Tag: dane finansowe do pracy magisterskiej

Zarządzanie finansami w turystyce

Przez administrator

Wprowadzenie……….5 1. Zarządzanie finansami przedsiebiorstw turystycznych. 1.1. Ogólna charakterystyka działalności turystycznej……….7 1.2. Pojęcie i cel zarządzania finansami……….17 1.3. Uwarunkowania decyzji…