Ocena wykorzystania środków finansowych Unii Europejskiej w gminie na przykładzie miasta/gminy XYZ


Wstęp………… 4

Rozdzial I
Fundusze Unii Europejskiej

1. Narodowy Plan Rozwoju podstawa wykorzystania unijnych środków pomocowych………… 6
2. Cele i zadania polityki strukturalnej Unii Europejskiej………… 7
3. Instrumenty polityki regionalnej oraz źródła finansowania………… 10
4. Charakterystyka Funduszy Strukturalnych …………13
5. Dostepnosc funduszy pomocowych dla jednostek samorządu gminnego………… 17


Rozdzial II
Samorzad gminny

1. Gmina podstawowa wspólnota samorzadowa …………20
2. Zadania i zakres działania gminy …………23
2.1 Zadania wlasne …………24
2.2 Zadania zlecone …………25
3. Organy gminy i ich kompetencje …………26
3.1 Rada gminy …………26
3.2 Wójt(burmistrz prezydent)………… 30
4. Gminna gospodarka finansowa………… 33
4.1 Budżet gminy …………33
4.2 Dochody gminy …………34
4.3 Wydatki gminy …………36


Rozdzial III
Metodologia badan

1. Problem badawczy …………38
2. Przedmiot badan …………39
3. Cel badan …………41
4. Metody badawcze………… 41


Rozdzial IV
Wykorzystanie środków finansowych Unii Europejskiej w Gminie XYZ

1. Analiza wykorzystania funduszy strukturalnych w XYZ………… 43
2. Problemy Gminy XYZ podczas przygotowania i w trakcie realizacji projektów………… 49
3. Analiza ankiety …………53
4. Wnioski………… 61


Zakończenie………… 63
Aneks do ankiety………… 65
Literatura …………68
Wykaz stron internetowych………… 69
Spis rysunków i tabel …………70


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>