Czynniki przyrodnicze i ekonomiczne warunkujace rozwój turystyki kajakowej w Polsce. 4.14/5 (22)


Wprowadzenie

Rozdzial 1.
Znaczenie i istota turystyki aktywnej i kwalifikowanej w zyciu

współczesnego czlowieka
1. Aktywny wypoczynek produktem zachodniej
cywilizacji
2. Turystka kwalifikowana i turystyka
aktywna
3. Turystyka kajakowa jako przyklad aktywnego
wypoczynku


Rozdzial 2.
Czynniki korzystne i negatywne wpływajace na obecny poziom kajakarstwa w Polsce

1. Czynniki sprzyjajace rozwojowi turystyki
kajakowej
1.1. Polskie rzeki i jeziora – idealnymi trasami wedrówek
kajakowych
1.2. Walory pozaprzyrodnicze, umozliwiajace i uatrakcyjniajace splywy
kajakowe
1.3. Rola stowarzyszen i organizacji w rozwoju turystyki
kajakowej
1.4. Aspekt zdrowotny turystyki
kajakowej
2. Czynniki hamujace rozwój turystyki kajakowej w
Polsce


Rozdzial 3.
Popyt i podaz w turystyce

1. Popyt turystyczny i jego determinanty

2. Charakterystyka atrakcyjnych tras kajakowych, jako elementów pierwotnej podazy
turystycznej
2.1. Szlak Rospudy
2.2. Szlak Krutyni

2.3. Szlak Brdy i
Zbyrzycy
2.4.Szlak Wdy
2.5.Szlak Gwdy, Pilawy i
Rurzycy
2.6. Szlak Drawy
2.7. Szlak Raduni

Zakończenie
Bibliografia

Oceń