Wykorzystanie walorów krajoznawczo-turystycznych w strategii rozwoju turystyki na Pogórzu Przemyskim


Wstęp…….5

Rozdzial I
Rys historyczny Pogórza Przemyskiego…….7

Rozdzial II
Charakterystyka Pogórza Przemyskiego…….18

1.1.Polozenie fizjograficzne …….18
1.2.Budowa geologiczna …….19
1.3.Klimat i siec wodna…….21
1.4.Szata roslinna i swiat zwierzat …….23
2.Charakterystyka walorów krajobrazowych …….26
2.1. Parki krajobrazowe…….26
2.2.Rezerwaty przyrody …….29
2.3.Obszary chronionego krajobrazu …….36
2.4.Pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne i uzytki ekologiczne Pogórza …….37
3.Charakterystyka wybranych miejscowosci Pogórza Przemyskiego i ich walory turystyczne …….40
3.1. Przemysl – miasto …….40
3.1.1. Wedrówki poza stare miasto …….49
3.1.2. W kregu Przemysla …….50
3.2.Okolice Przemysla …….55
3.2.1.Krasiczyn – Park, Zamek, Parafia…….55
3.2.2.Arboretum w Bolestraszycach …….59
3.2.3.Kalwaria Paclawska …….61
4.Po drogach i bezdrozach Pogórza Przemyskiego …….63
4.1. Szlaki piesze…….63
4.1.1. Szlak czerwony…….63
4.1.2. Szlak zielony – górski …….68
4.1.3. Szlak zólty …….70
4.1.4. Szlak czarny…….74
4.1.5. Szlak niebieski…….79
4.1.6. Patniczy szlak im. Jana Pawla II …….80
4.2.Przez Pogórze na rowerze …….80
4.2.1.Do Birczy nie wprost…….80
4.2.2.Na zachód od Przemysla …….81
4.2.3.Od cerkwi do cerkwi …….81
4.2.4.Rezerwaty przyrody i ……. lotnisko …….82


Rozdzial III
Stan zagospodarowania turystycznego Pogórza Przemyskiego…….83

1.1. Dostepnosc komunikacyjna …….83
1.2. Baza turystyczna …….84
1.2.1.Wykaz miejsc noclegowych…….84
1.2.2.Baza zywieniowa Przemysla …….92
1.3. Kalendarz stalych imprez kulturalnych i turystycznych w Przemyslu…….93
1.4. Rekreacja na Pogórzu …….95
1.5. Informacja turystyczna…….96


Rozdzial IV
Strategia rozwoju turystyki i rekreacji Pogórza Przemyskiego do roku 2015…….99Rozdzial V
Podsumowanie i wnioski …….103

Zakończenie…….105
Streszcenie (w jezyku polskim)…….106
Streszczenie (w jezyku angielskim)…….107
Bibliografia…….108
Aneksy…….109

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>