Środki trwałe w świetle polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz prawa podatkowego

6 marca 2019 0 Przez administrator

Wstęp………. 3

Rozdział 1.
Miejsce środków trwałych w majątku przedsiębiorstwa

1.1 Pojęcie środków trwałych według prawa bilansowego i MSR………. 5
1.2 Pojęcie środków trwałych według prawa podatkowego………. 8
1.3 Klasyfikacja środków trwałych ……….10
1.4 Formy pozyskania środków trwałych ……….15


Rozdział 2.
Wartość początkowa i ewidencja środków trwałych

2.1 Wycena początkowa środków trwałych ……….22
2.1.1 Wycena początkowa według ustawy o rachunkowości ……….22
2.1.2 Wycena początkowa w świetle MSR ……….29
2.1.3 Wycena początkowa w prawie podatkowym………. 31
2.2 Ewidencja środków trwałych ……….33
2.2.1 Organizacja ewidencji środków trwałych………. 33
2.2.2 Księgowe ujęcie zmian stanu i wartości środków trwałych ……….36


Rozdział 3.
Amortyzacja środków trwałych

3.1 Funkcje amortyzacji ……….44
3.2 Amortyzacja środków trwałych według polskich przepisów bilansowych ……….46
3.3 Amortyzacja środków trwałych w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości………. 53
3.4 Amortyzacja podatkowa 56


Rozdział 4.
Polityka rachunkowości finansowej i podatkowej przedsiębiorstwa X w przedmiocie środków trwałych

4.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa X ……….62
4.2. Polityka rachunkowości i polityka podatkowa w zakresie środków trwałych w przedsiębiorstwie X ……….63
4.3 Różnice między polityką bilansową a podatkową w przedsiębiorstwie X i ich ewidencja………. 66
4.4 Gospodarowanie środkami trwałymi w przedsiębiorstwie X………. 68


Zakończenie ……….71
Bibliografia ……….73
Spis Tabel……….75
Spis schematów……….75
Spis wykresów……….76