Fundusze unijne a rozwój infrastruktury technicznej w Polsce.

<strong
<br

Wstęp 4<br
<brRozdzial I <brFundusze strukturalne Unii Europejskiej <br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1 Charakterystyka środków finansowych Unii Europejskiej ………6<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2 Metody pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej ……… 18<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3 Narodowa Strategia Spójnosci, jako polski plan pozyskiwania srodków
finansowych Unii Europejskiej ………23<br
<br<strongRozdzial II <brAnaliza polskiej infrastruktury technicznej <br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1 Wprowadzenie do terminologii infrastruktury technicznej ………26<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2 Źródła finansowania rozwoju infrastruktury technicznej ………31<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.3 Charakterystyka polskiej infrastruktury technicznej ………37<br
<br<strongRozdzial III <brWykorzystanie funduszy unijnych w rozwoju
infrastruktury technicznej <br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko ………44<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ………48<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.3 Program Operacyjny Kapital Ludzki ………51<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.4 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej ………53<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.5 Zarządzanie funduszami strukturalnymi ………55<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.6 Skutki wykorzystania funduszy strukturalnych na rozwój infrastruktury technicznej w Polsce……… 61<br
<br<strongZakończenie 67<br
Źródła <br
&ensp;&ensp;&ensp;1. Literatura ………69<br
&ensp;&ensp;&ensp;2. Akty prawa ………70<br
&ensp;&ensp;&ensp;3. Internet ………71<br
&ensp;&ensp;&ensp;4. Wykaz rysunków i tabel 72<br
<br

&ensp;&ensp;&ensp;
</strong
<br

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>