Ekonomiczne znaczenie turystyki. 4.41/5 (17)


Wstęp

Rozdzial I.
Znaczenie przemyslu turystycznego s skali globalnej

1.1 Przychody z turystyki na swiecie
1.2 Procent zatrudnionych w sektorze turystycznym na swiecie
1.3 Kraje o znaczacej roli przemyslu turystycznego
1.4 Top Tourism Earners, Top Tourism Spenders, Top Five Tourism Destinations
1.5 Lista najwiekszych graczy (Key Players)
1.5.1 Sieci hotelowe
1.5.2 Tour – operatorzy
1.5.3 Atrakcje turystyczne na swiecie
1.5.4 Alianse lotnicze
1.5.5 Tanie linie lotnicze
1.5.6 Linie statków pasazerskich
1.5.7 Systemy rezerwacji
1.5.8 Sieci barów szybkiej obslugi – Fast-food
1.5.9 Wypozyczalnie samochodów – Car Rentals
1.6 Trendy w swiatowym turyzmie – popyt, podaz, turyzm zrównowazony.
1.7 Integracja pionowa i pozioma w turystyce
1.8 Zagrozenia turystyki swiatowej

Rozdzial II.
Znaczenie przemyslu turystycznego w Polsce

2.1 Liczba osób zatrudnionych w sektorze turystyki
2.2 Procent PKB (Produkt Krajowy Brutto)
2.3 Turysci zagraniczni i przychody z turystyki przyjazdowej za ostatnie 3 lata
2.4 Prognoza na najblizsze 3 lata w turystyce
2.5 Glówni gracze
2.5.1 Wiodace sieci hotelowe
2.5.2 Tour – operatorzy w Polsce
2.5.3 Sieci barów szybkiej obslugi – Fast-food
2.5.4 Polskie Linie Lotnicze LOT
2.5.5 Tanie linie lotnicze
2.5.6 Wypozyczalnie samochodów
2.6 Atrakcje i atuty w Polsce
2.7 Ocena turystyki w Polsce po wejściu do UE – szanse i zagrozenia

Rozdzial III.
Szacunki przychodów z turystyki na przykładzie Torunia.

3.1 Ilosc turystów odwiedzajacych dana miejscowosc
3.2 Obiekty noclegowe
3.3 Teatry, instytucje muzyczne
3.4 Muzea, planetarium
3.5 Instytucje i stowarzyszenia oraz kluby
3.6 Glówne motywy przyjazdu
3.7 Wielkosc i struktura wydatków
3.8 Gastronomia
3.9 Atrakcje turystyczne
3.10 Imprezy kulturalne
3.11 Kina, planetarium
3.12 Baza sportowo-rekreacyjna

Rozdzial IV.
Zarys koncepcji, pomyslu, idei nowego produktu turystycznego.

Bibliografia
Spis tabel
Slowniczek

Oceń