Przyszłość turystyki w Unii Europejskiej.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Znaczenie turystyki we Wspólnocie Europejskiej………5

1. Specyfika sektora turystycznego
1.1 Produkt turystyczny
1.2. Uslugi turystyczne
1.3. Formy turystyki
2. Statystyka i trendy
2.1. Trendy glówne oraz znaczenie w gospodarce
2.2. Zmiany demograficzne i przyszla ewolucja branzy

Rozdzial II.
Nowa koncepcja turystyki europejskiej………35

1. Proces ‚Turyzm i Zatrudnienie’
1.1. Podnoszenie jakosci usług turystycznych
1.2. Informacja na temat turystyki
1.3. Szkolenia zwiekszajace kwalifikacje w przemysle turystycznym
1.4. Promowanie ochrony srodowiska i zrównowazonego rozwoju w turystyce
1.5. Uslugi oparte na technologiach informacyjnych i komunikacji
1.6. Narodowe Organizacje Turystyczne
2. Inne wazne kwestie turystyki europejskiej

Rozdzial III.
Strategia i realizacja………58

1. Nowy impuls do zgodnej, zintegrowanej strategii
2. Dostepnosc niezbednej wiedzy oraz narzedzi
3. Tworzenie narzedzi koniecznych dla wdrazania specyficznych technicznych srodków
3.1. Informacja statystyczna
3.2. Europejskie zasady ‚Agendy 21’

Zakończenie………67
Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>