Turystyka przyjazdowa do Polski na tle uwarunkowan międzynarodowego ruchu osobowego w Unii Europejskiej 4.31/5 (29)

26 października 2015 0 Przez administratorWstęp ………..3

Rozdział I.
Miedzynarodowy ruch osobowy w kontekscie zjawiska turystyki

1.1. Istota miedzynarodowego przeplywu osób……….. 5
1.2. Czynniki sprzyjajace rozwojowi turystyki……….. 15
1.3. Warunki rozwoju turystyki………..17
1.3.1. Warunki naturalne ………..17
1.3.2. Warunki polityczne ………..21
1.3.3. Warunki spoleczno-ekonomiczne ………..23
1.4. Rodzaje ruchu turystycznego……….. 25

Rozdział II.
Wspólnoty europejskie a miedzynarodowy ruch osobowy

2.1. Działalność Unii Europejskiej na rzecz rozwoju ruchu osobowego ………..31
2.2. Wpływ polityki panstw na miedzynarodowy ruch turystyczny……….. 42
2.3. Przedsiewziecia wspólnotowe na rzecz ulatwien granicznych w miedzynarodowym ruchu turystycznym ………..48

Rozdział III.
Turystyka przyjazdowa jako dominujaca forma granicznego ruchu osobowego w Polsce

3.1. Graniczny ruch osobowy w kontekscie integracji Polski z Unia Europejska ………..56
3.2. Przyjazdy turystów do Polski ………..64
3.3. Motywy przyjazdów obcokrajowców ………..70
3.3.1. Z krajów Unii Europejskiej ………..72
3.3.2. Z zza wschodniej granicy……….. 75
3.4. Wybrane aspekty ekonomiczne turystyki przyjazdowej ………..78
3.4.1. Wydatki cudzoziemców ………..76
3.4.2. Zakwaterowanie i formy korzystania z produktów turystycznych……….. 84


Zakończenie
Bibliografia

Oceń