Rola rachunkowości finansowej i zarządczej w dostarczaniu informacji do zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym

5 marca 2019 Wyłączono Przez administrator

Wstęp ………..4

Rozdział 1
Charakterystyka firmy budowlanej i jej otoczenia

1. Firma budowlana i jej produkt……….. 6
1.1. Definicje ………..6
1.2. Cykl życia projektu budowlanego ………..6
1.3. Rodzaje firm budowlanych. Segmenty rynku………… 9
1.4. Hochtief A.G.. Międzynarodowy koncern świadczący usługi zintegrowane w zakresie budownictwa………… 13
1.5. Hochtief Polska oddział Budokor. Generalny Wykonawca projektów budowlanych, część międzynarodowego holdingu Hochtief AG. ………..15
2. Otoczenie rynkowe ………..16
2.1. Rynek budowlany w Polsce……….. 16
2.2. Dwie drogi rozwoju polskich firm budowlanych – generalnych wykonawców……….. 19
2.3. Największe firmy budowlane w Polsce i ich główni udziałowcy……….. 20
3. Otoczenie prawne. umowa budowlana……….. 20
3.1. Akty prawne wpływające w sposób bezpośredni na działalność firmy budowlanej ………..20
3.2. Rola umowy w procesie budowlanym……….. 20
3.3. Rodzaje umów o budowę ………..21
3.4. Tryby udzielania zamówień i zawierania umów na roboty budowlane ………..25
3.5. Podstawowe błędy popełniane przy zawieraniu i w umowach o budowę ………..26

Rozdział 2
Rachunkowość finansowa w przedsiębiorstwie budowlanym

4. Kontrakty budowlane w ujęciu międzynarodowych standardów rachunkowości……….. 27
4.1. Źródła……….. 27
4.2. Łączenie i rozdzielanie umów o budowę……….. 27
4.3. Przychody i koszty ………..28
4.4. Ujmowanie przychodów i kosztów umów o budowę ………..30

4.5. Ujawnianie informacji dotyczących kontraktów budowlanych ………..35
5. Umowy o budowę w świetle przepisów polskiej ustawy o rachunkowości z 1994 r. i jej nowelizacji……….. 36
5.1. Źródła ………..36
5.2. Ujęcie kontraktów długoterminowych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (do 31 grudnia 2001)………… 36
5.3. Rozwiązania wprowadzone przez Ustawę o nowelizacji ustawy o rachunkowości z dnia 19 listopada 2000 ………..37
5.4. Podatek odroczony w rachunkowości przedsiębiorstw budowlanych ………..39
6. Rachunkowość finansowa w procesie decyzyjnym w przedsiębiorstwie ………..41

Rozdział 3.
Rachunkowość zarządcza w systemie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie budowlanym.

7. Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie budowlanym ………..42
7.1. Charakterystyka organizacji firmy budowlanej – ukierunkowanie na projekt – project management – filozofia zarządzania i organizacji……….. 42
7.2. Umiejscowienie rachunkowości zarządczej w systemie informacyjnym i strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa budowlanego……….. 44
7.3. Rola rachunku kosztów ………..45
7.4. Planowanie w przedsiębiorstwie budowlanym ………..45


Bibliografia ………..48