Analiza wykorzystania środków z funduszy unijnych na inwestycje w gminie miejsko – wiejskiej XYZ.

26 października 2015 0 Przez administrator

Wstęp………5

Rozdział I.
Gmina i jej zadania w strukturze samorządu terytorialnego
1.1. Pojęcie i charakterystyka samorządu terytorialnego ………7
1.2. Zadania samorządu terytorialnego………11
1.3. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego………15
1.4. Zadania gminy ………18

Rozdział II.
Gmina miejsko wiejska XYZ jako obiekt badan- charakterystyka spoleczno gospodarcza

2.1. Położenie geograficzne i podział administracyjny………21
2.2. Charakterystyka demograficzna………23
2.3. Sytuacja gospodarcza………27
2.3.1. Rolnictwo………27
2.3.2. Działalność pozarolnicza………29
2.3.3. Rynek pracy………32
2.4. Cele strategiczne i priorytety rozwojowe………36

Rozdział III.
Przedakcesyjna i akcesyjna pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego

3.1. Unia Europejska – cele i źródła wspierania finansowego jednostek samorządu terytorialnego 41
3.2. Fundusze przedakcesyjne jako instrumenty finansowe Unii Europejskiej………47
3.2.1. Program PHARE………47
3.2.2. Program ISPA………49
3.2.3. Program SAPARD………51
3.3. Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej………53
3.4. Kryteria przyznawania pomocy jednostkom samorządu terytorialnego………57

Rozdział IV.
Środki unijne w mieście i gminie XYZ

4.1. Inwestycje realizowane przez gminę i miasto z funduszy unijnych………60
4.1.1. Zadania inwestycyjne z udziałem środków przedakcesyjnych………60
4.1.2. Zadania inwestycyjne z udziałem środków akcesyjnych………64
4.2. Analiza nakładów na zadania inwestycyjne ze środków Unii Europejskiej………71
4.3. Ocena zagospodarowania środków unijnych na finansowanie zadań gminy i miasta………74

Zakończenie ………76
Bibliografia ………78
Spis tabel ………81
Spis rysunków ………82
Spis fotografii ………83
Streszczenie ………84