Czynniki kształtujące rozwój turystyki na Pojezierzu Drawskim. 4.38/5 (26)

26 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp i cel pracy…………3

Rozdział I.
1. Rys historyczny miasta………… 6
2. Warunki srodowiska geograficznego badanego obszaru …………8
2.1. Polozenie geograficzne miasta i gminy………… 8
2.2. Budowa geologiczna …………12
2.3. Rzezba terenu………… 13
2.4. Wody …………14
2.5. Klimat………… 16
2.6. Gleby …………17
2.7. Surowce mineralne …………18
2.8. Szata roslinna i swiat zwierzecy …………19

Rozdział II.

1. Walory srodowiska naturalnego dla potrzeb turystyki
1.1. Walory turystyczno – krajoznawcze srodowiska przyrodniczego………… 21
1.2. Charakterystyka wybranych jezior …………24
1.3. Strefa chronionego krajobrazu………… 27
1.4. Szlaki turystyczne………… 29
1.5. Pomniki przyrody …………33
1.6. Walory kulturowe………… 33
1.7. Chlonnosc turystyczna …………39
2. Stan zagospodarowania turystycznego gminy …………42
2.1. Baza noclegowa …………42
2.2. Baza gastronomiczna …………45
2.3. Baza towarzyszaca…………46

Rozdział III.

1. Dostosowanie polskiego prawa dotyczacego turystyki do prawa obowiazujacego w Unii Europejskiej
1.1. Ochrona konsumenta ………… 49
1.2. Swoboda podejmowania działalności gospodarczej i swiadczenia usług ………… 51
1.3. Male i srednie przedsiębiorstwa …………59
1.4. Swoboda przeplywu kapitalu………… 60
1.5. Swoboda przeplywu towarów …………60
1.6. Sprawiedliwosc i sprawy wewnetrzne …………61
1.7. Statystyka …………62

Rozdział IV.

1. Strategia rozwoju turystyki na pojezierzu drawskim i perspektywy jej rozwoju na przykładzie gminy XYZ …………64

Dyskusja………… 74
Wnioski………… 78
Literatura cytowana………… 79

Oceń