Przyszłość turystyki w Unii Europejskiej. 4.21/5 (19)

26 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………4

Rozdział I.
Znaczenie turystyki we Wspólnocie Europejskiej………5

1. Specyfika sektora turystycznego
1.1 Produkt turystyczny
1.2. Uslugi turystyczne
1.3. Formy turystyki
2. Statystyka i trendy
2.1. Trendy glówne oraz znaczenie w gospodarce
2.2. Zmiany demograficzne i przyszla ewolucja branzy

Rozdział II.
Nowa koncepcja turystyki europejskiej………35

1. Proces ‚Turyzm i Zatrudnienie’
1.1. Podnoszenie jakosci usług turystycznych
1.2. Informacja na temat turystyki
1.3. Szkolenia zwiekszajace kwalifikacje w przemysle turystycznym
1.4. Promowanie ochrony srodowiska i zrównowazonego rozwoju w turystyce
1.5. Uslugi oparte na technologiach informacyjnych i komunikacji
1.6. Narodowe Organizacje Turystyczne
2. Inne wazne kwestie turystyki europejskiej

Rozdział III.
Strategia i realizacja………58

1. Nowy impuls do zgodnej, zintegrowanej strategii
2. Dostepnosc niezbednej wiedzy oraz narzedzi
3. Tworzenie narzedzi koniecznych dla wdrazania specyficznych technicznych srodków
3.1. Informacja statystyczna
3.2. Europejskie zasady ‚Agendy 21’

Zakończenie………67
Bibliografia

Oceń