Stan i perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji w XYZ w powiecie zywieckim. 4.23/5 (22)

26 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp …………. 1

Rozdział I.
XYZ i jej walory turystyczne

1.1. Informacje wstepne o XYZ…………. 3
1.2. Historia XYZ …………. 5
1.3. Atrakcyjność turystyczna i rekreacyjna w XYZ…………. 7

Rozdział II.
Zagadnienia teoretyczne zwiazane z turystyka i rekreacja

2.1. Turystyka – definicje i klasyfikacje…………. 16
2.2. Rekreacja jako forma aktywnosci …………. 23

Rozdział III.
Perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji w XYZ

3.1. Aktualna sytuacja spoleczno-gospodarcza …………. 30
3.2. Plany i projekty rozwoju XYZ pod katem turystyki i rekreacji …………. 38

Podsumowanie …………. 44
Spis fotografii i rysunków …………. 46
Bibliografia ………….47

Oceń