Walory turystyczne lasów województwa lubuskiego. 4.1/5 (20)

26 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Znaczenie lasów w turystyce

1.1. Pojęcie lasów
1.2. Lasy w Polsce
1.3. Wyznacznie terenów lesnych pod wypoczynek
1.4. Formy turystyki i wypoczynku na terenach lesnych


Rozdział II
Lasy województwa lubuskiego ich walory i funkcje

2.1. Polozenie oraz powieszchnie zajmowane przez lasy na ternie woj. lubuskiego
2.2. Krainy przyrodniczo-lesne
2.3. Zasoby atrakcji turystycznych woj. lubuskiego
2.4. Funkcje lasów


Rozdział III
Turystyczne wykorzystanie lasów woj. lubuskiego

3.1. Formy wypoczynku na terenach lesnych woj. lubuskiego
3.2. Lesne obiekty wypoczynkowe
3.4. Lagowski park krajaobrazowy
3.5. Pszczewski park krajobrazowy


Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Oceń