Zasady organizacji rachunkowości w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

5 marca 2019 Wyłączono Przez administrator

Wstęp………..4

Rozdział 1.
Charakterystyka organizacji rachunkowości

1.1 Istota i zakres organizacji rachunkowości……….. 5
1.2 Zasady organizacji rachunkowości ………..9
1.3 Narzędzia organizacji rachunkowości……….. 11


Rozdział 2
Specyfikacja organizacji rachunkowości w Spółce z o.o.

2.1 Polityka rachunkowości……….. 14
2.2 Budowa zakładowego planu kont……….. 15
2.3 Charakterystyka, obieg i kontrola dowodów księgowych……….. 20
2.4 Zasady archiwizacji i zabezpieczenia dokumentacji księgowej……….. 34


Rozdział 3
Organizacja rachunkowości w XYZ Sp z o. o.

3.1 Zasady (polityka) prowadzenia rachunkowości w XYZ Sp. z o. o………… 41
3.2 Zakładowy plan kont……….. 47
3.3 Obieg i kontrola dokumentów finansowo księgowych……….. 52


Zakończenie ………..55
Literatura ………..56
Pozostałe źródła……….. 58
Spis tabel ………..59
Spis rysunków……….. 60