Perspektywy rozwoju turystyki na obszarze Nadlesnictwa XYZ. 4.19/5 (26)

26 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp
Cel pracy

Rozdział I.
Teoretyczne zagadnienia turystyki

1.1 Istota, funkcje i podzial turystyki
1.2 Uwarunkowanie rozwoju turystyki
1.3 Dobra turystyczne i walory turystyczne
1.4 Infrastruktura turystyczna
1.5 Znaczenie zabytków dla rozwoju turystyki

Rozdział II.
Walory turystyczne Nadlesnictwa XYZ

2.1 Rys historyczny Nadlesnictwa XYZ
2.2 Diagnoza i analiza strategiczna masywów lesnych Nadlesnictwa XYZ
2.3 Walory naturalne Nadlesnictwa XYZ w aspekcie turystyki
2.4 Zagospodarowanie lasu jego uzytkowanie, ochrona oraz jego nasiennictwa
2.5 Gospodarka lowiecka i szkólkarstwo

Rozdział III.
Edukacja i turystyka w Nadlesnictwie XYZ

3.1 Atrakcje turystyczne Nadlesnictwa XYZ
3.2 Sciezki przyrodniczo-lesne
3.3 Park Krajobrazowy X
3.4 Park Krajobrazowy Y
3.5 Rezerwaty przyrody
3.6 Muzeum Przyrodnicze X
3.7 Muzeum Biograficzne Y
3.8 Edukacja lesna

Rozdział IV.
Turystyka na obszarze wiejskim, a integracja Europejska

4.1 Kompetencje Organów Wspólnoty Europejskiej a Gmina
4.2 Fundusze z Unii Europejskiej na rozwój turystyki i ochrony obszarów srodowiskowych
4.3 Ochrona srodowiska w Unii Europejskiej
4.4 Ruch turystyczny po wejściu do Unii Europejskiej

Podsumowanie i wnioski koncowe
Bibliografia
Spis zdjec i tabeli
Streszczenie
Summary

Oceń