka regionalna Unii Europejskiej 1.1 Istota polityki regionalnej Unii Europejskiej 1.2 Zasady polityki regionalnej 1.3 Organizacja i finansowanie polityki regionalnej Rozdzial 2 Fundusze strukturalne jako finansowe narzedzia polityki strukturalnej Unii Europejskiej 2.1. Europejski Fundusz Spoleczny (EFS) 2.2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) 2.3. Fundusz Spójnosci (Kohezji) Rozdzial 3 Kapital ludzki- pojecie i […]

Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój Gminy Dzierzgon. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial I. Rola i znaczenie funduszy europejskich dla rozwoju gmin w Polsce 1.1 Cele i zasady polityki strukturalnej UE 1.2 Programy operacyjne kierowane na rozwój gmin w Polsce 1.3 Alokacja środków unijnych przeznaczonych na rozwój gmin w woj. Pomorskim w latach 2007 -2013 Rozdzial II. Charakterystyka gminy Dzierzgon 2.1 Charakterystyka spoleczno- gospodarcza gminy Dzierzgon […]

Analiza tradycyjnych oraz nowych form indywidualnych ubezpieczen zyciowych na przykładzie PZU, Commercial Union i Nationale-Nederlanden. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp …………3 Rozdzial I. Zarys historii ubezpieczen na zycie. …………5 1.1. Poczatki ubezpieczen na zycie i ich ewolucja. …………5 1.1.1. Pierwsze przejawy ubezpieczen (‚praubezpieczenia’) od starozytnosci do sredniowiecza. …………5 1.1.2. Okres drugi rozwoju ubezpieczen: druga polowa IV wieku do wieku XVII wlacznie. …………6 1.1.3. Pierwsze zaklady ubezpieczen na zycie na swiecie (wiek XVIII). …………9 1.1.4. […]

Analiza strategiczna dla jednostki non-profit na przykładzie zakladu opieki zdrowotnej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 Rozdzial 1. Organizacja non-profit jako specificzny typ organizacji(rozdzial teoretyczno-empiryczny) 1.1. Pojecie oraz specyfika funkcjonowania organizacji non-profit ………5 1.2. Zaklad opieki zdrowotnej jako jedna z organizacji non-profit………9 1.3. Organizacje non-profit w Polsce………14 Rozdzial 2. Analiza strategiczna (rozdzial empiryczny) 2.1. Istota i zakres analizy strategicznej………17 2.2. Strategia a procesy zarządzania zakladami opieki zdrowotnej………21 2.3. Wybrane metody […]

Kontraktowe i budżetowe źródła przychodów przedsiębiorstwa opieki zdrowotnej na przykładzie sp. z o.o. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial I Formy prawne i organizacyjne podmiotów wykonujacych dzialalnosc lecznicza 1. Zadania i organizacja służby zdrowia w Polsce 2. Podmioty lecznicze w świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej 3. Przedsiebiorca jako podmiot leczniczy 4. Inne podmioty wykonujace dzialalnosc lecznicza Rozdzial II Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa opieki zdrowotnej 1. Aktywa i fundusze przedsiębiorstwa opieki zdrowotnej 2. […]

Ryzyko ubezpieczeniowe a ubezpieczenia na przykładzie polskiej izby ubezpieczeniowej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………5 Rozdzial 1. Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym w teorii i praktyce 1.1. Pojecie i podzial ryzyka……… 9 1.1.1. Definicja ryzyka ubezpieczeniowego ………17 1.1.2. Klasyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego……… 18 1.1.3. Ryzyko finansowe i niefinansowe ………21 1.1.4. Ryzyko statyczne i dynamiczne ………21 1.1.5. Ryzyko obiektywne i subiektywne ………21 1.1.6. Ryzyko systematyczne i specyficzne ………23 1.1.7. Ryzyko spekulatywne i czyste […]

Finansowanie ochrony zdrowia w polskim systemie ubezpieczen zdrowotnych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……… 5 Rozdzial 1. Modele finansowania ochrony zdrowia……… 7 1.1 Ubezpieczeniowy model finansowania ochrony zdrowia……… 10 1.2 Zaopatrzeniowy model finansowania ochrony zdrowia……… 18 1.3 Rynkowy model finansowania ochrony zdrowia……… 25 Rozdzial 2. Od zaopatrzeniowego do ubezpieczeniowego modelu finansowania ochrony zdrowia w Polsce 2.1 Model zaopatrzeniowy w polskim systemie finansowania oraz próby jego reform……… 31 2.2 […]

Analiza uwarunkowan rozwoju agroturystyki w gminie oraz sposoby jej finansowania (na przykładzie Miasta i Gminy XYZ). Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………5 Rozdzial I Pojecie i znaczenie agroturystyki. 1.1.Rys historyczny i definicja agroturystyki………8 1.2.Agroturystyka w Polsce i na Swiecie. 1.2.1.Agroturystyka na Swiecie………12 1.2.2.Agroturystyka w Polsce………13 1.3.Marketing w agroturystyce………18 Rozdzial II Wybrane źródła finansowania agroturystyki. 2.1.Kredyty bankowe ………21 2.1.1 Preferencyjne………22 2.1.2.Inwestycyjne………24 2.2.Mikrokredyty na pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza na terenach wiejskich………26 2.3.Programy wspomagajace finansowanie agroturystyki ………28 2.3.1.Program mikropozyczek………34 2.3.2. […]

Rola turystyki w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….9 Rozdzial 1. Charakterystyka gminy Busko-Zdrój……….15 1.1. Historia gminy 1.2. Ogólna charakterystyka gminy 1.3. Budżet gminy 1.4. Walory przyrodnicze, zasoby naturalne i turystyka 1.5. Infrastruktura techniczna 1.6. Ochrona zdrowia, pomoc spoleczna i bezpieczenstwo publiczne 1.7. Oswiata i kultura 1.8. Polityka przestrzenna i inwestycje gminne Rozdzial 2. Gmina, jej funkcjonowanie i sposoby finansowania inwestycji ………. 49 […]

Efektywność i finansowanie gminnych inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie Mazurskiego Traktu Rowerowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Streszczenie………..5 Summary………..6 Wstęp……….. 7 Rozdzial 1. Istota i znaczenie infrastruktury w rozwoju lokalnym 1.2. Cechy, klasyfikacje i funkcje infrastruktury……….. 8 1.2. Podstawy prawne działalności inwestycyjnej gmin……….. 11 1.3. Polityka inwestycyjna gmin ………..15 Rozdzial 2. Instrumenty finansowe wspierajace rozwój infrastruktury komunalnej 2.1. Środki publiczne ………..19 2.1.1. Dochody wlasne gminy……….. 19 2.1.2. Subwencja ogólna i dotacje celowe……….. […]

Rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych w Gminie Miasta Olawa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………..4 Rozdzial 1 Uslugi i ich charakterystyka 1.1. Pojecie usług i ich rodzaje………..6 1.2. Uslugi turystyczno-rekreacyjne pojecie i istota………..17 1.3. Czynniki rozwoju usług turystyczno-rekreacyjnych………..21 1.4. Źródła finansowania usług turystyczno-rekreacyjnych……….. 26 1.5. Podstawa prawna usług turystyczno-rekreacyjnych………..28 Rozdzial 2 Uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Olawie 2.1. Powstanie i rozwój miasta Olawa………..33 2.2. Atrakcje turystyczne i potencjal […]

Zarządzanie finansami w turystyce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wprowadzenie……….5 1. Zarządzanie finansami przedsiebiorstw turystycznych. 1.1. Ogólna charakterystyka działalności turystycznej……….7 1.2. Pojecie i cel zarządzania finansami……….17 1.3. Uwarunkowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwach turystycznych ……….20 1.4. Funkcje kierownictwa firmy i menedzera finansowego24 2. Wartość pieniadza w czasię 2.1. Zmiennosc wartosci pieniadza w czasię ……….26 2.2. Stopy procentowe pieniadza ……….27 2.3. Odsetki proste i zlozone ……….28 […]

Aplikowanie i wykorzystywanie funduszy UE z przeznaczeniem na rozwój turystyki w powiecie nizanskim w latach 2007-2014 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial 1 Uwagi metodologiczne 1. Ogólne uwagi o regionalnych programach operacyjnych 2. Infrastruktura turystyki a programy europejskiej współpracy terytorialnej 3. Finansowanie innowacji w turystyce ze środków unijnych Rozdzial 2 Warunki i wymagania do aplikowania o srodki finansowe z funduszy strukturalnych unii europejskiej z przeznaczeniem na rozwój turystyki 1. Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój turystyki […]

Ocena i kwalifikacje dostawców na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Cel i zakres pracy………3 Rozdzial 1. Wykaz zagadnien oceny i kwalifikacji dostawców 1.1. Wiadomosci podstawowe………4 1.2. Profil dobrego dostawcy………6 1.2.1. Warunki realizacji dostaw……… 7 1.2.2. Jakość dostaw………10 1.2.3. Oferta cenowa dostawcy………11 1.2.4. Rzetelnosc i wiarygodnosc informacji………12 1.2.5. Gotowość dostaw……….13 1.2.6. Lokalizacja dostawcy………13 1.2.7. Poziom techniczny i technologiczny dostawcy………14 1.2.8. Badania i rozwój realizowane przez dostawce………15 […]

Modernizacja polskiego transportu w zwiazku z wejsciem Polski do Unii Europejskiej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………1 Rozdzial I. Przedsiebiorstwo transportowe i rodzaje jego działalnosci………3 1. Charakterystyka przedsiębiorstwa transportowego………3 1.1. Organizacja i zarzadzanie w przedsiębiorstwie transportowym………6 2. Popyt na usługi transportowe………9 2. 1. Istota potrzeb transportowych i usługi transportowej………9 2.2. Źródła potrzeb transportowych………11 2.3 Systematyzacja i cechy potrzeb transportowych………11 3. Formy prawno – organizacyjne przedsiebiorstw i ich przeksztalcenia………13 3.1. Formy prawno […]

Ocena działania służby logistycznej na przykładzie firmy XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……… 3 Rozdzial I Wprowadzenie do problematyki. 1.1 Pojecie logistyki……… 4 1.2 Obszary logistyki w przedsiębiorstwie……… 9 Rozdzial IIFunkcjonowanie sluzb logistycznych w przedsiębiorstwie. 2.1 Organizacja sluzb logistycznych……… 16 2.2 Zadania sluzb logistycznych……… 19 2.3 Analiza wybranych stanowisk logistycznych……… 20 Rozdzial III Ocena działania sluzb logistycznych w firmie. 3.1 Powstanie i rozwój firmy……… 24 3.2 Specyfika […]

Finansowanie zapasów w przedsiębiorstwie na podstawie przedsiębiorstwa XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial I Przedsiebiorstwo 1. Pojecie przedsiębiorstwa 2. Klasyfikacja przedsiebiorstw 3. Cele przedsiębiorstwa Rozdzial II Zarządzanie zapasami i ich finansowanie w przedsiębiorstwie 1. Pojecie kapitału obrotowego 2. Pojecie i rodzaje zapasów 3. Wystepowanie zapasów w przedsiębiorstwie 4. Cele zarządzania zapasami 5. Strategie i metody zarządzania zapasami 6. Finansowanie zapasów w przedsiębiorstwie Rozdzial III Analiza zródel […]

Wpływ procesów logistycznych na funkcjonowanie firmy. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………. 3 Cel i program pracy 1.1. Cel pracy………. 4 1.2. Program pracy ……….4 Rozdzial 1 Przeglad literatury ……….5 Rozdzial 2 Istota i zakres logistyki 3.1. Podstawowe pojecia zwiazane z logistyka………. 6 3.2. Ewolucja logistyki ……….9 3.3. Podejscie procesowe do logistyki………. 13 3.4. Podejscie systemowe do logistyki ……….16 Rozdzial 3. Zarządzanie logistyka w przedsiębiorstwie 4.1. […]

Systemy zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie produkcyjnym Autoliv Poland Sp. z o.o. w Jelczu- Laskowicach. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp. Rozdzial 1. Analiza problematyki zarządzania zapasami 1.1 Zapasy – ich klasyfikacja i struktura 1.2 Rola zapasów w gospodarce 1.3 Cele zarządzania zapasami 1.4 Strategie i metody zarządzania zapasami 1.5 Finansowanie zapasów w przedsiębiorstwie Rozdzial 2. Charakterystyka przedsiębiorstwa produkcyjnego Autoliv Poland Sp. z o.o. 2.1 Ogólna charakterystyka badanego podmiotu 2.2 Charakterystyka magazyny w badanym podmiocie […]

Funkcjonowanie zintegrowanego transportu miejskiego w mieście XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ……….2 Rozdzial I. Rola i znaczenie transportu masowego. 1. Transport miejski jako dobro publiczne……….. 4 2. Pojecie logistyki miejskiej ………..11 3. Transport masowy w kontekscie rozwoju lokalnego ………..15 4. Istota zintegrowanego transportu miejskiego na obszarach metropolitarnych ………..19 5. Stan i wykorzystanie transportu masowego w Europie i w Polsce……….. 22 Rozdzial II. Uwarunkowania i czynniki […]

Wpływ logistyki zaopatrzenia na kondycje finansowa przedsiebiorstw. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Spis tresci……….. 3 Wstęp ………..5 Rozdzial I Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie 1.1. Istota i rola logistyki zaopatrzenia ………..7 1.2. Tworzenie i organizacja logistyki zaopatrzenia……….. 10 1.3. Problemy decyzyjne zwiazane z logistyka zaopatrzenia ………..13 1.4. Systemy zaopatrzeniowe i ich wpływ na pozycje przedsiębiorstwa na rynku ………..16 Rozdzial II Analiza finansowa jako narzedzie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa […]

Polsko – Niemiecka Wspólpraca Mlodziezy jako symbol nowych relacji w stosunkach polsko-niemieckich Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……..3 Rozdzial I Polska – Niemcy – wrogowie czy partnerzy? Analiza dwustronnych stosunków politycznych po 1989 roku……..7 1. Lata 1989 oraz 1990 – budowa podstaw polsko-niemieckiej wspólnoty interesów 2. Konstytucja dobrosasiedzkich stosunków, czyli Traktat o dobrym sasiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku 3. Niemcy jako adwokat Polski w Brukseli 4. Okres zaniechania […]

Źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ w latach 2008-2010. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp 1. Cel, przedmiot, zakres i metodyka pracy 2. Podstawy przygotowania i realizacji inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego 2.1. Definicja inwestycji infrastrukturalnych i ich podzial 2.2. Planowanie rozwoju gminy 2.3. Źródła finansowania inwestycji 2.4. Zadania gminy i jej kompetencje 2.5. Istota zarządzania finansami w gminach 3. Charakterystyka gminy XYZ 3.1. Polozenie i struktura terytorialno–administracyjna gminy […]

Możliwościwykorzystania swiec japonskich na przykładzie wybranych spółek WIG 20. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….. 3 Rozdzial I. Giełda papierów wartosciowych, jako element mechanizmu rynku kapitalowego 1.1Rynek kapitalowy i jego funkcje……….. 5 1.2 Uczestnicy rynku kapitalowego……….. 8 1.3.Organizacja i funkcjonowanie Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie………… 13 Rozdzial II. Podstawowe techniki inwestycyjne 2.1 Analiza fundamentalna……….. 17 2.1.1 Analiza otoczenia makroekonomicznego spólki………… 18 2.1.2 Analiza sektorowa………… 22 2.1.3 Analiza finansowa………… 23 […]

Emisja obligacji jako źródło finansowania Miejskich zakladów autobusoowych sp. z o.o. w latach 2011-2015 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………..5 Rozdzial 1 Obligacje – cechy i funkcje 1.1 Istota obligacji………..7 1.2 Rodzaje obligacji………..10 1.2.1 „Czysta” obligacja dyskontowa………..13 1.2.3 „Konsole”………..14 1.3. Emisja obligacji………..17 Rozdzial 2 Przebieg emisji obligacji 2.1. Sposoby emisji obligacji………..23 2.2. Catalyst – Rynek Obligacji GPW………..27 2.3. Emisja obligacji na gieldzie – etapy………..28 2.4. Uchwala w sprawie emisji obligacji………..33 Rozdzial 3 Charakterystyka analizowanego […]

Problemy spoleczno-gospodarcze wspólczesnych rolników. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ………. 3 Rozdzial I. Proces integracji polskiego rolnictwa z systemem Unii Europejskiej 1.1. Dostosowanie polskiego rolnictwa do stawianych wymogów ………. 5 1.2. Sytuacja rolnictwa po wejściu do Unii Europejskiej ……….12 Rozdzial II. Istota i charakter rolnictwa 2.1. Znaczenie i funkcje rolnictwa ………. 16 2.2. Struktura przestrzenna polskiego rolnictwa ……….19 Rozdzial III. Charakterystyka powiatów: mysliborski, […]

Wykorzystanie instrumentów wspólnej polityki rolnej w rozwoju obszarów wiejskich na terenie gminy XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial I. Metodologia badan 1.1 Przedmiot i cel badan 1.2 Hipotezy glówne 1.3 Teren badan Rozdzial II. Podstawowe zagadnienia dotyczace Wspólnej Polityki Rolnej 2.1 Istota Wspólnej Polityki Rolnej 2.2 Kształtowanie się Wspólnej Polityki Rolnej 2.3 Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej 2.4 Zasady finansowania Wspólnej Polityki Rolnej Rozdzial III. Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej 3.1 […]

Finansowanie koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich ujetej w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….. 1 Rozdzial I Ewolucja Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej oraz jej stan w latach 2007-2013. 1.1. Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej w kierunku Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich……….. 5 1.2. Ksztalt Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w latach 2007-2013………… 11 Rozdzial II Polityka Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowana w Polsce w latach 2007-2013 2.1. Krajowy Plan […]

Analiza dochodów i wydatków gospodarstw domowych jako podmiotów gospodarczych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdzial I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdzial II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych 2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy […]

Rachunkowość zarzadcza Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Rozdzial 1. Rachunkowość zarzadcza…………4 1.1 Zarys historii rachunkowosci 1.2. Pojecie, funkcje i metody rachunkowosci 1.3. Rachunkowość finansowa 1.4. Pojecie i geneza rachunkowosci zarzadczej 1.5 Rachunkowość zarzadcza, a rachunkowosc finansowa 1.6 Glówne rodzaje problemów decyzyjnych rozwiazywanych w ramach rachunkowosci zarzadczej Rozdzial 2.Rachunkowość finansowa…………20 2.1 Istota, klasyfikacja i zadania sprawozdan finansowych 2.2 Nadrzedne zasady rachunkowosc finansowej 2.3 […]

Wartosci poznawcze i specyfika rachunkowosci rolnej na podstawie danych indywidualnego gospodarstwa rolnego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………….4 Rozdzial 1. Rola rachunkowosci w funkcjonowaniu podmiotów 1.1. Pojecie rachunkowosci i podstawy prawne…………. 6 1.2. Podstawowe pojecia stosowane w rachunkowosci finansowej…………. 11 1.3. Rachunkowość finansowa a rachunkowosc zarzadcza ………….17 1.4. Dokumentacja zdarzen gospodarczych………….22 Rozdzial 2. Charakterystyka rachunkowosci rolnej. 2.1. Wykorzystanie rachunkowosci w gospodarstwie rolnym………….27 2.2. Zasady prowadzenia rachunkowosci w gospodarstwie rolnym ………….32 2.3. Wykorzystanie […]

Porównanie pozycji bilansowych w oparciu o ustawe o rachunkowosc oraz MSR. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 Rozdzial I. Istota, cele i znaczenie bilansu. 1. Pojecie bilansu, jego elementy i rodzaje………7 2. Formy prezentacji i uklad bilansu………14 3. Cele i funkcje bilansu w teorii i praktyce………19 Rozdzial II. Podstawowe kategorie bilansu. 1. Aktywa jako kluczowe kategorie bilansu………26 2. Zobowiazania jako element zródel finansowania………37 3. Kapital wlasny i jego struktura………45 Rozdzial III. […]

Rachunkowość zarzadcza jako narzędzie efektywnego zarządzania przedsiebiorstwem Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………… 4 Rozdzial 1. Istota i zakres rachunkowosci zarzadczej 1.1. Istota rachunkowosci …………7 1.2. Definicja rachunkowosci zarzadczej …………10 1.3. Rachunkowość zarzadcza a rachunkowosc finansowa …………11 1.4. Rachunkowość zarzadcza a rachunek kosztów …………15 1.5. Rachunkowość zarzadcza w procesię decyzyjnym …………18 1.6. Rachunkowość zarzadcza w procesię zarządzania przedsiębiorstwem………… 21 Rozdzial 2. Modele rachunku kosztów w rachunkowosci zarzadczej […]

Kopalnia Wegla Brunatnego ‚Adamów’ Spólka Akcyjna, ocena kondycji finansowej kopalni przy wykorzystaniu rachunku przeplywów pienieznych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial I. Rachunek przeplywów pienieznych jako źródłoinformacji do analizy finansowej. 1.1.Rachunek przeplywów pienieznych jako podstawa plynnosci finansowej. 1.2. Działalność operacyjna. 1.3. Działalność inwestycyjna 1.4. Działalność finansowa. 1.5. Rachunek przeplywów pienieznych jako integralna czesc analizy finansowej. Rozdzial II. Analiza finansowa i wskazniki struktury rachunek przeplywów pienieznych. 1.1. Istota analizy finansowej rachunku przeplywów pienieznych. 1.2.Analiza wskazników […]

Kapital obrotowy netto jako miara plynnosci finansowej – analiza na przykładzie branzy miesnej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………….5 Rozdzial 1. Istota przedsiębiorstwa, celów jego działania oraz sposoby ich pomiaru 1.1 Definicja przedsiębiorstwa…………. 7 1.2 Rodzaje przedsiebiorstw ………….11 1.2.1 Przedsiebiorstwo jednoosobowe…………. 12 1.2.2 Przedsiebiorstwo panstwowe…………. 13 1.2.3 Przedsiębiorstwa-spóldzielnie…………. 15 1.2.4 Spólki…………. 15 1.2.4.1 Spólki osobowe ………….16 1.2.4.2 Spólki kapitalowe ………….18 1.3 Podstawowe cele działania przedsiębiorstwa…………..19 1.4 Źródła i sposoby pomiaru celów przedsiębiorstwa…………. 26 […]

Bilans jako źródłooceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp. Rozdzial I Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego 1.1 Istota i cel sprawozdania finansowego 1.2 Uzytkownicy sprawozdan finansowych 1.3 Cech jakosciowe sprawozdania finansowego oraz rodzaje sprawozdan finansowych. 1.4 Zakres i elementy sprawozdania finansowego. Rozdzial II Bilans i jego analiza 2.1 Istota bilansu. 2.2 Aktywa i pasywa bilansu przedsiębiorstwa. 2.3 Pionowa analiza bilansu. 2.4 Pozioma analiza bilansu. […]

Znaczenie public relations na przykładzie Coca-Cola. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Rozdzial 1 Istota Public Realtions 1.1. Pojecie i funkcja Public Relations 1.2. Geneza i rozwój Public Relations 1.3. Planowanie Public Relations Rozdzial 2 Instrumenty Public Relations 2.1. Media Relations 2.2. Sponsoring – jako element rozwoju/forma finansowania 2.3. Lobbing – znaczenie w działalności gospodarczej Rozdzial 3 Kształtowanie wizerunku firmy na przykładzie Coca-Cola 3.1. Historia Coca-Coli 3.2. […]

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ………4 Rozdzial I Znaczenie i istota wolnosci gospodarczej 1.1. Rys historyczny pojecia wolnosci gospodarczej……… 6 1.2. Istota wolnosci gospodarczej…….. 8 1.3. Formy i powody ograniczenia wolnosci gospodarczej ………10 1.4. Pojecie i znaczenie działalności gospodarczej……… 12 1.4.1. Koncesje na dzialalnosc gospodarcza ………15 Rozdzial II Rola przedsiebiorcy w gospodarce 2.1. Pojecie i znaczenie przedsiebiorcy……… 21 2.2. […]