Przyszłość turystyki w Unii Europejskiej.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Znaczenie turystyki we Wspólnocie Europejskiej………5

1. Specyfika sektora turystycznego
1.1 Produkt turystyczny
1.2. Uslugi turystyczne
1.3. Formy turystyki
2. Statystyka i trendy
2.1. Trendy glówne oraz znaczenie w gospodarce
2.2. Zmiany demograficzne i przyszla ewolucja branzy

Rozdzial II.
Nowa koncepcja turystyki europejskiej………35

1. Proces ‚Turyzm i Zatrudnienie’
1.1. Podnoszenie jakosci usług turystycznych
1.2. Informacja na temat turystyki
1.3. Szkolenia zwiekszajace kwalifikacje w przemysle turystycznym
1.4. Promowanie ochrony srodowiska i zrównowazonego rozwoju w turystyce
1.5. Uslugi oparte na technologiach informacyjnych i komunikacji
1.6. Narodowe Organizacje Turystyczne
2. Inne wazne kwestie turystyki europejskiej

Rozdzial III.
Strategia i realizacja………58

1. Nowy impuls do zgodnej, zintegrowanej strategii
2. Dostepnosc niezbednej wiedzy oraz narzedzi
3. Tworzenie narzedzi koniecznych dla wdrazania specyficznych technicznych srodków
3.1. Informacja statystyczna
3.2. Europejskie zasady ‚Agendy 21’

Zakończenie………67
Bibliografia


Wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt sms 4 PLN netto (4,92 PLN z VAT)