Czynniki kształtujące rozwój turystyki na Pojezierzu Drawskim. 4.38/5 (26)


Wstęp i cel pracy…………3

Rozdzial I.
1. Rys historyczny miasta………… 6
2. Warunki srodowiska geograficznego badanego obszaru …………8
2.1. Polozenie geograficzne miasta i gminy………… 8
2.2. Budowa geologiczna …………12
2.3. Rzezba terenu………… 13
2.4. Wody …………14
2.5. Klimat………… 16
2.6. Gleby …………17
2.7. Surowce mineralne …………18
2.8. Szata roslinna i swiat zwierzecy …………19

Rozdzial II.

1. Walory srodowiska naturalnego dla potrzeb turystyki
1.1. Walory turystyczno – krajoznawcze srodowiska przyrodniczego………… 21
1.2. Charakterystyka wybranych jezior …………24
1.3. Strefa chronionego krajobrazu………… 27
1.4. Szlaki turystyczne………… 29
1.5. Pomniki przyrody …………33
1.6. Walory kulturowe………… 33
1.7. Chlonnosc turystyczna …………39
2. Stan zagospodarowania turystycznego gminy …………42
2.1. Baza noclegowa …………42
2.2. Baza gastronomiczna …………45
2.3. Baza towarzyszaca…………46

Rozdzial III.

1. Dostosowanie polskiego prawa dotyczacego turystyki do prawa obowiazujacego w Unii Europejskiej
1.1. Ochrona konsumenta ………… 49
1.2. Swoboda podejmowania działalności gospodarczej i swiadczenia usług ………… 51
1.3. Male i srednie przedsiębiorstwa …………59
1.4. Swoboda przeplywu kapitalu………… 60
1.5. Swoboda przeplywu towarów …………60
1.6. Sprawiedliwosc i sprawy wewnetrzne …………61
1.7. Statystyka …………62

Rozdzial IV.

1. Strategia rozwoju turystyki na pojezierzu drawskim i perspektywy jej rozwoju na przykładzie gminy XYZ …………64

Dyskusja………… 74
Wnioski………… 78
Literatura cytowana………… 79

Oceń