Analiza i ocena kondycji finansowej gminy XYZ

Wstęp………..3 Rozdział I Sprawozdania finansowe w procesie zarządzania       1.1 Ogólne zagadnienia dotyczące rachunkowości……….. 5 1.2 Istota sprawozdań finansowych i zasady ich sporządzania ………..10 1.3 Rodzaje sprawozdań finansowych ………..15 1.4 Strony zainteresowane sytuacją finansową i majątkową firm ………..21 Rozdział II Charakterystyka Więcej

 

Wdrożenie zarządzania logistycznego w małych i średnich przedsiębiorstwach

Wstęp………5 Rozdzial I. Ewolucja systemów informatycznych wspomagajacych zarzadzanie. Systemy klasy MRP 1.1. Istota Zintegrowanych Systemów Informatycznych………7 1.2. Ewolucja systemów do wspomagania zarządzania………8 1.3. Powstanie systemów klasy MRP………8 1.4. Cele MRP………9 1.5. Dane wejsciowe i wyjsciowe MRP……… 9 1.6. Economic Order Więcej

 

Elementy wyniku finansowego.

Wstęp………5 Rozdzial I Istota wyniku finansowego 1.1. Pojecie i znaczenie wyniku finansowego……… 7 1.2. Regulacje prawne wyniku finansowego……… 9 1.3. Ustalanie wyniku finansowego jako rezultat procesów gospodarczych……… 12 1.4. Wynik finansowy a wynik podatkowy……… 13 1.5. Wynik finansowy a wynik Więcej

 

Formy ewidencji działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach.

Wstęp Rozdzial I Rola rachunkowosci w działalności przedsiebiorstw 1. Zadania rachunkowosci 2. Rodzaje rachunkowosci 3. Znaczenie rachunkowosci Rozdzial II Male przedsiębiorstwa i ich miejsce w gospodarce narodowej 1. Pojecie i rozwój małych firm 2. Miejsce i znaczenie małych przedsiebiorstw w Więcej

 

Rachunkowość małych przedsiebiorstw. Ryczaltowa forma rozliczen.

Wstęp………..3 Rozdzial I Przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej………..6 1. Istota i zadania przedsiębiorstwa 2. Rodzaje przedsiebiorstw 3. Znaczenie małych przedsiebiorstw w gospodarce narodowej Rozdzial II Rachunkowość przedsiębiorstwa………..28 1. Zadania rachunkowosci 2. Rodzaje rachunkowosci 3. Ewidencja działalności małych firm Rozdzial III Ryczalt Więcej

 

Ewidencja działalności małych przedsiebiorstw – podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Wstęp………..2 Rozdzial I Male przedsiębiorstwa i ich znaczenie w gospodarce……….. 4 narodowej 1. Istota i podzial przedsiebiorstw 2. Miejsce i znacznie małych przedsiebiorstw w rozwoju gospodarczym kraju Rozdzial II Formy ewidencji działalności małych przedsiebiorstw………..22 1. Istota i zasady rachunkowosci 2. Więcej

 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako jeden ze sposobów rozliczeń podatkowych małych przedsiebiorstw.

Wstęp………..3 Rozdzial I Przedsiebiorstwo i jego miejsce w gospodarce narodowej…………5 1. Istota i rodzaje przedsiebiorstw 2. Rola rachunkowosci w działalności przedsiebiorstw Rozdzial II Male przedsiębiorstwa…………28 1. Podzial małych przedsiebiorstw 2. Znaczenie małych przedsiebiorstw w ekonomice kraju oraz perspektywy ich rozwoju Więcej

 

Rachunkowość zarzadcza

Rozdzial 1. Rachunkowość zarzadcza…………4 1.1 Zarys historii rachunkowosci 1.2. Pojecie, funkcje i metody rachunkowosci 1.3. Rachunkowość finansowa 1.4. Pojecie i geneza rachunkowosci zarzadczej 1.5 Rachunkowość zarzadcza, a rachunkowosc finansowa 1.6 Glówne rodzaje problemów decyzyjnych rozwiazywanych w ramach rachunkowosci zarzadczej Rozdzial Więcej

 

Rachunkowość w zarządzaniu środkami trwałymi.

Wstęp………3 Rozdzial I.Rzeczowy majatek trwaly w firmie 1.1 Istota i znaczenie środków trwałych w firmie………4 1.2 Rzeczowy majatek trwaly w polskim prawie bilansowym i podatkowym………12 1.3 Kryteria grupowania środków trwalych………16 1.4 Istota i metody wyceny środków trwalych………21 1.5 Rodzaje wartosci Więcej

 

Proces przechodzenia na ksiegi rachunkowe na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp………4 Rozdzial I. Formy i zasady opodatkowania jednostek gospodarczych ………6 1.1 Podstawy prawne działalności gospodarczej 1.2 Opodatkowanie jednostek gospodarczych 1.3 Obowiazek prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów 1.4 Obowiazek zakladania i prowadzenia ksiag rachunkowych Rozdzial II. Zasady prowadzenia ewidencji w Więcej

 

Charakterystyka i klasyfikacja rozrachunków w rachunkowości.

Wstęp ……….3 Rozdzial I. Istota i klasyfikacja rozrachunków ……….4 1.1. Pojecie rozrachunków 1.2. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 1.3. Rozrachunki publiczno-prawne 1.4. Rozrachunki z pracownikami 1.5. Pozostale rozrachunki 1.6. Odpisy aktualizujace rozrachunki Rozdzial II. Zasady dokumentowania i ewidencja poszczególnych grup Więcej

 

Rachunkowość budżetowa na przykładzie jednostki X OHP dzialajacej na terenie województwa malopolskiego za lata 2004 – 2006.

Wstęp………4 Rozdzial I Charakterystyka sektora finansów publicznych w Polsce 1.1 Charakterystyka sektora finansów publicznych………5 1.2 Zadania podmiotów sektora publicznego………12 1.3 Budżet państwa, a budżet samorządu terytorialnego………15 1.4 Klasyfikacja budżetowa………21 Rozdzial IIRachunkowość jednostki budżetowej 2.1 Podstawowe zasady rachunkowosci jednostek budżetowych………29 2.2 Więcej

 

Amortyzacja podatkowa środków trwałych oraz wartosci materialnych na tle amortyzacji bilansowej.

Wstęp………3 Rozdzial 1 Środki trwale………5 1.1 Pojecie środków trwałych w prawie bilansowym 1.2 Pojecie środków trwałych w prawie podatkowym 1.3 Podstawowe róznice w definiowaniu środków trwalych 1.4 Ustalenie wartosci poczatkowej środków trwalych 1.5 Zmiana wartosci poczatkowej środków trwalych Rozdzial 2 Więcej

 

Wartosci poznawcze i specyfika rachunkowosci rolnej na podstawie danych indywidualnego gospodarstwa rolnego

Wstęp………….4 Rozdzial 1. Rola rachunkowosci w funkcjonowaniu podmiotów 1.1. Pojecie rachunkowosci i podstawy prawne…………. 6 1.2. Podstawowe pojecia stosowane w rachunkowosci finansowej…………. 11 1.3. Rachunkowość finansowa a rachunkowosc zarzadcza ………….17 1.4. Dokumentacja zdarzen gospodarczych………….22 Rozdzial 2. Charakterystyka rachunkowosci rolnej. 2.1. Więcej

 

Formy działalności oraz ewidencji gospodarczej w małych przedsiębiorstwach

Wstęp Rozdzial I Rola rachunkowosci w działalności małych przedsiebiorstw. 1.1. Definicje i rozwój sektora małych i srednich przedsiebiorstw…………7 1.2. Rodzaje dzialalnosc gospodarczej…………. 11 1.3. Pojecie i zakres rachunkowości…………. 13 1.4. Znaczenie i ewidencja gospodarcza rachunkowości…………. 15 1.5. Proces rozpoczecia działalności Więcej

 

Istota wyniku finansowego.

Wstęp………5 Rozdzial I Istota wyniku finansowego 1.1. Pojecie i znaczenie wyniku finansowego……… 7 1.2. Regulacje prawne wyniku finansowego……… 9 1.3. Ustalanie wyniku finansowego jako rezultat procesów gospodarczych……… 12 1.4. Wynik finansowy a wynik podatkowy……… 13 1.5. Wynik finansowy a wynik Więcej

 

Biegly Rewident, jako zawód publicznego zaufania w regulacjach prawnych.

Wstęp………. 3 Rozdzial 1 Biegly Rewident, jako zawód publicznego zaufania w regulacjach prawnych 1.1 Pojecie i istota bieglego rewidenta……….4 1.2 Wiarygodnosc i etyka Bieglego Rewidenta……….9 1.3 Techniki stosowane w badaniu sprawozdania finansowego……….15 Rozdzial 2 Wiarygodnosc sprawozdania finansowego 2.1 Sprawozdanie finansowe, Więcej

 

Rachunkowość i zarzadzanie rozrachunkami z tytułu wynagrodzeń na przykładzie firmy XYZ SP.Z O.O.

Wstęp. Rozdzial 1 Wynagrodzenie za prace ogólna charakterystyka 1.1 Istota wynagrodzen. 1.2 Formy wynagrodzeń za prace. 1.3 Funkcje wynagrodzeń pracowników. 1.4 Istota ochrony wynagrodzeń za prace. Rozdzial 2 Obligatoryjne i fakultatywne swiadczenia pieniężne wynikajace ze stosunku pracy 2.1 Wynagrodzenie zasadnicze Więcej

 

Porównanie pozycji bilansowych w oparciu o ustawe o rachunkowosc oraz MSR.

Wstęp………3 Rozdzial I. Istota, cele i znaczenie bilansu. 1. Pojecie bilansu, jego elementy i rodzaje………7 2. Formy prezentacji i uklad bilansu………14 3. Cele i funkcje bilansu w teorii i praktyce………19 Rozdzial II. Podstawowe kategorie bilansu. 1. Aktywa jako kluczowe kategorie Więcej

 

Optymalizacja struktury środków trwałych w zarządzaniu przedsiebiorstwem na przykładzie firmy xyz

Wstęp ………3 Rozdzial 1. Charakterystyka środków trwalych 1.1. Istota rachunkowości……….. 5 1.1.1. Zakres oraz funkcje rachunkowości……….. 5 1.2 Podzial zasobów majatkowych (aktywów) i zródel pochodzenia majatku (pasywów)……….. 8 1.3. Szczególowa charakterystyka środków trwalych……….. 10 1.4. Środki trwale w przepisach podatkowych……….. Więcej

 

Rachunkowość zarzadcza jako narzędzie efektywnego zarządzania przedsiebiorstwem

Wstęp………… 4 Rozdzial 1. Istota i zakres rachunkowosci zarzadczej 1.1. Istota rachunkowosci …………7 1.2. Definicja rachunkowosci zarzadczej …………10 1.3. Rachunkowość zarzadcza a rachunkowosc finansowa …………11 1.4. Rachunkowość zarzadcza a rachunek kosztów …………15 1.5. Rachunkowość zarzadcza w procesię decyzyjnym …………18 1.6. Więcej

 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako jeden ze sposobów ewidencji podatkowej przedsiebiorstw reprezentujacych sektor MMSP

Wstęp Rozdzial I Przedsiebiorstwo i jego miejsce w gospodarce narodowej 1. Istota i rodzaje przedsiebiorstw 2. Podzial, ogólna charakterystyka i perspektywy rozwoju sektora MMSP 3. Funkcje i rola rachunkowosci w działalności przedsiebiorstw Rozdzial II PKPiR jako forma ewidencji działalności przedsiebiorstw Więcej

 

Wynik finansowy w ujęciu podatkowym i bilansowym

Wstęp………..5 Rozdzial I Wynik finansowy w ujęciu bilansowym 1.1. Istota i funkcje rachunkowosci 1.1.1. Zakres i cele rachunkowości……….. 8 1.1.2. Funkcje rachunkowości……….. 11 1.1.3. Metody poznawcze w rachunkowości……….. 13 1.1.4. Prowadzenie ksiag rachunkowych……….. 14 1.1.5. Wycena aktywów i pasywów oraz Więcej

 

Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie rolniczym

Wprowadzenie………..2 Rozdzial I. Ogólne zagadnienia kosztów 1.1. Istota i zakres kosztów ………..4 1.1.1. Ewidencja kosztów wedlug ich rodzajów………… 6 1.1.2. Ewidencja kosztów wedlug celu ich ponoszenia………… 7 1.2. Zakres, funkcje i systemy rachunku kosztów………… 9 Rozdzial II. Ewidencja kosztów w Więcej

 

Rozliczenie kosztu procesów fuzji i przejec w oparciu o MSSF 3

Wstęp……….. 3 Rozdzial I Fuzje i przejecia w strategii rozwoju przedsiebiorstw 1.1. Fale rozwoju fuzji i przejec……….. 5 1.1.1. Rozwój fuzji i przejec na swiecie……….. 5 1.1.2. Rozwój fuzji i przejec w Polsce ………..10 1.2. Znaczenie fuzji i przejec w Więcej

 

Ewidencja i rozliczanie kosztów przedsiębiorstwa na przykładzie spółki XYZ

Wstęp…………5 Rozdzial I Teoretyczne podstawy rachunkowosci 1.1. Zarys rozwoju rachunkowości…………7 1.2. Istota oraz zadania rachunkowości…………10 1.3. Pojecie kosztów i ich znaczenie…………17 Rozdzial II Wybrane metody ewidencji i rozliczania kosztów działalności operacyjnej 2.1. Rodzaje grupowania kosztów…………21 2.2. Klasyfikacja i ewidencja kosztów Więcej

 

Raporty finansowe w procesię decyzyjnym

Wstęp. Rozdzial I Proces podejmowania decyzji w firmie 1.1. Definicja i okreslenie procesu podejmowania decyzji 1.2.Istota procesu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie 1.3. Rozwiazywanie problemów – a przygotowanie decyzji. 1.4. Rola menedzera w procesię zarządzania 1.5. Podejmowanie decyzji w oparciu o Więcej

 

Środki trwale i wartosci niematerialne i prawne w świetle obowiazujacego prawa.

Wstęp ……….3 Rozdzial 1 Środki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne wedlug prawa bilansowego. 1.1 Ogólne zagadnienia środków trwałych oraz wartosci niematerialnych i prawnych prawnych……….5 1.2 Amortyzacja bilansowa ……….14 1.3 Wycena środków trwałych oraz wartosci niematerialnych i prawnych……….17 Rozdzial 2 Więcej

 

Wynik finansowy jako kategoria bilansowa i podatkowa w spółce kapitalowej

Wstęp……….4 Rozdzial 1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym 1.1. Istota rachunkowosci oraz jej podstawy prawne………. 6 1.2. Funkcje rachunkowości………. 9 1.3. Podstawowe zasady rachunkowosci ……….11 1.4. Metody poznawcze stosowane przez rachunkowosc ……….14 1.5. Elementy sprawozdania finansowego ……….15 1.6. Procedura ustalania Więcej

 

Sprawozdawczość budżetowa samorządowej jednostki budżetowej na przykładzie gminnego osrodka sportu i rekreacji w ”x”

Wstęp Rozdzial 1. Prawno-finansowe podstawy działalności samorządowej jednostki budżetowej 1.1. Zakres i struktura podmiotowa finansów publicznych 1.2. Pojecie jednostki budżetowej 1.3. Samorzadowa jednostka budżetowa – podstawy prawno-finansowe 1.4. Rachunkowość jednostki budżetowej Rozdzial 2. Istota i zasady sprawozdawczosci finansowej w podsektorze Więcej

 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów na przykładzie apteki.

Wstęp………. 4 Rozdzial I Formy opodatkowania w małych firmach. 1.1 Formy prowadzenia działalności gospodarczej………. 5 1.2 Podstawy prawne rachunkowości………. 10 1.3 Podmioty uprawnione do prowadzenia ksiegi przychodów i rozchodów………. 18 Rozdzial II Wymogi dokumentacji przy prowadzeniu podatkowej ksiegi przychodów i Więcej

 

Rachunkowość jako system informacyjny w zarządzaniu jednostka.

Wstęp. Rozdzial IRachunkowość jako system informacyjno kontrolny przedsiębiorstwa 1.Istota i przedmiot rachunkowosci 2.Funkcje i zadania rachunkowosci 3.Zasady rachunkowosci Rozdzial II Rachunkowość i Controling w sterowaniu jednostka 1. Cele i rola rachunkowosci zarzadczej w sterowaniu jednostaka 2. Efektywność ekonomiczna w procesię Więcej

 

Pojecie i rola rezerw w rachunkowosci

Wstęp Rozdzial 1 Istota rezerw w rachunkowosci 1.1 Pojecie rezerw 1.2 Cel tworzenia rezerw 1.3 Klasyfikacja rezerw Rozdzial 2 Rezerwy na zobowiazania 2.1 Ogólna charakterystyka rezerw na zobowiazania 2.2 Rezerwy , a zobowiazania warunkowe 2.3 Rezerwy na restrukturyzacje działalności przedsiębiorstwa Więcej

 

Środki trwale w świetle polskich i miedzynarodowych standardów rachunkowosci oraz prawa podatkowego

Wstęp………. 3 Rozdzial 1. Miejsce środków trwałych w majatku przedsiębiorstwa 1.1 Pojecie środków trwałych wedlug prawa bilansowego i MSR………. 5 1.2 Pojecie środków trwałych wedlug prawa podatkowego………. 8 1.3 Klasyfikacja środków trwałych ……….10 1.4 Formy pozyskania środków trwałych ……….15 Rozdzial Więcej

 

Amortyzacja i srodki trwale w rachunkowosci finansowej.

Wstęp Rozdzial I. Istota i znaczenie środków trwalych 1.1.Istota i klasyfikacja środków trwalych 1.2.Zasady ewidencji środków trwalych 1.3.Wartość poczatkowa środków trwalych 1.4.Utrata wartosci aktywów Rozdzial II. Amortyzacja w prawie bilansowym i podatkowym 2.1.Istota i metody amortyzacji 2.2.Amortyzacja w prawie bilansowym Więcej

 

Rozliczenia miedzyokresowe kosztów i przychodów jako przyklad zachowania zasad rachunkowosci w przedsiębiorstwie „X”

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Istota rozliczeń miedzyokresowych 1.1. Ogólna charakterystyka zasad rachunkowości……….6 1.2 Pojecie rozliczeń miedzyokresowych w prawie bilansowym ……….12 1.3. Rozliczenia miedzyokresowe w prawie podatkowym ……….16 1.4. Prezentacja rozliczeń miedzyokresowych w sprawozdaniu finansowym ……….18 Rozdzial 2. Rozliczenia miedzyokresowe kosztów i Więcej

 

Jak otworzyc wlasna firme od A do Z.

Rozdzial 1. Planowanie działalności gospodarczej………4 Istota planowania Biznes plan Czesci skladowe biznes planu Rozdzial 2. Lokalizacja przedsiębiorstwa……….11 Róznice branzowe Jak zadbac o trwalosc najmu lokalu Rozdzial 3. Wspólpraca podmiotu gospodarczego z bankiem……….18 Jak wybrac bank Skad wziac pieniadze? Jak zawrzec Więcej

 

Obciazenia podatkowe małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.

Wstęp………3 Rozdzial I Zagadnienia dotyczace małych i srednich przedsiebiorstw. 1. Znaczenie małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce……….4 2. Definicja małych i srednich przedsiebiorstw……….6 3. Bariery w rozwoju i ograniczenia w funkcjonowaniu MSP……….8 4. Istota rachunkowosci małych i srednich przedsiebiorstw……….10 Rozdzial Więcej

 

Ewolucja polskiego prawa bilansowego.

Wstęp………3 Rozdzial I Geneza, istota i znaczenie rachunkowosci w działalności jednostek gospodarczych. 1.1 Geneza rachunkowosci ………5 1.2 Pojecie, funkcje i struktura rachunkowości………12 1.3 Nadrzedne zasady rachunkowosci w procesię sporzadzania sprawozdan finansowych. ………19 Rozdzial II Przeslanki opracowania Ustawy o Rachunkowośći 2.1 Więcej

 

Przetwornice hydrokinetyczne pojazdów usytkowych, stosowane do napedu i hamowania

Przetwornice hydrokinetyczne pojazdów usytkowych, stosowane do napedu i hamowania – Gotowe wzory i przykladowe prace: magisterskie, licencjackie, inzynierskie, dyplomowe. – PraceDyplomowe.edu.pl™ Prace naukowe: magisterskie, licencjackie, inzynierskie i dyplomowe . NOWOSCI poradnik artykuly faq kontakt Mamy 8652 przykladowe prace … …najwiekszy Więcej

 

Analiza podatkowa i prawna leasingu.

Wstęp Rozdzial 1 Charakterystyka umowy leasingu 1.1. Istota leasingu i zarys historyczny 1.2. Podstawowe pojecia zwiazane z transakcjami leasingu 1.3. Podstawowe rodzaje leasingu 1.3.1. Leasing finansowy i operacyjny 1.3.2. Leasing bezposredni i posredni 1.3.3. Leasing zlotówkowy i dewizowy 1.3.4. Leasing Więcej

 

Przekształcenie podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów na ksiegi rachunkowe na przykładzie PPHU XYZ

Wstęp 4 Rozdzial I. Zasady prowadzenia ewidencji w podatkowej ksiedze przychodów i rozchodów 1.1. Obowiazek prowadzenia i zalozenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów……….5 1.2. Budowa oraz sposób prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów………7 1.3. Ewidencje i rejestry zwiazane z podatkowa Więcej

 

Podatek dochodowy od osób prawnych w księgach rachunkowych.

Wstęp ………4 Rozdzial I. Podatek dochodowy jako element systemu podatkowego 1.1. Podatki i ich zadania w gospodarce……… 6 1.1.1. Pojecie podatku ………6 1.1.2. Funkcje podatków ………10 1.1.3. Elementy konstrukcyjne podatków ………12 1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych……… 13 1.2.1. Zakres Więcej

 

Wpływ podatku VAT na plynnosc finansowa dwóch konkurencyjnych przedsiebiorstw.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Istota podatku i systemu podatkowego w Polsce……….4 1.1 Podstawowe pojecie zwiazane z podatkiem 1.2 Ogólne zalozenia polskiego systemu podatkowego 1.3 Zasady prawa bilansowego i podatkowego ze szczególnym uwzglednieniem uregulowan zawartych w ustawie o rachunkowosci oraz ustawie o Więcej

 

Podatek VAT i jego wpływ na dzialalnosc finansowa przedsiębiorstwa.

Wstęp………3 Rozdzial 1. System podatkowy w Polsce ………5 1.1. Ogólne zalozenia systemu podatkowego 1.2. Pojecie i konstrukcja podatku 1.3. Funkcje podatków Rozdzial 2. Podatek VAT………23 2.1. Geneza podatku VAT 2.2. Podmioty opodatkowania 2.3. Przedmioty opodatkowania 2.4. Stawki podatku i zwolnienia Więcej

 

Ksiegowe formy rozliczenia podatkowego w sektorze mikro i małych przedsiebiorstw (na przykładzie XYZ)

Wstęp Rozdzial 1. Rozwój i znaczenie mikro i małych przedsiebiorstw w gospodarce Polski 1.1. Definicja i charakterystyka mikro i małych przedsiebiorstw 1.2. Mikro i male przedsiębiorstwa w gospodarce polski 1.3. Szanse i zagrozenia rozwoju przedsiebiorczosci mikro i małych przedsiebiorstw Rozdzial Więcej

 

Zjawisko agresji uczniów klas IV – VI w wybranych szkolach podstawowych w mieście X

Zjawisko agresji uczniów klas IV – VI w wybranych szkolach podstawowych w mieście X – Gotowe wzory i przykladowe prace: magisterskie, licencjackie, inzynierskie, dyplomowe. – PraceDyplomowe.edu.pl™ Prace naukowe: magisterskie, licencjackie, inzynierskie i dyplomowe . NOWOSCI poradnik artykuly faq kontakt Mamy Więcej

 

Prawno-finansowe aspekty leasingu w obrocie gospodarczym.

Wprowadzenie……..3 Rozdział I Histora, pojęcie i ogólna charakterystyka leasingu 1.1. Rys historyczny 1.2. Istota i rodzaje transakcji leasingowych……..10 1.3. Zabezpieczenia stosowane w leasingu……..24 1.4 Umowy paraleasingowe……..30 Rozdział II Aspekty prawne leasingu w prawie krajowym i międzynarodowym 2.1. Regulacje cywilnoprawne leasingu……..32 Więcej

 

Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstwa transportowego w aspekcie zakupu środków transportu

Wstęp …………4 Rozdział 1. Istota i formy leasingu 1.1. Pojęcie i historia leasingu…………6 1.2. Geneza i rozwój leasingu w Polsce …………8 1.3. Formy leasingu …………11 1.4. Wady i zalety leasingu …………25 Rozdział 2. Transakcje leasingowe 2.1. Warunki umowy …………31 2.2. Więcej

 

Leasing finansowy i operacyjny w ujęciu bilansowym na przykładzie firmy XXX S.C.

Wstęp ………5 Rozdział I. Istota leasingu oraz uwarunkowania prawne leasingu w Polsce 1.1. Pojęcie leasingu i jego klasyfikacja ………6 1.2. Geneza i rozwój leasingu w Polsce……… 14 1.3. Podstawy prawne leasingu w Polsce……… 16 1.4. Zalety i wady leasingu ………20 Więcej