Polityka rachunkowości i jej wpływ na działalność jednostki gospodarczej.

6 marca 2019 0 Przez administrator


Wstęp.

Rozdział 1
Elementy harmonizacji rachunkowości.

1.1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy rachunkowości.
1.2 Standaryzacja rozwiązań.
1.3 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.
1.4 Krajowe Standardy Rachunkowości.
1.5 Ustawa o rachunkowości.

Rozdział 2
Organizacja rachunkowości.

2.1 Regulacje dotyczące form ewidencji.
2.2 Podstawy prawne prowadzenia ksiąg rachunkowych.
2.3 Podstawy organizacji rachunkowości.
2.4 Dokumentacja operacji gospodarczych.
2.5 Inwentaryzacja.

Rozdział 3
Polityka rachunkowości w jednostce gospodarczej.

3.1 Pojęcie polityki rachunkowości w jednostce gospodarczej.
3.2 Cele polityki rachunkowości w jednostce gospodarczej.
3.3.Elementy polityki rachunkowości w jednostce gospodarczej.
3.4 Instrumenty polityki rachunkowości w jednostce gospodarczej.
3.5 Granice polityki rachunkowości w jednostce gospodarczej.

Zakończenie.
Bibliografia.
Spis Tabel.