Stan i perspektywy rozwoju turystyki kwalifikowanej w regionie XYZ na Mazurach.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Polozenie badanego obszaru – jego rozmiary i dostepnosc komunikacyjna

1.1. Polozenie obszaru ……….5
1.2. Ludnosc ……….7
1.3. Dostepnosc komunikacyjna………. 10


Rozdzial II.
Charakterystyka srodowiska geograficznego

2.1. Uksztaltowanie powierzchni………. 12
2.2. Stosunki wodne………. 16
2.3. Klimat………. 17
2.4. Flora i fauna………. 19


Rozdzial III.
Walory naturalne i antropogeniczne

3.1. Walory naturalne………. 27
3.2. Walory antropogeniczne ……….30


Rozdzial IV.
Dotychczasowy rozwój turystyki na badanym obszarze

4.1. Baza noclegowa ……….35
4.2. Baza zywieniowa ……….40


Rozdzial V.
Turystyka kwalifikowana i jej uwarunkowania

5.1. Turystka piesza ……….43
5.2. Zeglarstwo, kajakarstwo ……….44
5.3. Turystyka pielgrzymkowa………. 45
5.4. Turystyka wiejska………. 48


Rozdzial VI.
Rola turystyki w gospodarce regionu………. 49

Zakończenie ……….58
Bibliografia ……….60
Spis fotografii ……….62


Wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt sms 4 PLN netto (4,92 PLN z VAT)