Analiza wykorzystania środków z funduszy unijnych na inwestycje w gminie miejsko – wiejskiej XYZ.


Wstęp………5

Rozdzial I.
Gmina i jej zadania w strukturze samorządu terytorialnego

1.1. Pojecie i charakterystyka samorządu terytorialnego ………7
1.2. Zadania samorządu terytorialnego………11
1.3. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego………15
1.4. Zadania gminy ………18

Rozdzial II.
Gmina miejsko wiejska XYZ jako obekt badan- charakterystyka spoleczno gospodarcza

2.1. Polozenie geograficzne i podzial administracyjny………21
2.2. Charakterystyka demograficzna………23
2.3. Sytuacja gospodarcza………27
2.3.1. Rolnictwo………27
2.3.2. Działalność pozarolnicza………29
2.3.3. Rynek pracy………32
2.4. Cele strategiczne i priorytety rozwojowe………36

Rozdzial III.
Przedakcesyjna i akcesyjna pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego

3.1. Unia Europejska – cele i źródła wspierania finansowego jednostek samorządu terytorialnego 41
3.2. Fundusze przedakcesyjne jako instrumenty finansowe Unii Europejskiej………47
3.2.1. Program PHARE………47
3.2.2. Program ISPA………49
3.2.3. Program SAPARD………51
3.3. Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej………53
3.4. Kryteria przyznawania pomocy jednostkom samorządu terytorialnego………57

Rozdzial IV.
Środki unijne w mieście i gminie XYZ

4.1. Inwestycje realizowane przez gmine i miasto z funduszy unijnych………60
4.1.1. Zadania inwestycyjne z udzialem środków przedakcesyjnych………60
4.1.2. Zadania inwestycyjne z udzialem środków akcesyjnych………64
4.2. Analiza nakladów na zadania inwestycyjne ze środków Unii Europejskiej………71
4.3. Ocena zagospodarowania środków unijnych na finansowanie zadan gminy i miasta………74

Zakończenie ………76
Bibliografia ………78
Spis tabel ………81
Spis rysunków ………82
Spis fotografii ………83
Streszczenie ………84


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>