Rola turystyki w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 4.14/5 (21)


Wstęp……….9

Rozdzial 1.
Charakterystyka gminy Busko-Zdrój……….15

1.1. Historia gminy
1.2. Ogólna charakterystyka gminy
1.3. Budżet gminy
1.4. Walory przyrodnicze, zasoby naturalne i turystyka
1.5. Infrastruktura techniczna
1.6. Ochrona zdrowia, pomoc spoleczna i bezpieczenstwo publiczne
1.7. Oswiata i kultura
1.8. Polityka przestrzenna i inwestycje gminne

Rozdzial 2.
Gmina, jej funkcjonowanie i sposoby finansowania inwestycji ………. 49

2.1.Samorzad gminny I jego zadania
2.2.Struktura administracyjna Urzędu Gminy Busko-Zdrój
2.3. Sposoby finansowania inwestycji
2.4. Zagraniczne źródła finansowania inwestycji gminnych

Rozdzial 3.
Plany rozwojowe Miasta i Gminy Busko-Zdrój ……….65

3.1. Misja, wizja oraz cele strategiczne
3.2.Analiza SWOT
3.3. Program Rozwoju Lokalnego Gminy


Rozdzial 4.
Strategia Rozwoju ………. 78

4.1. Funkcjonowanie strategii oraz źródła jej finansowania
4.2. Rozwój turystyki
4.3. Analiza porównawcza wskazników realizacji strategii
4.4. Szanse rozwojowe gminy


Zakończenie ………. 98
Spis wykorzystanych zródel i opracowan
Spis ilustracji i wykresów
Spis tabel……..105

Oceń