Znaczenie turystyki dla rozwoju obszaru pogranicza polsko-ukrainskiego.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp………5

Rozdzial I
Uwarunkowania współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy

1. Uwarunkowania historyczne współpracy polsko-ukrainskiej………8
2. Niepodleglosc Ukrainy w perspektywie europejskiej i swiatowej………12
3. Rola i uwarunkowania współpracy transgranicznej………15
4. Podstawy prawne współpracy transgranicznej………19
5. Euroregiony jako forma organizacyjna wspólpracy………28


Rozdzial II
Rola i znaczenie granicy polsko-ukrainskiej dla współpracy gospodarczej

1. Granica polsko-ukrainska jako wschodnia granica Unii Europejskiej i NATO………37
2. Rola istniejacych i projektowanych szlaków komunikacyjnych………43
3. Dynamika rozwoju polsko-ukrainskiego ruchu granicznego w latach 1990 ………48


Rozdzial III
Rola turystyki w rozwoju obszaru polsko-ukrainskiego pogranicza

1. Znaczenie turystyki w gospodarce swiatowej………60
2. Rola turystyki dla dynamiki rozwoju obszaru pogranicza polsko-ukrainskiego ………64
3. Centra i regiony turystyczne polsko-ukrainskiego pogranicza………70
4. Turystyka kulturowa i agroturystyka jako szczególne formy uprawiania turystyki na obszarze polsko-ukrainskiego pogranicza………82


Rozdzial IV
środowisko naturalne jako czynnik aktywizacji rozwoju turystyki

1. Walory przyrodnicze obszaru pogranicza………90
2. Zanieczyszczenie srodowiska naturalnego:………97
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego,
zanieczyszczenie wody,
zanieczyszczenie terenów wiejskich.
3. Cele transgranicznej współpracy w dziedzinie ochrony srodowiska ………112


Zakończenie ………117
Bibliografia………120
Aneks………125


Wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt sms 4 PLN netto (4,92 PLN z VAT)