Szanse i perspektywy rozwoju turystyki w Europie Srodkowej i Wschodniej. 4.38/5 (24)

26 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp……….2

Rozdział
1.

1.1. Turystyka – zagadnienia ogólne i troche
historii………6
1.2. Czynniki rozwoju
turystyki………12
1.2.1. Czas wolny a
turystyka………12


Rozdział 2.
Rozwój turystyki w świetle globalnej
integracji systemów informacyjnych………17

2.1. Istota i dynamika rozwoju turystyki i przemyslu
turystycznego………17
2.2. Struktury funkcjonalne i instytucjonalne przemyslu
turystycznego………19
2.3. Strategia rozwoju
turystyki………22


Rozdział 3.
Turystyka do roku 2020 – raport Swiatowej
Organizacji Turystyki………24

3.1. Megatrendy w turystyce swiatowej………25
3.2. Przyszle trendy w turystyce — raport Miedzynarodowego
Zwiazku Turystyki………27
3.3. Prognozy rozwoju turystyki w Regionie
Europejskim………28
3.3.1. Zagrozenia i nowe szanse
dla
Europy………29
3.3.2. Rynek przyszlosci………30


Rozdział 4.
Turystyczna atrakcyjnosc wybranych
krajobrazów Europy Srodkowej i
Wschodniej………33

4.1 Bulgaria………34
4.1.1. Historia Bulgarii………34
4.1.2. Regiony
turystyczne………37
4.1.3. Ruch
turystyczny………45
4.2.
Rumunia………46
4.2.1. Historia
Rumunii………47
4.2.2. Regiony
turystyczne………49
4.2.3. Ruch
turystyczny………57
4.3. Wegry………58
4.3.1. Historia Wegier………59
4.3.2. Regiony
turystyczne………63
4.3.3. Ruch
turystyczny………71


Zakończenie………73
Bibliografia………76

Oceń