Analiza tradycyjnych oraz nowych form indywidualnych ubezpieczen zyciowych na przykładzie PZU, Commercial Union i Nationale-Nederlanden. 4.3/5 (30)

26 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp …………3

Rozdział I.
Zarys historii ubezpieczen na zycie. …………5

1.1. Poczatki ubezpieczen na zycie i ich ewolucja. …………5
1.1.1. Pierwsze przejawy ubezpieczen (‘praubezpieczenia’) od starozytnosci do sredniowiecza. …………5
1.1.2. Okres drugi rozwoju ubezpieczen: druga polowa IV wieku do wieku XVII wlacznie. …………6
1.1.3. Pierwsze zaklady ubezpieczen na zycie na swiecie (wiek XVIII). …………9
1.1.4. Wiek XVIII i pierwsza polowa wieku XIX jako trzeci okres rozwoju ubezpieczen. …………11
1.1.5. Pierwsza i druga wojna swiatowa jako hamulce rozwoju ubezpieczen na swiecie. …………12
1.1.6. Okres wspólczesnych ubezpieczen. …………13
1.2. Rozwój ubezpieczen na zycie w Polsce. …………14
1.2.1. Poczatki ubezpieczen na ziemiach polskich. …………14
1.2.2. Ubezpieczenia na zycie w okresie zaborów. …………15
1.2.3. Ubezpieczenia zyciowe w okresie miedzywojennym. …………16
1.2.4. Ubezpieczenia zyciowe w Polsce Ludowej (lata 1945-1989). …………17
1.2.4.1. Okres pierwszy – lata 1945-1951. …………18
1.2.4.2. Okres drugi – lata 1952-1984. …………19
1.2.4.3. Okres trzeci – lata 1984-1990. …………24


Rozdział II.
Podstawowe pojęcia, funkcje oraz zagadnienia prawne ubezpieczen zyciowych. …………27

2.1. Podstawowe pojęcia ubezpieczen zyciowych. …………27
2.2. Umowa ubezpieczenia na zycie. …………29
2.2.1. Definicja oraz zawarcie umowy ubezpieczenia zyciowego. …………29
2.2.2.Strony umowy ubezpieczenia zyciowego i inne podmioty stosunku prawnego ubezpieczenia zyciowego oraz ich podstawowe obowiazki. …………32
2.2.3. Ogólne warunki ubezpieczenia. …………34
2.2.4. Zakres odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen. …………36
2.2.5. Wygasniecie stosunku prawnego ubezpieczenia zyciowego …………38
2.3. Podstawy prawne ubezpieczen na zycie w Polsce. …………40
2.3.1. Charakterystyka prawa ubezpieczen i jego zródel. …………40
2.3.2. Regulacja prawna działalności ubezpieczeniowej w Polsce. …………41


Rozdział III.
Obraz obecnego rynku ubezpieczen na zycie oraz rodzaje tredycyjnych i nowoczesnych produktów ubezpieczenia jednostkowego. …………45

3.1. Ubezpieczenia na zycie w warunkach gospodarki rynkowej. …………45
3.1.1. Czynniki warunkujace rozwój ubezpieczen zyciowych w Polsce. …………47
3.1.2. Przemiany na polskim rynku ubezpieczen zyciowych w latach 1989-1998. …………50
3.1.3. Koniunktura ubezpieczeniowa w latach 1996 -1997. …………54
3.1.4. Rynek ubezpieczen na zycie w pierwszej polowie 1998 roku. …………59
3.1.5. Obraz rynku polskich ubezpieczycieli. …………61
3.2. Tradycyjne produkty jednostkowego ubezpieczenia na zycie. …………62
3.2.1. Ubezpieczenia na zycie o charakterze oszczednosciowym i ubezpieczenia o charakterze ochronnym. …………63
3.2.2. Ubezpieczenie na wypadek smierci. …………65
3.2.3. Ubezpieczenia na dozycie. …………69
3.2.4. Ubezpieczenia mieszane – na smierc i dozycie. …………71
3.2.5. Renty zyciowe oraz ubezpieczenia na dwa zycia. …………73
3.2.6. Ubezpieczenia posagowe. …………77
3.2.7. Produkty z rosnaca i malejaca suma ubezpieczenia. …………81
3.3. Nowe formy ubezpieczen indywidualnych. …………83
3.3.1. Ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym. …………83
3.3.2. Ubezpieczenia uniwersalne z funduszem inwestycyjnym. …………85


Rozdział IV.
Analiza porównawcza wybranych produktów indywidualnego ubezpieczenia zyciowego oferowanych przez PZU Zycie S.A., Commercial Union i Nationale-Nederlanden. …………88

4.1. Powszechny Zaklad Ubezpieczen na Zycie S.A. …………88
4.1.1. Z kart historii PZU S.A. …………88
4.1.2. Kondycja finansowa Powszechnego Zakladu Ubezpieczen Zycie S.A. …………89
4.1.2.1. Klopoty finansowe bylego monopolisty oraz jego spadajacy udzial w rynku. …………90
4.1.3. Oferta ubezpieczeniowa najwiekszego polskiego zakladu ubezpieczeniowego. …………90
4.1.3.1. Ubezpieczenie jednostkowe J z jego wariantami. …………91
4.1.3.2. Indywidualne Ubezpieczenie Emerytalne ‘Pogodna Jesien’ jako nowoczesne ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym. …………92
4.2. Commercial Union Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie Polska S.A. …………94
4.2.1. Historia Commercial Union na swiecie. …………94
4.2.2. Commercial Union na polskim rynku finansowym, jego wyniki, oraz plany i perspektywy rozwoju. …………95
4.2.3. Oferta ubezpieczeniowa Commercial Union. …………98
4.2.3.1. Ubezpieczenie Uniwersalne PLUS w dwóch wersjach: Ochrona Zycia i Ochrona Maksymalna jako najpopularniejszy produkt Commercial Union. …………104
4.3. Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie Nationale Nederlanden Polska S.A. …………110
4.3.1. Historia i dzien dzisiejszy Nationale Nederlanden. …………110
4.3.2. Sytuacja Nationale-Nederlanden na polskim rynku finansowym. …………111
4.3.3. Oferta ubezpieczeniowa Towarzystwa ubezpieczen na Zycie Nationale-Nederlanden Polska S.A. …………114
4.3.3.1. Ubezpieczenie z Funduszem Inwestycyjnym jako nowa, przyszlosciowa forma ubezpieczen i gromadzenia kapitalu. …………118
4.4. Zestawienie produktów ubezpieczenia indywidualnego oferowanych przez PZU Zycie S.A., Commercial Union, i Nationale-Nederlanden. …………121


Zakończenie …………127
Literatura …………130
Spis tabel …………135
Spis wykresów …………136

Oceń