Fundusze jako instrumenty finansowe polityki strukturalnej i ich znaczenia dla polskiej gospodarki


Wstęp……… 3

Rozdzial I
Istota, zasady i instrumenty polityki strukturalnej unii europejskiej.

1.1. Istota i geneza funduszy strukturalnych Unii Europejskiej……… 6
1.2. Cele i zasady działania funduszy strukturalnych……… 10
1.3. Fundusze jako instrumenty finansowe realizacji celów polityki strukturalnej……… 17
1.4. Rozmiary i struktura środków w perspektywie finansowej z lat 2000-2006, a priorytety Nowej Perspektywy Finansowej 2007-2013 – analiza porównawcza ……… 20

Rozdzial II
System zarządzania programami wspólfinansowanymi z funduszy strukturalnych.

2.1. Instytucje zarzadzajace instrumentami finansowymi w Polsce……… 26
2.2. Zasady zarządzania środkami finansowymi obowiazujace w latach 2000-2006……… 29
2.3. Monitoring i ocena wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej……… 32
2.4. Szczególowe zasady przeprowadzania audytu wewnetrznego i wewnetrznej kontroli finansowej………39
2.5. Rozdysponowanie środków wspólnotowych pomiedzy województwa w Polsce w latach 2007-2013 47

Rozdzial III
Dokumentacja i procedura finansowania okreslajaca ramy wsparcia dla Polski z funduszy strukturalnych po przystapieniu do Unii Europejskiej

3.1. Procedura aplikowania o dofinansowanie ze środków wspólnotowych na przykładzie ZPORR……… 53
3.2. Procedura rozpatrywania wniosku w państwach Unii Europejskiej……… 56
3.3. Zasady finansowania i formy platnosci z funduszy strukturalnych……… 59
3.4. Procedura finansowania projektów realizowanych w oparciu o fundusze strukturalne………64
3.4.1. Zmiany zasad zarządzania finansowego w stosunku do okresu 2000-2006……… 64
3.4.2. Pomoc finansowa dla gmin wiejskich w ramach funduszy strukturalnych……… 65
3.4.3. Dotowanie polskich firm przez Unie Europejska 68

Rozdzial IV
wykorzystanie środków strukturalnych przez Polske po uzyskaniu czlonkostwa a perspektywy na przyszlosc.

4.1. Dotychczasowe doswiadczenia w zakresię absorpcji unijnych środków strukturalnych przez Polske……… 72
4.2. Perspektywy wykorzystania funduszy strukturalnych przez Polske w przyszlosci – analiza szans i zagrozen……… 78

Zakończenie……… 84
Bibliografia ……… 86
Spis rysunków……… 90
Spis tabel……… 91
Summary……… 92

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>