Raporty zarzadcze wykorzystywane w controllingu na przykładzie przedsiębiorstwa z branzy hotelarskiej

17 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………..5

Rozdział I
Istota oraz znaczenie controllingu w przedsiębiorstwie

1.1.Cel i zakres rachunkowosci zarzadczej……….. 8
1.2.Pojęcie i interpretacja controllingu……….. 12
1.3.Controlling a rachunkowosc ……….. 15
1.4.Klasyfikacja oraz funkcje controllingu ………..19
1.5.Zadania i rola controllera ……….. 26

Rozdział II
Raporty zarzadczy w przedsiębiorstwie

2.1.Znaczenie informacji w nowoczesnym przedsiębiorstwie……….. 30
2.2.Istota oraz przesłanki raportowania ………..34
2.3.Cechy i rodzaje raportów sporzadzanych w przedsiębiorstwie……….. 38
3.1.Zewnetrzna sprawozdawczosc finansowa ………..41
3.2.Wewnetrzna sprwozdawczosc finansowa ……….. 43
3.4.Organizacja sprawozdawczosci w przedsiębiorstwie……….. 46
3.5.Raportowanie jako podstawa zarządzania organizacja………..50

Rozdział III
Raporty zarzadcze w przedsiębiorstwie hotelarskim

3.1.Ogólna charakterystyka branzy hotelarskiej oraz spółki Twardowski……….. 56
3.2.Specyfika zarządzania hotelem………..61
3.3.System klasyfikacji przychodów i kosztów, a struktura organizacyjna hotelu………..67
3.4.Raporty zarzadzcze w przedsiębiorstwie hotelarskim………..76
3.4.1.Charakterystyczne mierniki oceny działalnosci………..78
3.4.2.Zarządzanie przychodami operacyjnymi………..83
3.4.3.Zarządzanie kosztami ………..87
3.4.4.Budzetowanie, a strategiczna karta wyników………..90

Zakończenie ……….. 96
Spis schematów………..99
Bibliografia……….. 101