Mobbing w miejscu pracy. Skala zjawiska. 4.24/5 (29)


Wstęp

Rozdzial I
Teoretyczne zagadnienia mobbingu

1.1. Definicje mobbingu
1.2. Mobbing jako przedmiot badan
1.3. Przyczyny mobbingu
1.4. Rodzaje mobbingu
1.5. Skutki mobbingu


Rozdzial II
Podstawy prawne ochrony przed mobbingiem

2.1. Prawo do ochrony pracowników przed mobbingiem w aktach prawnych
2.2. Ochrona przed mobbingiem w Konstytucji RP
2.3. Pojecie mobbingu w świetle art. 94³ kodeksu pracy
2.4. Odpowiedzialnosc pracodawcy z tytułu mobbingu
2.5. Zagadnienia procesowe ochrony przed mobbingiem w stosunkach pracy


Rozdzial III
Metodologia badan

3.1. Cel badan
3.2. Przedmiot badan
3.3. Problemy i hipotezy
3.4. Metody, techniki, narzedzia badawcze
3.5. Charakterystyka grupy badawczej


Rozdzial IV
Skala zjawiska mobbingu w świetle badan wlasnych

4.1. Rodzaje mobbingu
4.2. Sprawcy mobbingu
4.3. Czas trwania przesladowan
4.4. Skutki mobbingu
4.5. Podsumowanie i wnioski


Zakończenie
Bibliografia


Oceń