Rachunkowość w małym przedsiębiorstwie świadczącym usługi internetowe na przykładzie firmy Abaks

10 listopada 2019 0 Przez administrator

Wstęp………..4

Rozdział I
Rachunkowość – wprowadzenie do zagadnienia

1.1 Geneza rachunkowości w Polsce i na świecie……….. 6
1.2 Koncepty i teoretyczne szkoły rachunkowości……….. 11
1.3 Metodologia rachunkowości według MSR……….. 18


Rozdział II
Organizacja rachunkowości i jej elementy

2.1. Istota i zakres organizacji rachunkowości……….. 21
2.2. Organizacja rachunkowości – zasady i narzędzia……….. 24
2.3. Dokumentacja, obieg dokumentacji księgowej i ich organizacja……….. 27
2.4. Metody rozliczania VAT……….. 29
2.5. Sprawozdawczość finansowa – zasady jej organizacji……….. 32
2.6. Organizacja czynności kontrolnych ………..35


Rozdział III
Elementy organizacji rachunkowości w firmie Abaks

3.1. Przedsiębiorstwo i jego prezentacja……….. 38
3.2. Warunki prowadzenia rachunkowości w badanej jednostce……….. 43
3.3. Organizacja rachunkowości w zakresie obiegu wybranych dokumentów………..48
3.4. Znaczenie metody księgowej VAT na przykładzie badanego przedsiębiorstwa ………..51


Podsumowanie i wnioski ………..54
Bibliografia……….. 56
Spis tabel i rysunków ………..58