Controlling finansowy jako element rachunkowosci zarzadczej.


Wstęp.

Rozdzial I
Organizacja controllingu w przedsiębiorstwie.

1.1. Istota i zakres controllingu.
1.2. System controllingu w przedsiębiorstwie.
1.3. Rola i zadania controllera.
1.4. Organizacja i funkcje dzialu controllingu w przedsiębiorstwie


Rozdzial II
Budzetowanie kosztów w przedsiębiorstwie.

2.1. Pojecie kosztów w rozumieniu controllingu.
2.2. Metody szacowania i pomiaru kosztów.
2.3. Przebieg procedury budżetowania.


Rozdzial III
Potrzeba i możliwości organizacji controllingu finansowego w Olsztynskim Miejskim Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. Z o.o..

3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa.
3.2. Znaczenie controllingu w zarządzaniu firma na przykładzie MPEC Sp. z o.o.
3.2.1. Wdrazanie systemu controllingu.
3.2.2. Osrodki kosztów.
3.2.3. Budzetowanie.
3.2.4. Fundusz controllera.
3.2.5. Rola controllingu w realizacji podstawowych zadan firmy.


Zakończenie.
Bibliografia.
Spis rysunków i tabel


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>