Agroturystyka jako forma i szansa aktywizacji terenów wiejskich

Wstęp Rozdzial 1 Pojecie agroturystyki 1.1 Turystyka wiejska z agroturystyka 1.2 Formy turystyki alternatywnej i jej rozwój 1.3 Aspekty prawne agroturystyki Rozdzial 2. Agroturystyka jako forma wielofunkcyjnego rozwoju wsi 2.1 Ogólne czynniki prowadzenia działalności agroturystycznej 2.2 Rola doradztwa w przygotowaniu Więcej

Szanse i perspektywy rozwoju turystyki w Europie Srodkowej i Wschodniej.

Wstęp……….2 Rozdzial 1. 1.1. Turystyka – zagadnienia ogólne i troche historii………6 1.2. Czynniki rozwoju turystyki………12 1.2.1. Czas wolny a turystyka………12 Rozdzial 2. Rozwój turystyki w świetle globalnej integracji systemów informacyjnych………17 2.1. Istota i dynamika rozwoju turystyki i przemyslu turystycznego………17 2.2. Więcej

Walory turystyczne Kaszub.

Wstęp Rozdzial I Polozenie i zarys historyczny 1.1. Historia Kaszub 1.2. Zasieg i polozenie geograficzne 1.3. Rys historyczny Rozdzial II Krainy geograficzne Kaszub 2.1. Pojezierze Kaszubskie 2.2 Szwajcaria Kaszubska 2.3 Ziemia Koscierska 2.4. Ziemia Chojnicka i Zaborska 2.5. Wybrzeze Slowinskie Więcej

Muzeum Auschwitz-Birkenau jako miejsce docelowe turystyki edukacyjnej.

Wstęp………3 Rozdzial I Zalozenia metodoligiczne badan 1.1. Przedmiot i cel badan………5 1.2. Problem badawczy i hipotezy………6 1.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………8 Rozdzial II Problem w literaturze 2.1. Charakterystyka podstawowych pojec………11 2.2. Turystyka edukacyjna dzieci i młodzieży szkolnej………18 2.3. Wycieczka Więcej

Wykorzystanie walorów krajoznawczo-turystycznych w strategii rozwoju turystyki na Pogórzu Przemyskim

Wstęp…….5 Rozdzial I Rys historyczny Pogórza Przemyskiego…….7 Rozdzial II Charakterystyka Pogórza Przemyskiego…….18 1.1.Polozenie fizjograficzne …….18 1.2.Budowa geologiczna …….19 1.3.Klimat i siec wodna…….21 1.4.Szata roslinna i swiat zwierzat …….23 2.Charakterystyka walorów krajobrazowych …….26 2.1. Parki krajobrazowe…….26 2.2.Rezerwaty przyrody …….29 2.3.Obszary chronionego Więcej

Czynniki przyrodnicze i ekonomiczne warunkujace rozwój turystyki kajakowej w Polsce.

Wprowadzenie Rozdzial 1. Znaczenie i istota turystyki aktywnej i kwalifikowanej w zyciu współczesnego czlowieka 1. Aktywny wypoczynek produktem zachodniej cywilizacji 2. Turystka kwalifikowana i turystyka aktywna 3. Turystyka kajakowa jako przyklad aktywnego wypoczynku Rozdzial 2. Czynniki korzystne i negatywne wpływajace Więcej

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym – analiza szczególowa programu szkolenia

Wstęp……….2 1. Analiza uwarunkowan prawnych wprowadzenia certyfikatów kompetencji zawodowych. Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu……….5 1.1 Warunki przystapienia do egzaminu 1.2 Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu 1.3 Sposób przechowywania protokolów z przeprowadzonych egzaminów oraz przeprowadzenia rejestru wydawanych certyfikatów kompetencji zawodowych 2. Więcej

Czynniki kształtujące rozwój turystyki na Pojezierzu Drawskim.

Wstęp i cel pracy…………3 Rozdzial I. 1. Rys historyczny miasta………… 6 2. Warunki srodowiska geograficznego badanego obszaru …………8 2.1. Polozenie geograficzne miasta i gminy………… 8 2.2. Budowa geologiczna …………12 2.3. Rzezba terenu………… 13 2.4. Wody …………14 2.5. Klimat………… 16 2.6. Więcej

Walory turystyczne lasów województwa lubuskiego.

Wstęp Rozdzial I Znaczenie lasów w turystyce 1.1. Pojecie lasów 1.2. Lasy w Polsce 1.3. Wyznacznie terenów lesnych pod wypoczynek 1.4. Formy turystyki i wypoczynku na terenach lesnych Rozdzial II Lasy województwa lubuskiego ich walory i funkcje 2.1. Polozenie oraz Więcej

Projekt rowerowego szklaku turystycznego po obiektach historycznych w gminie XYZ

Wstęp………4 Rozdzial 1. Opis obszaru na którym bedzie przebiegal szlak. Fizjografia Gminy ………5 2.1. Dostepnosc komunikacyjna Gminy……… 6 2.2. Krótki opis krajobrazu Gminy ………7 2.3. Osobliwosci flory i fauny ………9 2.4. Warunki hydrologiczne……… 9 2.4.1. Rzeki………10 2.4.2. Jeziora………10 2.4.3. Wody Więcej

Znaczenie turystyki dla rozwoju obszaru pogranicza polsko-ukrainskiego.

Wstęp………5 Rozdzial I Uwarunkowania współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy 1. Uwarunkowania historyczne współpracy polsko-ukrainskiej………8 2. Niepodleglosc Ukrainy w perspektywie europejskiej i swiatowej………12 3. Rola i uwarunkowania współpracy transgranicznej………15 4. Podstawy prawne współpracy transgranicznej………19 5. Euroregiony jako forma organizacyjna wspólpracy………28 Rozdzial Więcej

Atrakcyjność turystyczna wybranych zamków w Polsce.

Wstęp ………..4 Rozdzial I. Historia i opis wybranych zamków w Polsce 1.1. Zamek w Bolkowie……….. 5 1.2. Zamek Chojnik……….. 10 1.3. Zamek w Niedzicy ………..12 1.4. Zamek w Ogrodziencu 16 1.5. Zamek w Pieskowej Skale ……….. 21 1.6. Zamek w Więcej

Przyszłość turystyki w Unii Europejskiej.

Wstęp………4 Rozdzial I. Znaczenie turystyki we Wspólnocie Europejskiej………5 1. Specyfika sektora turystycznego 1.1 Produkt turystyczny 1.2. Uslugi turystyczne 1.3. Formy turystyki 2. Statystyka i trendy 2.1. Trendy glówne oraz znaczenie w gospodarce 2.2. Zmiany demograficzne i przyszla ewolucja branzy Rozdzial Więcej

Dwory i pałace ziemi jarocinskiej.

Wstęp………3 Rozdzial I. Ziemianstwo na ziemi jarocinskiej w XIX i XX wieku ………5 Rozdzial II. Dwory i pałace ziemianstwa polskiego w XIX i XX wieku………31 Rozdzial III. Dwory i pałace ziemianstwa niemieckiego w XIX i XX wieku………78 Rozdzial IV. Źródła Więcej

Ekonomiczne znaczenie turystyki.

Wstęp Rozdzial I. Znaczenie przemyslu turystycznego s skali globalnej 1.1 Przychody z turystyki na swiecie 1.2 Procent zatrudnionych w sektorze turystycznym na swiecie 1.3 Kraje o znaczacej roli przemyslu turystycznego 1.4 Top Tourism Earners, Top Tourism Spenders, Top Five Tourism Więcej

Rozwój turystyki na przykładzie gminy XYZ.

Wstęp……… 5 Rozdzial I. Zagadnienia teoretyczne z zakresu turystyki 1.1. Pojecie turystyki ……… 7 1.2. Czynniki kształtujące turystyke……… 9 1.3. Rola turystyki ……… 15 1.4. Podzial turystyki ……… 24 1.5. Definicja turyzmu ……… 29 1.6. Charakterystyka ruchu turystycznego ……… 31 Więcej

Edukacyjne walory turystyczne regionów Hiszpanii.

Wstęp ………1 Rozdzial I. Aspekty teoretyczne turystyki 1. Podstawowe pojecia turysty i turystyki……… 3 2. Wiodace regiony turystyczne na Swiecie……… 10 3. Miedzynarodowy ruch turystyczny……… 14 Rozdzial II. Turystyczne regiony Hiszpanii 1. Ogólna charakterystyka Hiszpanii……… 19 1.1 Informacje ogólne ………19 Więcej

Stan i perspektywy rozwoju turystyki kwalifikowanej w regionie XYZ na Mazurach.

Wstęp……….4 Rozdzial I. Polozenie badanego obszaru – jego rozmiary i dostepnosc komunikacyjna 1.1. Polozenie obszaru ……….5 1.2. Ludnosc ……….7 1.3. Dostepnosc komunikacyjna………. 10 Rozdzial II. Charakterystyka srodowiska geograficznego 2.1. Uksztaltowanie powierzchni………. 12 2.2. Stosunki wodne………. 16 2.3. Klimat………. 17 2.4. Więcej

Jakość usług agroturystycznych w wybranych gospodarstwach gminy XYZ.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Agroturystyka jako forma usług turystycznych 1.1. Agroturystyka jako forma wypoczynku ……….5 1.2. Usluga turystyczna jako produkt………. 9 1.2.1. Pojecie usługi turystycznej ……….9 1.2.2. Cechy usług turystycznych ……….15 Rozdzial II. Charakterystyka gminy XYZ 2.1. Historia gminy, polozenie, powierzchnia, Więcej

Stan i perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji w XYZ w powiecie zywieckim.

Wstęp …………. 1 Rozdzial I. XYZ i jej walory turystyczne 1.1. Informacje wstepne o XYZ…………. 3 1.2. Historia XYZ …………. 5 1.3. Atrakcyjność turystyczna i rekreacyjna w XYZ…………. 7 Rozdzial II. Zagadnienia teoretyczne zwiazane z turystyka i rekreacja 2.1. Turystyka Więcej

Turystyka przyjazdowa do Polski na tle uwarunkowan międzynarodowego ruchu osobowego w Unii Europejskiej

Wstęp ………..3 Rozdzial I. Miedzynarodowy ruch osobowy w kontekscie zjawiska turystyki 1.1. Istota miedzynarodowego przeplywu osób……….. 5 1.2. Czynniki sprzyjajace rozwojowi turystyki……….. 15 1.3. Warunki rozwoju turystyki………..17 1.3.1. Warunki naturalne ………..17 1.3.2. Warunki polityczne ………..21 1.3.3. Warunki spoleczno-ekonomiczne ………..23 1.4. Więcej

Perspektywy rozwoju turystyki na obszarze Nadlesnictwa XYZ.

Wstęp Cel pracy Rozdzial I. Teoretyczne zagadnienia turystyki 1.1 Istota, funkcje i podzial turystyki 1.2 Uwarunkowanie rozwoju turystyki 1.3 Dobra turystyczne i walory turystyczne 1.4 Infrastruktura turystyczna 1.5 Znaczenie zabytków dla rozwoju turystyki Rozdzial II. Walory turystyczne Nadlesnictwa XYZ 2.1 Więcej

Rozwój sektora turystyki aktywnej i przyjaznej srodowisku w powiecie gdanskim w latach 2004-2008.

Wstęp ………..5 Rozdzial I. Turystyka jako czynnik lokalnego rozwoju gospodarczego 1. Pojecie turystyki i ruchu turystycznego……….. 7 1.1 Znaczenie turystyki dla gospodarki w świetle statystyk ……….. 7 2. Miejsce turystyki w gospodarce swiata ……….. 13 2.1 Turystyka – podstawowe wskazniki……….. Więcej

Walory turystyczne Slowacji ze szczególnym uwzglednieniem Bratyslawy i Koszyc.

Wstęp ………….. 3 Rozdzial I. Slowacja – kraj tysiaca zamków. Wiadomosci ogólne 1.1. Ogólna charakterystyka regionu ………….. 7 1.2. Zarys historyczny ………….. 13 Rozdzial II. Charakterystyka wybranych miast Slowacji 2.1. Bratyslawa ………….. 17 2.1.1. Historia miasta ………….. 18 2.1.2. Walory Więcej

Jerozolima – miasto trzech religii.

Wstęp……..3 Rozdzial I Dzieje Jerozolimy. 1.1. Historia miasta…….4 1.2. Jerozolima w czasach nowozytnych……..12 Rozdzial II Jerozolima – swiete miasto trzech religii. 2.1. Miasto Judaizmu……..17 2.2. Miasto Chrzescijanstwa…….23 2.3. Miasto Islamu……..24 Rozdzial III Jerozolima – walory turystyczne. 3.1. Dzielnica muzulmanska…….28 3.2. Więcej

Ocena bazy gastronomiczno – noclegowej wsi XYZ.

Wstęp Rozdzial I. Ogólna charakterystyka badanego terenu 1.1Polozenie geograficzne 1.2 Ludnosc 1.3 Historia terenu 1.4 Zasoby przyrody Rozdzial II. Antropogeniczne cechy terenu 2.1 Walory antropogeniczne Rozdzial III. Zagospodarowanie turystyczne regionu 3.1 Baza noclegowa 3.2 Baza gastronomiczna 3.2. Baza Komunikacyjna 3.2.1 Więcej

Charakterystyka Gminy Czernichów

1. Polozenie………2 2. Walory turystyczne………3 2.1. Walory przyrodnicze………3 2.2. Historia Gminy Czernichów………11 2.3. Walory antropogeniczne………14

Zagospodarowanie turystyczne gminy XYZ(w województwie slaskim)

Rozdzial I Lokalizacja gminy – w odniesieniu do podzialu Polski na regiony geograficzne, naturalnych form terenu, szlaków komunikacyjnych Rozdzial II Charakterystyka przyrodnicza gminy 1. Budowa geologiczna 2. Uksztaltowanie terenu 3. Wody powierzchniowe 4. Klimat a. Opady – suma, rozklad w Więcej

Preferencje wyjazdowe turystów niemieckich.

Wstęp…………….6 Rozdzial 1 Charakterystyka państwa niemieckiego i sylwetka obywatela Niemiec jako turysty 1. Informacje ogólne………………8 1.1. Geografia, ludnosc i system polityczny………8 1.2. Gospodarka i sytuacja ekonomiczna……..10 1. Konsument produktu turystycznego w społeczenstwie niemieckim……12 1.1. Demografia i spoleczenstwo, zagadnienie imigracji………..12 1.2. Więcej

Turystyka kwalifikowana w Wielkopolsce – stan i perspektywy rozwoju na przykładzie jezdziectwa

Wstęp………3 Rozdzial 1. Turystyka kfalifikowana jako oram spedzania czasu wolnego 1.1 Ogólne pojecia………5 1.2 Rys historyczny turystyki kwalifikowanej w Polsce………10 1.3 Turystyka kwalifikowana w liczbach………14 1.4 Imprezy turystyki kwalifikowanej………17 1.5 Formy turystyki kwalifikowanej………21 Rozdzial 2. Charakterystyka Wielkopolski jako regionu turystycznego Więcej

Zarządzanie przedsiebiorstwem turystycznym na przykładzie XYZ.

Wstęp………5 Rozdzial I. Podstawy zarządzania i marketingu w przedsiębiorstwach turystycznych. 1. Geneza, istota i funkcje zarządzania ………7 2. Struktura organizacji i jej relacje z otoczeniem……… 25 3. Nowoczesne metody zarządzania w przedsiębiorstwach turystycznych……… 27 4. Marketing w działalności firmy turystycznej………31 Więcej

Zarządzanie gospodarstwem agroturystycznym na przykładzie powiatu XYZ.

Wstęp………4 Rozdzial I Zarządzanie agroturystyka w świetle literatury problemu. 1.1. Agroturystyka i jej cechy………5 1.2. Znaczenia zarządzania agroturystyka………11 1.3. Mechanizmy i ekonomika gospodarstwa agroturystycznych………21 Rozdzial II Obiekty agroturystyczne w powiecie grajewskim. 2.1. Walory turystyczne powiatu grajewskiego………29 2.2. Rozmieszczenie kwater agroturystycznych………38 Więcej

Wyjazdy Polaków do Egiptu. Sezonowosc wyjazdów.

Wstęp Rozdzial I Charakterystyka srodowiska geograficznego 1.1 Historia Egiptu 1.2 Polozenie geograficzne państwa 1.3 Srodowisko naturalne 1.4 Budowa geologiczna i rozwój rzezby terenu 1.5 Uwarunkowania klimatyczno – hydrologiczne 1.6 Swiat roslinny i zwierzecy Rozdzial II Atrakcyjność kulturowa Egiptu 2.1 Pojecie Więcej

Analiza możliwości rozwoju turystyki uzdrowiskowej, wellness i spa w Polsce na przykładzie hotelu spa XYZ.

Wstęp Rozdzial I Miejsce turystyki uzdrowiskowej wellness i Spa we wspólczesnej turystyce 1.1 . Istota turystyki uzdrowiskowej wellness i Spa……….5 1.2 Osrodki uzdrowiskowe wellness i Spa, a rozwój turystyki……….16 1.3 Znaczenie uzdrowisk i ośrodków wellness i Spa dla polskiej gospodarki Więcej

Zagraniczne imprezy sylwestrowe w ofercie wybranych biur turystycznych.

Wstęp, Cel pracy……….4 Rozdzial I Biuro podrózy 1.1.Definicja biura podrózy ……….6 1.2.Podstawy prawne działalności biur podrózy ……….11 1.3. Obowiazki biur podrózy………. 18 Rozdzial II Produkt turystyczny 2.1. Definicja i koncepcja produktu turystycznego ……….21 2.2. Zasady i techniki programowania produktu turystycznego. Więcej

Zabytki Sakralne Tarnowa.

Wstęp Cel i zakres pracy 1. Historia Tarnowa 2. Bazylika Mniejsza (Katedra) 2.1 Historia Katedry 2.2 Plac Katedralny i otoczenie bazyliki 2.3 Wnetrze Bazyliki 2.3.1 Przedsionek Poludniowy 2.3.2. Nawa poludniowa 2.3.3 Pomniki Nagrobne 2.3.4 Epitafia 2.3.4 Kruchta pod wieza 2.3.5 Więcej

Turystyka motocyklowa forma turystyki kwalifikowanej.

Wprowadzenie……….3 I Rozdzial Miejsce turystyki motocyklowej w turystyce 1.1. Definicje turystyki, turysty oraz turystyki kwalifikowanej……….4 1.2. Pojecie turystyki motorowej……….9 1.3. Historia i rozwój motocykla……….11 1.4 Typy motocykli……….21 II Rozdzial Organizacja turystyki w Polsce 2.1. Struktury i organizacje turystyki motocyklowej w Więcej

Atrakcyjność turystyczna powiatu XYZ dla potrzeb turystyki rowerowej.

Wstęp ……… 3 Rozdzial I. Teoretyczne podstawy problematyki badan 1.1. Definicja i elementy skladowe atrakcyjnosci turystyczny……… 5 1.2. Rola i zadania samorzadów lokalnych w kontekscie rozwoju turystyki w regionie……… 10 1.3. Turystyka rowerowa jako forma turystyki alternatywnej i kwalifikowanej……… 13 Więcej

Analiza uwarunkowan rozwoju agroturystyki w Gminie XYZ.

Wstęp………4 Rozdzial I Pojecie i znaczenie agroturystyki. 1.1. Rys historyczny i definicja agroturystyki………7 1.2. Agroturystyka w Polsce i na Swiecie. 1.2.1. Agroturystyka na Swiecie………12 1.2.2. Agroturystyka w Polsce………13 1.3. Marketing i promocja w agroturystyce………17 1.4.Programy pomocowe, preferencyjne kredyty, instytucje wspierajace Więcej

Analiza uwarunkowan rozwoju agroturystyki w gminie oraz sposoby jej finansowania (na przykładzie Miasta i Gminy XYZ).

Wstęp………5 Rozdzial I Pojecie i znaczenie agroturystyki. 1.1.Rys historyczny i definicja agroturystyki………8 1.2.Agroturystyka w Polsce i na Swiecie. 1.2.1.Agroturystyka na Swiecie………12 1.2.2.Agroturystyka w Polsce………13 1.3.Marketing w agroturystyce………18 Rozdzial II Wybrane źródła finansowania agroturystyki. 2.1.Kredyty bankowe ………21 2.1.1 Preferencyjne………22 2.1.2.Inwestycyjne………24 2.2.Mikrokredyty Więcej

Wpływ walorów przyrodniczych i historycznych Kazimierza Dolnego na rozwój bazy hotelowej i noclegowej.

Wstęp……….. 3 Rozdzial I. Walory naturalne i historia Kazimierza Dolnego. 1.1. Historia i terazniejszosc ……….. 6 1.2. Dziedzictwo kulturowe miejscowosci ……….. 17 1.3. Warunki naturalne i srodowiskowe ……….. 20 Rozdzial II. Wykorzystanie i zagospodarowanie turystyczne Kazimierza Dolnego 2.1. Zabytki sakralne Więcej

Walory krajoznawczo – turystyczne miejscowosci XYZ

Wstęp……….4 Rozdzial I Ogólna charakterystyka miejscowosci 1.1 Geneza nazwy xyz……….6 1.2 Polozenie geograficzne i administracyjne miejscowosci……….7 1.3 Srodowisko geograficzne……….8 1.4 Lokacja miasta i jego herb……….11 1.5 Rys historyczny……….13 1.6 Rzemioslo……….22 1.7 Placówki uzytecznosci publicznej……….23 1.8.Tradycje religijne i obrzedy ludowe charakterystyczne Więcej

Możliwościpromocji walorów turystycznych dolin rzecznych na przykładzie Parku Krajobrazowego XYZ

1. Wstęp 2. Srodowisko geograficzne Parku Krajobrazowego ‚XYZ’ 2.1. Polozenie 2.2. Charakterystyka obszaru 2.3. Infrastruktura spoleczno – gospodarcza 2.4. Srodowisko przyrodnicze 2.4.1. Flora 2.4.2. Fauna 3. Turystyka w regionie 4. Działania promocyjne i ich znaczenie dla zwiększenia atrakcyjnosci turystycznej obszaru Więcej

Zagroda wiejska jako punkt muzealny w regionie

Wstęp Rozdzial I. Zarys historyczny muzealnictwa skansenowskiego. Rozdzial II. Zagroda jako przyklad zwartej ilustracji kultury ludowej regionu. 1. Zagroda – reprezentant kultury ludowej ‚zatrzymanej w czasie’ 2. Polozenie i lokalizacja zagrody a) ‚ulicówka’ b) ‚szeregówka’ c) wies o nieregularnym ukladzie Więcej

Sanktuaria w Polsce jako produkt w turystyce na przykładzie Jasnej Góry i Lichenia.

Wstęp………4 Wprowadzenie w problematyke badawcza………4 Cel i zakres pracy (teza)………5 Metoda pracy………6 Literatura z przedmiotu i materialy zródlowe………6 Rozdzial I Sanktuaria miejsca kultu i pielgrzymek 1.1. Czym sa sanktuaria i jaka pelnia role?………8 1.2. Wybrane sanktuaria – polozenie, geneza powstania Więcej

Analiza bazy noclegowej w województwie malopolskim.

Wstęp Rozdzial 1. Metodologia pracy 1.1. Cel i zakres pracy 1.2. Material i metodyka pracy 1.3. Definicje – przeglad Rozdzial 2. Obecny stan bazy noclegowej wybranego regionu 2.1. Struktura, wielkosc oraz zmiany bazy noclegowej wybranego województwa (regionu) na przestrzeni lat Więcej

Imprezy maratonskie jako element realizacji strategii rozwoju miast w Polsce.

Wstęp 5 Rozdzial 1. Strategie rozwoju wielkich miast 1.1. Podmiot i przedmiot strategii rozwoju……….. 7 1.1.1. Miasto jako funkcjonalno-przestrzenny uklad osadniczy……….. 7 1.1.2. Funkcje miasta……….. 9 1.1.3. Podmiot i przedmiot strategii……….. 10 1.2. Charakterystyka strategii rozwoju miast……….. 12 1.2.1. Strategia Więcej

Baza gastronomiczna w centrum Krakowa. Ocena możliwości zaspokojenia potrzeb turystów.

Wstęp Rozdzial I Baza gastronomiczna jako produkt turystyczny 1. Istota i cechy produktu turystycznego………. 5 2 .Struktura produktu turystycznego ……….10 3. Wiadomosci wstepne o gastronomii ……….17 4.Gastronomia jako produkt turystyczny 23 5.Cechy gastronomii, które sluza zaspakajaniu potrzeb turystów………. 25 Rozdzial Więcej

Zainteresowania turystyczne młodzieży gimnazjalnej w XYZ.

Wstęp………3 Rozdzial I Turystyka, jej istota i formy 1.1. Pochodzenie pojecia oraz istota turystyki………4 1.2. Pojecie turystyki wedlug róznych autorów………4 1.3. Aspekty zjawiska turystyki………5 1.4. Formy turystyki………5 1.4.1. Turystyka krajoznawcza………5 1.4.2. Turystyka kwalifikowana………5 1.4.3. Turystyka weekendowa………6 1.4.4. Turystyka zdrowotna………6 1.4.5. Więcej

Obiekty noclegowe jako element zagospodarowania Miasta i Gminy XYZ.

Rozdzial 1. Wstęp 1.1. Cele pracy 1.2. Przedmiot, podmiot pracy ……….5 1.3. Podmiot badan w świetle literatury………. 6 1.3.1. Pojecia stosowane w hotelarstwie ……….6 1.3.2. Klasyfikacja i kategoryzacja bazy noclegowej………. 8 1.4. Metody pracy ……….10 1.5. Materialy zródlowe i przeglad Więcej