Tag: Turystyka prace magisterska przykłady

Agroturystyka jako forma i szansa aktywizacji terenów wiejskich 4.31/5 (16)

Wstęp Rozdzial 1 Pojecie agroturystyki 1.1 Turystyka wiejska z agroturystyka 1.2 Formy turystyki alternatywnej i jej rozwój 1.3 Aspekty prawne agroturystyki Rozdzial 2. Agroturystyka jako forma wielofunkcyjnego rozwoju wsi 2.1 Ogólne czynniki prowadzenia działalności agroturystycznej 2.2 Rola doradztwa w przygotowaniu przedsiewziec agroturystycznych 2.3 Szanse i ograniczenia rozwoju agroturystyki 2.3.1 Szanse rozwoju agroturystyki 2.3.2 Ograniczenia rozwoju […]

Szanse i perspektywy rozwoju turystyki w Europie Srodkowej i Wschodniej. 4.38/5 (24)

Wstęp……….2 Rozdzial 1. 1.1. Turystyka – zagadnienia ogólne i troche historii………6 1.2. Czynniki rozwoju turystyki………12 1.2.1. Czas wolny a turystyka………12 Rozdzial 2. Rozwój turystyki w świetle globalnej integracji systemów informacyjnych………17 2.1. Istota i dynamika rozwoju turystyki i przemyslu turystycznego………17 2.2. Struktury funkcjonalne i instytucjonalne przemyslu turystycznego………19 2.3. Strategia rozwoju turystyki………22 Rozdzial 3. Turystyka do roku […]

Walory turystyczne Kaszub. 4.31/5 (16)

Wstęp Rozdzial I Polozenie i zarys historyczny 1.1. Historia Kaszub 1.2. Zasieg i polozenie geograficzne 1.3. Rys historyczny Rozdzial II Krainy geograficzne Kaszub 2.1. Pojezierze Kaszubskie 2.2 Szwajcaria Kaszubska 2.3 Ziemia Koscierska 2.4. Ziemia Chojnicka i Zaborska 2.5. Wybrzeze Slowinskie Rozdzial III Perspektywy rozwoju Kaszub 3.1. Dzis i jutro regionu Kaszubskiego 3.2. Warunki rozwoju regionu […]

Muzeum Auschwitz-Birkenau jako miejsce docelowe turystyki edukacyjnej. 5/5 (10)

Wstęp………3 Rozdzial I Zalozenia metodoligiczne badan 1.1. Przedmiot i cel badan………5 1.2. Problem badawczy i hipotezy………6 1.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………8 Rozdzial II Problem w literaturze 2.1. Charakterystyka podstawowych pojec………11 2.2. Turystyka edukacyjna dzieci i młodzieży szkolnej………18 2.3. Wycieczka jako forma realizacji programów szkolnych………21 2.4. Rola muzeum w dydaktyce………26 Rozdzial III Charakterystayka omawianego obiektu […]

Wykorzystanie walorów krajoznawczo-turystycznych w strategii rozwoju turystyki na Pogórzu Przemyskim 4.77/5 (56)

Wstęp…….5 Rozdzial I Rys historyczny Pogórza Przemyskiego…….7 Rozdzial II Charakterystyka Pogórza Przemyskiego…….18 1.1.Polozenie fizjograficzne …….18 1.2.Budowa geologiczna …….19 1.3.Klimat i siec wodna…….21 1.4.Szata roslinna i swiat zwierzat …….23 2.Charakterystyka walorów krajobrazowych …….26 2.1. Parki krajobrazowe…….26 2.2.Rezerwaty przyrody …….29 2.3.Obszary chronionego krajobrazu …….36 2.4.Pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne i uzytki ekologiczne Pogórza …….37 3.Charakterystyka wybranych miejscowosci Pogórza […]

Czynniki przyrodnicze i ekonomiczne warunkujace rozwój turystyki kajakowej w Polsce. 4.14/5 (22)

Wprowadzenie Rozdzial 1. Znaczenie i istota turystyki aktywnej i kwalifikowanej w zyciu współczesnego czlowieka 1. Aktywny wypoczynek produktem zachodniej cywilizacji 2. Turystka kwalifikowana i turystyka aktywna 3. Turystyka kajakowa jako przyklad aktywnego wypoczynku Rozdzial 2. Czynniki korzystne i negatywne wpływajace na obecny poziom kajakarstwa w Polsce 1. Czynniki sprzyjajace rozwojowi turystyki kajakowej 1.1. Polskie rzeki […]

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym – analiza szczególowa programu szkolenia 4.35/5 (20)

Wstęp……….2 1. Analiza uwarunkowan prawnych wprowadzenia certyfikatów kompetencji zawodowych. Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu……….5 1.1 Warunki przystapienia do egzaminu 1.2 Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu 1.3 Sposób przechowywania protokolów z przeprowadzonych egzaminów oraz przeprowadzenia rejestru wydawanych certyfikatów kompetencji zawodowych 2. Szczególowa analiza programu szkolenia……….8 2.1 Program szkolenia w zakresię Certyfikatu Kompetencji Zawodowych przewoznika drogowego obejmuje […]

Czynniki kształtujące rozwój turystyki na Pojezierzu Drawskim. 4.38/5 (26)

Wstęp i cel pracy…………3 Rozdzial I. 1. Rys historyczny miasta………… 6 2. Warunki srodowiska geograficznego badanego obszaru …………8 2.1. Polozenie geograficzne miasta i gminy………… 8 2.2. Budowa geologiczna …………12 2.3. Rzezba terenu………… 13 2.4. Wody …………14 2.5. Klimat………… 16 2.6. Gleby …………17 2.7. Surowce mineralne …………18 2.8. Szata roslinna i swiat zwierzecy …………19 Rozdzial II. […]

Walory turystyczne lasów województwa lubuskiego. 4.1/5 (20)

Wstęp Rozdzial I Znaczenie lasów w turystyce 1.1. Pojecie lasów 1.2. Lasy w Polsce 1.3. Wyznacznie terenów lesnych pod wypoczynek 1.4. Formy turystyki i wypoczynku na terenach lesnych Rozdzial II Lasy województwa lubuskiego ich walory i funkcje 2.1. Polozenie oraz powieszchnie zajmowane przez lasy na ternie woj. lubuskiego 2.2. Krainy przyrodniczo-lesne 2.3. Zasoby atrakcji turystycznych […]

Projekt rowerowego szklaku turystycznego po obiektach historycznych w gminie XYZ 4.32/5 (22)

Wstęp………4 Rozdzial 1. Opis obszaru na którym bedzie przebiegal szlak. Fizjografia Gminy ………5 2.1. Dostepnosc komunikacyjna Gminy……… 6 2.2. Krótki opis krajobrazu Gminy ………7 2.3. Osobliwosci flory i fauny ………9 2.4. Warunki hydrologiczne……… 9 2.4.1. Rzeki………10 2.4.2. Jeziora………10 2.4.3. Wody podziemne ………10 2.5. Warunki klimatyczne ………11 2.6 Rys historyczny Gminy……… 12 Rozdzial 2. Obiekty historyczne […]

Znaczenie turystyki dla rozwoju obszaru pogranicza polsko-ukrainskiego. 4.44/5 (18)

Wstęp………5 Rozdzial I Uwarunkowania współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy 1. Uwarunkowania historyczne współpracy polsko-ukrainskiej………8 2. Niepodleglosc Ukrainy w perspektywie europejskiej i swiatowej………12 3. Rola i uwarunkowania współpracy transgranicznej………15 4. Podstawy prawne współpracy transgranicznej………19 5. Euroregiony jako forma organizacyjna wspólpracy………28 Rozdzial II Rola i znaczenie granicy polsko-ukrainskiej dla współpracy gospodarczej 1. Granica polsko-ukrainska jako wschodnia granica […]

Atrakcyjność turystyczna wybranych zamków w Polsce. 4.43/5 (14)

Wstęp ………..4 Rozdzial I. Historia i opis wybranych zamków w Polsce 1.1. Zamek w Bolkowie……….. 5 1.2. Zamek Chojnik……….. 10 1.3. Zamek w Niedzicy ………..12 1.4. Zamek w Ogrodziencu 16 1.5. Zamek w Pieskowej Skale ……….. 21 1.6. Zamek w Szamotulach ……….. 24 1.7. Zamek Krzyztopór w Ujezdzie ………..27 Rozdzial II. Atrakcyjność legend zamkowych 2.1. […]

Przyszłość turystyki w Unii Europejskiej. 4.21/5 (19)

Wstęp………4 Rozdzial I. Znaczenie turystyki we Wspólnocie Europejskiej………5 1. Specyfika sektora turystycznego 1.1 Produkt turystyczny 1.2. Uslugi turystyczne 1.3. Formy turystyki 2. Statystyka i trendy 2.1. Trendy glówne oraz znaczenie w gospodarce 2.2. Zmiany demograficzne i przyszla ewolucja branzy Rozdzial II. Nowa koncepcja turystyki europejskiej………35 1. Proces ‚Turyzm i Zatrudnienie’ 1.1. Podnoszenie jakosci usług turystycznych […]

Dwory i pałace ziemi jarocinskiej. 4.35/5 (26)

Wstęp………3 Rozdzial I. Ziemianstwo na ziemi jarocinskiej w XIX i XX wieku ………5 Rozdzial II. Dwory i pałace ziemianstwa polskiego w XIX i XX wieku………31 Rozdzial III. Dwory i pałace ziemianstwa niemieckiego w XIX i XX wieku………78 Rozdzial IV. Źródła wiedzy o palacach, dworach i ziemianstwie. Bibliografia regionalna – wybór………112 Rozdzial V. Wspólczesne funkcje i […]

Ekonomiczne znaczenie turystyki. 4.41/5 (17)

Wstęp Rozdzial I. Znaczenie przemyslu turystycznego s skali globalnej 1.1 Przychody z turystyki na swiecie 1.2 Procent zatrudnionych w sektorze turystycznym na swiecie 1.3 Kraje o znaczacej roli przemyslu turystycznego 1.4 Top Tourism Earners, Top Tourism Spenders, Top Five Tourism Destinations 1.5 Lista najwiekszych graczy (Key Players) 1.5.1 Sieci hotelowe 1.5.2 Tour – operatorzy 1.5.3 […]

Rozwój turystyki na przykładzie gminy XYZ. 4.38/5 (26)

Wstęp……… 5 Rozdzial I. Zagadnienia teoretyczne z zakresu turystyki 1.1. Pojecie turystyki ……… 7 1.2. Czynniki kształtujące turystyke……… 9 1.3. Rola turystyki ……… 15 1.4. Podzial turystyki ……… 24 1.5. Definicja turyzmu ……… 29 1.6. Charakterystyka ruchu turystycznego ……… 31 Rozdzial II. Charakterystyka gminy XYZ 2.1. Powstanie i polozenie Gminy ……… 34 2.2. Walory turystyczne […]

Edukacyjne walory turystyczne regionów Hiszpanii. 4.27/5 (15)

Wstęp ………1 Rozdzial I. Aspekty teoretyczne turystyki 1. Podstawowe pojecia turysty i turystyki……… 3 2. Wiodace regiony turystyczne na Swiecie……… 10 3. Miedzynarodowy ruch turystyczny……… 14 Rozdzial II. Turystyczne regiony Hiszpanii 1. Ogólna charakterystyka Hiszpanii……… 19 1.1 Informacje ogólne ………19 1.2 Historia……… 22 1.3 Gospodarka ………23 1.4 Kultura ………24 1.5 Kuchnia hiszpanska ………24 1.6 Turystyka […]

Stan i perspektywy rozwoju turystyki kwalifikowanej w regionie XYZ na Mazurach. 4.24/5 (21)

Wstęp……….4 Rozdzial I. Polozenie badanego obszaru – jego rozmiary i dostepnosc komunikacyjna 1.1. Polozenie obszaru ……….5 1.2. Ludnosc ……….7 1.3. Dostepnosc komunikacyjna………. 10 Rozdzial II. Charakterystyka srodowiska geograficznego 2.1. Uksztaltowanie powierzchni………. 12 2.2. Stosunki wodne………. 16 2.3. Klimat………. 17 2.4. Flora i fauna………. 19 Rozdzial III. Walory naturalne i antropogeniczne 3.1. Walory naturalne………. 27 3.2. […]

Jakość usług agroturystycznych w wybranych gospodarstwach gminy XYZ. 4.25/5 (24)

Wstęp……….3 Rozdzial I. Agroturystyka jako forma usług turystycznych 1.1. Agroturystyka jako forma wypoczynku ……….5 1.2. Usluga turystyczna jako produkt………. 9 1.2.1. Pojecie usługi turystycznej ……….9 1.2.2. Cechy usług turystycznych ……….15 Rozdzial II. Charakterystyka gminy XYZ 2.1. Historia gminy, polozenie, powierzchnia, demografia ……….20 2.1.1. Historia gminy ……….20 2.1.2. Polozenie ……….21 2.2.3. Powierzchnia ……….22 2.2.4. Demografia………. 23 […]

Stan i perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji w XYZ w powiecie zywieckim. 4.23/5 (22)

Wstęp …………. 1 Rozdzial I. XYZ i jej walory turystyczne 1.1. Informacje wstepne o XYZ…………. 3 1.2. Historia XYZ …………. 5 1.3. Atrakcyjność turystyczna i rekreacyjna w XYZ…………. 7 Rozdzial II. Zagadnienia teoretyczne zwiazane z turystyka i rekreacja 2.1. Turystyka – definicje i klasyfikacje…………. 16 2.2. Rekreacja jako forma aktywnosci …………. 23 Rozdzial III. Perspektywy […]

Turystyka przyjazdowa do Polski na tle uwarunkowan międzynarodowego ruchu osobowego w Unii Europejskiej 4.31/5 (29)

Wstęp ………..3 Rozdzial I. Miedzynarodowy ruch osobowy w kontekscie zjawiska turystyki 1.1. Istota miedzynarodowego przeplywu osób……….. 5 1.2. Czynniki sprzyjajace rozwojowi turystyki……….. 15 1.3. Warunki rozwoju turystyki………..17 1.3.1. Warunki naturalne ………..17 1.3.2. Warunki polityczne ………..21 1.3.3. Warunki spoleczno-ekonomiczne ………..23 1.4. Rodzaje ruchu turystycznego……….. 25 Rozdzial II. Wspólnoty europejskie a miedzynarodowy ruch osobowy 2.1. Działalność Unii […]

Perspektywy rozwoju turystyki na obszarze Nadlesnictwa XYZ. 4.19/5 (26)

Wstęp Cel pracy Rozdzial I. Teoretyczne zagadnienia turystyki 1.1 Istota, funkcje i podzial turystyki 1.2 Uwarunkowanie rozwoju turystyki 1.3 Dobra turystyczne i walory turystyczne 1.4 Infrastruktura turystyczna 1.5 Znaczenie zabytków dla rozwoju turystyki Rozdzial II. Walory turystyczne Nadlesnictwa XYZ 2.1 Rys historyczny Nadlesnictwa XYZ 2.2 Diagnoza i analiza strategiczna masywów lesnych Nadlesnictwa XYZ 2.3 Walory […]

Rozwój sektora turystyki aktywnej i przyjaznej srodowisku w powiecie gdanskim w latach 2004-2008. 4.35/5 (23)

Wstęp ………..5 Rozdzial I. Turystyka jako czynnik lokalnego rozwoju gospodarczego 1. Pojecie turystyki i ruchu turystycznego……….. 7 1.1 Znaczenie turystyki dla gospodarki w świetle statystyk ……….. 7 2. Miejsce turystyki w gospodarce swiata ……….. 13 2.1 Turystyka – podstawowe wskazniki……….. 13 2.2 Turystyka zrównowazona jako alternatywa turystyki masowej ……….. 17 2.3 Ekoturystyka jako podstawa koncepcji […]

Walory turystyczne Slowacji ze szczególnym uwzglednieniem Bratyslawy i Koszyc. 4.33/5 (18)

Wstęp ………….. 3 Rozdzial I. Slowacja – kraj tysiaca zamków. Wiadomosci ogólne 1.1. Ogólna charakterystyka regionu ………….. 7 1.2. Zarys historyczny ………….. 13 Rozdzial II. Charakterystyka wybranych miast Slowacji 2.1. Bratyslawa ………….. 17 2.1.1. Historia miasta ………….. 18 2.1.2. Walory antropogeniczne …………..20 2.1.3. Walory przyrodnicze ………….. 29 2.1.4. Zagospodarowanie turystyczne i dostepnosc komunikacyjna………….. 33 2.2. […]

Jerozolima – miasto trzech religii. 4.5/5 (18)

Wstęp……..3 Rozdzial I Dzieje Jerozolimy. 1.1. Historia miasta…….4 1.2. Jerozolima w czasach nowozytnych……..12 Rozdzial II Jerozolima – swiete miasto trzech religii. 2.1. Miasto Judaizmu……..17 2.2. Miasto Chrzescijanstwa…….23 2.3. Miasto Islamu……..24 Rozdzial III Jerozolima – walory turystyczne. 3.1. Dzielnica muzulmanska…….28 3.2. Dzielnica Zydowska……..33 3.3. Dzielnica Ormianska…….35 3.4. Dzielnica chrzescijanska……..43 3.5. Obrzeza Jerozolimy…….45 Zakończenie……..48 Bibliografia…….49 Spis fotografii…….51 […]