Stan i perspektywy rozwoju turystyki kwalifikowanej w regionie XYZ na Mazurach.


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Polozenie badanego obszaru – jego rozmiary i dostepnosc komunikacyjna

1.1. Polozenie obszaru ……….5
1.2. Ludnosc ……….7
1.3. Dostepnosc komunikacyjna………. 10


Rozdzial II.
Charakterystyka srodowiska geograficznego

2.1. Uksztaltowanie powierzchni………. 12
2.2. Stosunki wodne………. 16
2.3. Klimat………. 17
2.4. Flora i fauna………. 19


Rozdzial III.
Walory naturalne i antropogeniczne

3.1. Walory naturalne………. 27
3.2. Walory antropogeniczne ……….30


Rozdzial IV.
Dotychczasowy rozwój turystyki na badanym obszarze

4.1. Baza noclegowa ……….35
4.2. Baza zywieniowa ……….40


Rozdzial V.
Turystyka kwalifikowana i jej uwarunkowania

5.1. Turystka piesza ……….43
5.2. Zeglarstwo, kajakarstwo ……….44
5.3. Turystyka pielgrzymkowa………. 45
5.4. Turystyka wiejska………. 48


Rozdzial VI.
Rola turystyki w gospodarce regionu………. 49

Zakończenie ……….58
Bibliografia ……….60
Spis fotografii ……….62

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>