Controlling finansowy jako element rachunkowosci zarzadczej.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp.

Rozdzial I
Organizacja controllingu w przedsiębiorstwie.

1.1. Istota i zakres controllingu.
1.2. System controllingu w przedsiębiorstwie.
1.3. Rola i zadania controllera.
1.4. Organizacja i funkcje dzialu controllingu w przedsiębiorstwie


Rozdzial II
Budzetowanie kosztów w przedsiębiorstwie.

2.1. Pojecie kosztów w rozumieniu controllingu.
2.2. Metody szacowania i pomiaru kosztów.
2.3. Przebieg procedury budżetowania.


Rozdzial III
Potrzeba i możliwości organizacji controllingu finansowego w Olsztynskim Miejskim Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. Z o.o..

3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa.
3.2. Znaczenie controllingu w zarządzaniu firma na przykładzie MPEC Sp. z o.o.
3.2.1. Wdrazanie systemu controllingu.
3.2.2. Osrodki kosztów.
3.2.3. Budzetowanie.
3.2.4. Fundusz controllera.
3.2.5. Rola controllingu w realizacji podstawowych zadan firmy.


Zakończenie.
Bibliografia.
Spis rysunków i tabel


ďťż

Aby pobrać materiał, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 75550

Wpisz otrzymany kod:

Koszt 5 PLN netto (6,15 PLN z VAT)