Atrakcyjność turystyczna wybranych zamków w Polsce.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp ………..4

Rozdzial I.
Historia i opis wybranych zamków w Polsce

1.1. Zamek w Bolkowie……….. 5
1.2. Zamek Chojnik……….. 10
1.3. Zamek w Niedzicy ………..12
1.4. Zamek w Ogrodziencu 16
1.5. Zamek w Pieskowej Skale ……….. 21
1.6. Zamek w Szamotulach ……….. 24
1.7. Zamek Krzyztopór w Ujezdzie ………..27

Rozdzial II.
Atrakcyjność legend zamkowych

2.1. Legendy zamku w Bolkowie ……….. 31
2.1.1. O pieknej kasztelance Annie ………..31
2.1.2. Blazen z Bolkowa ………..31
2.2. Legendy zamku Chojnik ……….. 32
2.2.1. Rycerz z Chojnik ………..32
2.3. Legendy zamku w Niedzicy ……….. 33
2.3.1. Biala Dama z Niedzickiego zamku ……….. 33
2.3.2. Dab Horvathów ……….. 33
2.3.3. Boleslaw i Brunhilda ………..34
2.4. Legendy zamku w Ogrodziencu ………..35
2.4.1. Czarny pies z Ogrodzienca……….. 35
2.5. Legendy zamku w Pieskowej Skale ……….. 36
2.5.1. Fantomy z Pieskowej Skaly ……….. 36
2.5.2. Tajemnice zamku Szafranców ………..37
2.6. Legendy zamku w Szamotulach 38
2.6.1. Czarna Ksiezniczka z Szamotul ………..38
2.7. Legendy zamku Krzyztopór w Ujezdzie ………..39
2.7.1. Husarz na zamkowych murach……….. 39
2.7.2. Widmowa para ……….. 39
2.7.3. Legenda o Krzyztoporze ………..39

Rozdzial III.
Ruch turystyczny w zamkach – dane statystyczne ………..40

3.1. Ruch turystyczny w Bolkowie ………..42
3.2. Ruch turystyczny na zamku w Chojniku ……….. 44
3.3. Ruch turystyczny w Niedzicy ……….. 46
3.4. Ruch turystyczny w Ogrodziencu ……….. 48
3.5. Ruch turystyczny w Pieskowej Skale ……….. 50
3.6. Ruch turystyczny w Szamotulach ……….. 52
3.7. Ruch turystyczny na zamku Krzyztopór w Ujezdzie………..54
3.8. Analiza porównawcza danych statystycznych ruchu turystycznego w obiektach zamkowych ……….. 56

Zakończenie ………..58
Bibliografia ……….. 59
Spis fotografii i rycin ………..60
Spis tabel ……….. 61


Wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt sms 4 PLN netto (4,92 PLN z VAT)