Muzeum Auschwitz-Birkenau jako miejsce docelowe turystyki edukacyjnej.


Wstęp………3

Rozdzial I
Zalozenia metodoligiczne badan

1.1. Przedmiot i cel badan………5
1.2. Problem badawczy i hipotezy………6
1.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………8


Rozdzial II
Problem w literaturze

2.1. Charakterystyka podstawowych pojec………11
2.2. Turystyka edukacyjna dzieci i młodzieży szkolnej………18
2.3. Wycieczka jako forma realizacji programów szkolnych………21
2.4. Rola muzeum w dydaktyce………26

Rozdzial III
Charakterystayka omawianego obiektu

3.1. Geneza obozu………30
3.2. Rozbudowa oraz rozwój obozu i jego filii………33
3.3. Historia Muzeum………37
3.3.1. Historia muzeum w datach………38
3.4. Struktura organizacyjna Muzeum………46
3.4.1. Miedzynarodowa Rada Oswiecimska………52
3.5. Środki na utrzymanie Muzeum………53
3.5.1. Fundacja Pamieci Ofiar Obozu Zaglady Auschwitz-Birkenau………54
3.5.2. Fundacja Ronalda Laudera………55


Rozdzial IV
Działalność muzemum Auschwitz-Birkenau w Oswiecimiu jako placówki dydaktyczno- naukowej

4.1. Działalność naukowa………57
4.2. Działalność w zakresię edukacji………59
4.2.1. Ksztalcenie nauczycieli………60
4.2.2. Ksztalcenie uczniów i studentów………61
4.3. Trasy tematyczne………62
4.3.1. Zwiedzanie bylego KL Auschwitz I………63
4.3.2. Zwiedzanie bylego KL Auschwitz II – Birkenau………65


Podsumowanie o wnioski………68
Bibliografia………70
Zalaczniki………72-121

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>