Rozwój turystyki na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp……… 5

Rozdzial I.
Zagadnienia teoretyczne z zakresu turystyki

1.1. Pojecie turystyki ……… 7
1.2. Czynniki kształtujące turystyke……… 9
1.3. Rola turystyki ……… 15
1.4. Podzial turystyki ……… 24
1.5. Definicja turyzmu ……… 29
1.6. Charakterystyka ruchu turystycznego ……… 31

Rozdzial II.
Charakterystyka gminy XYZ

2.1. Powstanie i polozenie Gminy ……… 34
2.2. Walory turystyczne ……… 36
2.2.1. Fauna ……… 38
2.2.2. Flora ……… 41
2.2.3. Walory uzdrowiskowe ……… 45
2.2.4. Walory kulturowe……… 46

Rozdzial III.
Zagospodarowanie turystyczne gminy XYZ 52

3.1. Infrastruktura turystyczna
3.1.1. Szlaki turystyki pieszej i rowerowej ……… 53
3.1.2. Sciezki dydaktyczne ……… 54
3.1.3. Informacja turystyczna ……… 55
3.2. Baza noclegowa ……… 55
3.2.1. Obiekty hotelowe ……… 59
3.2.2. Obiekty agroturystyczne ……… 62
3.2.3. Pozostale obiekty noclegowe ……… 66
3.3. Gmina jako osrodek turystyczno-rekreacyjny ……… 67

Rozdzial IV.
Perspektywy rozwoju turystyki

4.1. Plan Rozwoju Lokalnego ……… 72
4.2. Strategia rozwoju turystyki ……… 75
4.3. Plany i programy wspomagajace rozwój turystyki ……… 77
4.4. Analiza SWOT regionu ……… 81
4.5. Inwestycje lokalne i ich wpływ na rozwój turystyki ……… 86
4.6. Promocja gminy ……… 89

Zakończenie……… 96
Biografia ……… 97
Spis zdjec……… 99
Spis tabel ……… 100
Spis wykresów ……… 101
Metryczka ……… 101

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>