Systemy motywacyjne w Auto Center Szic oraz Autosalon Sizc.


Wstęp………..4

Rozdzial I
Motywowanie pracowników jako element zarządzania przedsiebiorstwem

1. Znaczenie kapitału ludzkiego w wybranych szkolach zarządzania………..6
2. Definicja motywacji i motywowania oraz jej cele i funkcje………..8
3. Teorie motywacji………..12
3.1 Teoria tresci ………..12
3.2 Teoria procesu ………..16
4. Narzedzia motywacji……….. 20
4.1. Finansowe narzedzia motywowania pracowników ………..20
4.2 Systemowe narzedzia motywowania pracowników……….. 21
4.3 Indywidualne narzedzia motywowania pracowników……….. 23


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

1. Problem badawczy oraz cel badan ………..28
2. Przedmiot badan oraz hipotezy badawcze……….. 29
3. Metody, techniki i narzedzia badawcze……….. 30
4. Charakterystyka podmiotu badan……….. 31


Rozdzial III
Analiza systemu motywowania pracowników w firmie AUTO Center Szic oraz Autosalon Szic.

1. Staz pracowników………..35
2. Poziom zadowolenia z pracy……….. 36
3. Sprawiedliwosc przyznawania premii, atmosfera w pracy oraz postrzeganie kierownictwa ………..38
4. Motywacja finansowa i pozafinansowa ………..41


Rozdzial IV
Ocena efektywnosci systemów motywacyjnych w badanych przedsiębiorstwach

1. Czynniki motywujace, poziom zadowolenia z pracy oraz ocena pracy kierownictwa……….. 45
2. Motywatory finansowe oraz niefinansowe……….. 48


Zakończenie……….. 52
Bibliografia……….. 55
Spis rysunków:……….. 57
Spis tabel: ………..58
Spis wykresów:……….. 59
Zalacznik nr 1: Kwestionariusz ankiety ………..60


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>