Agroturystyka jako forma i szansa aktywizacji terenów wiejskich

Wstęp

Rozdzial 1
Pojecie agroturystyki

1.1 Turystyka wiejska z agroturystyka
1.2 Formy turystyki alternatywnej i jej rozwój
1.3 Aspekty prawne agroturystyki

Rozdzial 2.
Agroturystyka jako forma wielofunkcyjnego rozwoju wsi

2.1 Ogólne czynniki prowadzenia działalności agroturystycznej
2.2 Rola doradztwa w przygotowaniu przedsiewziec agroturystycznych
2.3 Szanse i ograniczenia rozwoju agroturystyki
2.3.1 Szanse rozwoju agroturystyki
2.3.2 Ograniczenia rozwoju agroturystyki
2.3.3 Agroturystyka jako źródłodochodu
2.4 Sposoby aktywizacji terenów wiejskich agroturystyczna dzialalnosc gospodarcza

Rozdzial 3
Charakterystyka usług agro. na przykładzie gospodarstw kielecczyzny z wyróznieniem gminy xyz

3.1 Prezentacja gminy xyz
3.1.1 Rys historyczny gminy xyz
3.1.2 Gmina xyz obecnie
3.2 Rozwój agroturystyki w gminie xyz
3.3 Gospodarstwa ze swiadectwem ekolandu
3.4 Ekologiczne inwestycje w gminie xyz
3.4.1 Oczyszczalnia scieków w gminie


Podsumowanie
Literatura

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>