Rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych w Gminie Miasta Olawa 4.26/5 (27)


Wstęp………..4

Rozdzial 1
Uslugi i ich charakterystyka

1.1. Pojecie usług i ich rodzaje………..6
1.2. Uslugi turystyczno-rekreacyjne pojecie i istota………..17
1.3. Czynniki rozwoju usług turystyczno-rekreacyjnych………..21
1.4. Źródła finansowania usług turystyczno-rekreacyjnych……….. 26
1.5. Podstawa prawna usług turystyczno-rekreacyjnych………..28


Rozdzial 2
Uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Olawie

2.1. Powstanie i rozwój miasta Olawa………..33
2.2. Atrakcje turystyczne i potencjal kulturowy miasta……….. 37
2.3. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna miasta Olawy……….. 50
2.4. Działalność turystyczno-rekreacyjna miasta……….. 58
2.5. Źródła finansowania usług turystyczno-rekreacyjnych w Olawie……….. 67


Rozdzial 3
Oczekiwania i kierunki rozwoju usług turystyczno-rekreacyjnych miasta przez jego mieszkańców – badania wlasne

3.1. Problematyka i cel badan ………..71
3.2. Charakterystyka badanej grupy ………..72
3.3. Analiza oczekiwan i kierunków rozwoju usług turystyczno-rekreacyjnych miasta Olawa przez jego mieszkanców……….. 75
3.4. Perspektywa rozwojowa……….. 82


Zakończenie……….. 85
Bibliografia……….. 87
Spis tabel ………..92
Spis rysunków ………..92
Spis wykresów ………..92
Zalaczniki ………..93


Oceń